Gratis Technisch Redeneren Test | Vragen en Antwoorden

Wat zijn mechanische geschiktheidstests?

Het doel van een mechanische geschiktheidstest is het evalueren van je vermogen om mechanische concepten te begrijpen en toe te passen. De uitdaging bestaat erin om de test in de gegeven tijd af te ronden.

Onze voorbereiding zal je helpen om je snelheid en nauwkeurigheid bij het beantwoorden van de vragen te verbeteren.

Tijdens de test word je geconfronteerd met verschillende mechanische scenario's die concepten als versnelling, zwaartekracht, wrijving, druk, kinetische en potentiële energie, werk en vermogen, enz. kunnen omvatten. Houd er rekening mee dat je slechts 30 seconden de tijd heeft om elke vraag te beantwoorden.


Voorbeelden

Het begrijpen en toepassen van mechanische concepten is in veel industrieën en bedrijven een vereiste. We hebben hier een paar voorbeeldvragen voor je samengesteld. De beste manier om te slagen voor een mechanische geschiktheidstest is om je erop voor te bereiden.

Vraag 1

Op welke stang drukt het gewicht een sterkere kracht uit?

1. #1

2. #2

3. Het gewicht drukt gelijkmatig op beide palen

mechanisch_redeneren

antwoord

De rechthoek draait om het contactpunt met de grond. Hoe verder de paal van het draaipunt verwijderd is, hoe minder kracht er moet worden uitgeoefend om hetzelfde koppel (het koppel dat nodig is om de rechthoek statisch te houden) te bereiken. Zo oefent pool 2, de pool verder weg van het contactpunt met de grond, minder kracht uit op de rechthoek. Dit beschrijft in wezen het hefboomeffect.

Volgens de derde wet van Newton's derde wet oefent de rechthoek ook minder kracht uit op pool 2.

Daarom is 1 het juiste antwoord.

Vraag 2

Wat zou de stroom door punt X zijn als een andere identieke stroombron parallel aan de schakeling zou worden aangesloten?

1. Twee keer zo sterk
2. Half zo sterk
3. Er is geen verschil

 mechanisch_redeneren2

 

antwoord

Let op de manier waarop de extra stroombron is opgezet: Zowel de positieve als negatieve klemmen zijn aangesloten. Daarom wordt aan beide uiteinden hetzelfde elektrische potentieel behouden. Met andere woorden, de spanning blijft hetzelfde. Aangezien de weerstanden niet zijn veranderd, blijft de weerstand hetzelfde. Tot slot, volgens de wet van Ohm (V=IR), blijft de stroming gelijk.

Feiten: De parallelle toevoeging van een cel of batterij is meestal bedoeld als een vorm van elektrische zekering voor een circuit en niet als een middel om de spanning te veranderen.

Daarom is 3 het juiste antwoord.


Welke vaardigheden worden beoordeeld?

Mechanische geschiktheidstests worden vaak gebruikt als voorwaarde voor gebruik in veel verschillende gebieden en industrieën. Dit omvat alle functies met betrekking tot onderhoud, bediening en reparatie van mechanische apparatuur. De moeilijkheidsgraad van deze tests varieert afhankelijk van de vereiste mechanische vaardigheden.

Er zijn veel voordelen voor werkgevers die dit soort tests gebruiken in hun aanwervingsprocedures.

  • Ten eerste geven je testresultaten je potentiële nieuwe werkgever inzicht in je kennis en vaardigheden,
  • Ten tweede, een inzicht in je toekomstige werkprestaties.

Een van de belangrijkste vaardigheden die in een mechanische bekwaamheidstest wordt beoordeeld is de volgende:

Ruimtelijk denken

Ruimtelijke geschiktheidstesten worden vaak uitgevoerd naast mechanische geschiktheidstesten en evalueren je vermogen om 2D en 3D vormen te analyseren.

Wiskunde/rekenen

Een evaluatie van je basis rekenkundige en wiskundige vaardigheden kan voor sommige functies van bijzonder belang zijn. Deze tests worden los van de mechanische geschiktheidstest uitgevoerd, maar op dezelfde dag.

Abstract denken

Abstracte redeneertesten helpen je aan te tonen dat je in staat bent de onderliggende logica of het onderliggende patroon uit een reeks beelden te identificeren. Abstract denken maakt geen deel uit van een mechanische redeneertest, maar dit soort test kan ook gebruikt worden op de selectietesten. 


Hoe kunt u zich optimaal voorbereiden met onze tests?

Het afleggen van een test kan stressvol zijn omdat het uw succes in het aanwervingsproces bepaalt. Gebruik dus ons voorbereidingsmateriaal om een idee te krijgen van wat je kan verwachten op de dag van de test.

  • Zoek een plek waar je je in alle rust kunt voorbereiden zonder gestoord te worden.
  • Verwerk de test precies zoals je hem op de dag van het examen zou verwerken.
  • Leer van je fouten. Evalueer je antwoorden en oefen verder waar het nog nodig is.

Wie maakt gebruik van mechanische geschiktheidstests?

Er zijn honderden bedrijven die mechanische geschiktheidstests gebruiken als onderdeel van hun wervingsproces. Hieronder vindt u een lijst van enkele van de grote bedrijven die deze tests gebruiken:

3M Amazon
Chevron Coca-Cola
Nestle

PepsiCo

Volvo Shell
Kraft/Heinz JLL
Rio Tinto Procter & Gamble
Michelin Toyota
BASF Sasol
Johnson & Johnson Unilever
Hilton ExxonMobile