Integriteitstest: Oefenen & Voorbereiding - JobTestPrep

Hoe verloopt een background check of pre-employment screening (PES)?

Met een pre-employment screening (PES) of antecedentenonderzoek willen bedrijven je screenen om het risico te verkleinen dat zij iemand in dienst nemen die onbetrouwbaar is. Dit is voornamelijk het geval als je solliciteert voor integriteitsgevoelige functies zoals politieagent, bankbediende of militair.

Er wordt gekeken naar jouw voorgeschiedenis om te kunnen bepalen of je wel of niet betrouwbaar bent. Als je solliciteert bij de politie en je hebt een veroordeling voor diefstal opgelopen dan zal je hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking kunnen komen voor die baan.  Nadat je toestemming hebt gegeven gaan bedrijven zo veel mogelijk informatie verzamelen en controleren zoals:

- Je identiteit
- Je referenties
- Je diploma’s
- Je crimineel verleden
- Je financiële gegevens
- Je social media-account

Let op. Als je solliciteert voor beroepen zoals chauffeur, piloot of treinmachinist dan word je ook getest op het gebruik van alcohol, drugs of zware medicijnen. 

Je moet ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen voorleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd in het verleden.

Daarnaast is de kans groot dat je een integriteitstest moet afleggen. Onderzoek heeft aangetoond dat niet-integer gedrag schade aanricht aan een bedrijf. Met niet-integer gedrag wordt bedoeld diefstal, omkoping, valsheid in geschrifte.  Om risico's te beperken kiezen bedrijven ervoor om kandidaten te testen op integriteit. 


Ontdek hoe de integriteitstest eruitziet 

Een integriteitstest bestaat uit een vragenlijst en is opgebouwd uit twee types vragen.  

  • Open vraag: Geloof je dat de meeste werkgevers misbruik maken van mensen die voor hen werken?
  • Bedekte vraag: Waar of niet waar: Ik neem graag risico's.

Voorbeelden uit de integriteitstest* 

Wij geven jou een paar voorbeelden van vragen uit de integriteitstest. Op die manier kan je wennen aan het formaat van de test en je weet wat jou te wachten staat op het assessment.  Bovendien als je een integriteitstest op voorhand aflegt dan ken je al de vragen die zullen worden gesteld en je kan sneller beslissen wat je antwoord moet zijn.

Vraag 1

integriteitstest-voorbeeld1

Vraag 2

integriteitstest-voorbeeld2

Gepersonaliseerde rapportages

integriteitstest-rapport

Product enkel in het Engels beschikbaar

Tip: Wees vooral trouw aan jezelf tijdens de test.  Uit de gepersonaliseerde rapportage tool leer je of je al dan niet consequent bent gebleven gedurende de gehele test. Je kan naderhand met een gerust hart de selectietesten afleggen.


Leer over je sterke en zwakke eigenschappen met behulp van de rapportage tool

Zodra je klaar ben met het beantwoorden van de oefenvragen krijg je een rapportage die verschillende persoonlijkheidskenmerken bevat. Het rapport behandeld meer dan 10 persoonlijkheidskenmerken waaronder:

- Hoe ga je om met je collega’s?
- Wat is je houding tegenover diefstal, fraude, omkoping, alcohol?
- Hoe is het gesteld met je algemene integriteit?
- Hoe is het gesteld met je betrouwbaarheid?
- Hoe is het gesteld met je sociale wenselijkheid? 

Het is belangrijk om je zwakke eigenschappen van tevoren te kennen en het is van cruciaal belang om je kansen op succes te vergroten want je kan immers oefenen en aanleren hoe je die kan verbeteren.  Zo een inspanning is de moeite waard want het speelt in je voordeel ten opzichte van een concurrent die zich niet voorbereid op het assessment.


Hoe zorg ik ervoor dat ik slaag op de integriteitstest?

Het is belangrijk om na te gaan op welke kenmerken je onvoldoende gescoord hebt. Onze praktijktest is zo opgebouwd dat je een nauwkeurig beeld krijgt van de echte test. Op die manier word je niet verrast op het assessment. Het is echter belangrijk om consequent te zijn bij het invullen van een integriteitstest. De test kan vragen herformuleren om je anders te laten denken. Na de oefentest krijg je een nauwkeurig verslag die je aantoont ofwel je wel of niet voldoet aan de eisen om te slagen voor de test. Op die manier weet je van tevoren wat je te wachten staat tijdens het assessment. Je weet ondertussen wat de vragen zullen zijn en je kan de test met het volste vertrouwen afleggen. 


Hoe verschilt een integriteitstest van een persoonlijkheidstest?

De persoonlijkheidstest of ook karaktertest meet de verschillende persoonlijkheidskenmerken van een kandidaat terwijl een integriteitstest zich meer richt op eerlijkheid en oprechtheid. Zij bevatten eerder vragen over welk gedrag een kandidaat aanneemt ten opzichte van welbepaalde situaties. Tegenwoordig staan morele waarden hoog in het vaandel bij bedrijven. Zij vormen een zesde persoonlijkheidskenmerk naast de big Five persoonlijkheidsfactoren.


Haal je op maat gemaakte trainingspakket in huis en start met oefenen

Het trainingspakket van JobTestPrep is opgebouwd zoals een echte integriteitstest. Elke vraag bevat uitleg en begeleiding en een gedetailleerd verslag.  Op die manier ken je op voorhand je zwakke punten en je kansen op succes vergroten. Zelfs oefenen voor een paar uur verbetert je resultaat aanzienlijk. Ook al vind je assessment morgen plaats is het nuttig om je voor te bereiden. 

SHL, Saville en andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders van handelsmerken. Geen van de merkhouders zijn aangesloten bij JobTestPrep of deze website.