Gratis Test Technisch Redeneren: Vragen & Antwoorden

Deskundige tips

Hieronder vindt u enkele nuttige tips om te slagen voor uw mondelinge redeneertoets.

Oefenen, oefenen, oefenen, oefenen . Het gebruik van oefenmateriaal, inclusief antwoordsleutels, zal uw leerproces vereenvoudigen en uw kans vergroten om voor de toets te slagen.

Lees de vragen aandachtig . Dit zal je helpen te begrijpen waar je op moet letten in de tekst.

Probeer niets buiten de tekst aan te nemen . Alles wat je nodig hebt om de vragen te beantwoorden, vind je in de passages zelf. Let niet op antwoorden die niet door de tekst worden ondersteund.

Als u problemen ondervindt bij het beantwoorden van een vraag, is het meest waarschijnlijke antwoord onbepaald .

Maak jezelf niet druk!  Als u niet weet wat u verder moet doen met een vraag, kunt u altijd terugkeren naar een vraag. Bijvoorbeeld aan het einde van de toets, als je nog wat tijd over hebt.

Wat houden mechanische geschiktheidstests in?

Het doel van een mechanische geschiktheidstest is het beoordelen van je vermogen om mechanische concepten te begrijpen en toe te passen. De uitdaging ligt in het voltooien van de test binnen de gestelde tijd.

Onze voorbereiding zal je helpen om zowel je snelheid als nauwkeurigheid bij het beantwoorden van de vragen te verbeteren.

Tijdens de test word je geconfronteerd met verschillende mechanische scenario's die concepten kunnen bevatten zoals versnelling, zwaartekracht, wrijving, druk, kinetische en potentiële energie, arbeid en vermogen, enz. Houd er rekening mee dat je slechts 30 seconden de tijd hebt om elke vraag te beantwoorden.


Voorbeelden

Het begrijpen en toepassen van mechanische concepten is in veel industrieën en bedrijven essentieel. We hebben hier enkele voorbeeldvragen voor je samengesteld. De meest effectieve manier om voor een mechanische geschiktheidstest te slagen, is door je er goed op voor te bereiden.

Vraag 1

Aan welke stang oefent het gewicht een grotere kracht uit?

1. #1

2. #2

3. Het gewicht oefent gelijkmatig druk uit op beide palen.

mechanisch_redeneren

Het juiste antwoord

De rechthoek draait rond het contactpunt met de grond. Hoe verder de paal van dit draaipunt af staat, des te minder kracht er nodig is om het vereiste koppel (nodig om de rechthoek in evenwicht te houden) te bereiken. Paal 2, die verder van het contactpunt staat, oefent dus minder kracht uit op de rechthoek. Dit illustreert het principe van de hefboom.

Volgens Newton's derde wet oefent de rechthoek ook minder kracht uit op paal 2.

Daarom is antwoord 1 het juiste antwoord.

Vraag 2

Wat zou de stroom door punt X zijn als er een andere identieke stroombron parallel aan de huidige schakeling wordt aangesloten?

 

  1. Tweemaal zo groot
  2. Half zo groot
  3. Er is geen verschil

 mechanisch_redeneren2

 

Het juiste antwoord

Let goed op hoe de extra stroombron is aangesloten: zowel de positieve als de negatieve klemmen zijn verbonden. Hierdoor wordt aan beide zijden hetzelfde elektrische potentieel gehandhaafd, wat betekent dat de spanning gelijk blijft. Omdat de weerstanden ongewijzigd zijn, verandert ook de weerstand niet. Conform de wet van Ohm (V=IR) blijft daarom de stroomsterkte constant.

Ter informatie: Het parallel aansluiten van een cel of batterij dient doorgaans als beveiliging voor een circuit en niet zozeer om de spanning te wijzigen.

Daarom is antwoord 3 het juiste antwoord.


Welke vaardigheden worden beoordeeld?

Mechanische geschiktheidstests worden vaak gebruikt als voorwaarde voor gebruik in veel verschillende gebieden en industrieën. Dit omvat alle functies met betrekking tot onderhoud, bediening en reparatie van mechanische apparatuur. De moeilijkheidsgraad van deze tests varieert afhankelijk van de vereiste mechanische vaardigheden.

Er zijn veel voordelen voor werkgevers die dit soort tests gebruiken in hun aanwervingsprocedures.

  • Ten eerste geven je testresultaten je potentiële nieuwe werkgever inzicht in je kennis en vaardigheden;
  • Ten tweede geeft het een inzicht in je toekomstige werkprestaties.

Een van de belangrijkste vaardigheden die in een mechanische bekwaamheidstest wordt beoordeeld zijn de volgende:

Ruimtelijk denken

Ruimtelijke vaardigheidstesten worden vaak gecombineerd met mechanische vaardigheidstesten en beoordelen je vermogen om 2D- en 3D-vormen te analyseren.

Wiskunde/rekenen

Een beoordeling van je basisvaardigheden in rekenen en wiskunde kan voor bepaalde functies essentieel zijn. Hoewel deze tests losstaan van de mechanische vaardigheidstest, worden ze wel op dezelfde dag afgenomen.

Abstract denken

Abstracte redeneertesten laten zien dat je in staat bent om de onderliggende logica of patronen in een reeks afbeeldingen te herkennen. Hoewel abstract denken niet wordt getoetst in een mechanische redeneertest, kan zo'n test wel deel uitmaken van de selectietesten.


Hoe kunt u zich optimaal voorbereiden met onze tests?

Het doen van een test kan spannend zijn, vooral omdat het invloed heeft op je succes tijdens het sollicitatieproces. Benut daarom ons voorbereidingsmateriaal om een goed beeld te krijgen van wat je te wachten staat op de testdag.

  • Kies een rustige plek waar je ongestoord kunt voorbereiden.
  • Benader de oefentest alsof het de echte test is.
  • Leer van je fouten: evalueer je antwoorden en oefen op de punten waar verbetering mogelijk is.

Wie maakt gebruik van mechanische geschiktheidstests?

Veel bedrijven zetten mechanische geschiktheidstests in tijdens hun sollicitatieprocedure. Hieronder staat een overzicht van enkele grote bedrijven die dergelijke tests hanteren:

3M Amazon
Chevron Coca-Cola
Nestle

PepsiCo

Volvo Shell
Kraft/Heinz JLL
Rio Tinto Procter & Gamble
Michelin Toyota
BASF Sasol
Johnson & Johnson Unilever
Hilton

ExxonMobile