Matrigma test wordt 1 van de 20% die slaagt - JobTestPrep

Matrigma Oefentest

De Matrigma-test bestaat uit matrices en is hoofdzakelijk gebaseerd op de beroemde Raven matrices, de klassieke matrixtest waarop alle GMA (General Mental Ability) tests zijn gebaseerd. Het wordt door velen beschouwd als de meest ware vorm van GMA.

Onze Matrigma PrepPack™ is bijgewerkt voor de 2020 Hogan Matrigma testeditie. De onderwerpen die in onze PrepPack™ worden behandeld zijn Matrigma-stijl examen en matrices redenering en omvat:


Matrigma testversies

Er zijn twee versies van de Matrigma-test:

 • Classic Matrigma - dit is de gebruikelijke versie van de test. Op deze versie bestaat de test uit 35 vragen en is beperkt tot 40 minuten. De moeilijkheidsgraad van de vraag neemt toe naarmate je meer vooruitgang boekt in de test.
 • Adaptieve Matrigma (Matrigma 2) - dit is de nieuwere versie van de klassieke versie en dus nog minder gebruikelijk. Op deze versie is de tijdslimiet slechts 12 minuten voor de hele test en is er een tijdslimiet van één minuut voor elke vraag. Aangezien deze versie adaptief is, is de moeilijkheidsgraad van de volgende vraag afhankelijk van het resultaat van de vorige vraag. Als je de vraag goed hebt beantwoord, zal de volgende vraag op een moeilijker niveau staan. als je de vraag niet goed hebt beantwoord, zal de volgende vraag op een minder moeilijk niveau staan.

Gratis oefeningen

De vragen in de Matrigma worden gepresenteerd in 3x3 matrices, waarin de kandidaat wordt gevraagd om de ontbrekende tegel die gemarkeerd is met een vraagteken aan te vullen door een van de zes antwoordopties te kiezen.


Voorbeeld 1

 

Matrigma voorbeeld 1

antwoord

Het juiste antwoord is de derde optie.

Uitleg
Er zijn drie elementen die een kruis in de rijen van de matrix veranderen:

 1. De locatie van de zwarte "L"- de L-vorm beweegt tussen de hoeken van het object, stap voor stap tegen de klok in. Daarom moet in het ontbrekende frame de zwarte "L" linksonder in de hoek van het object staan.
 2. De zwarte "L" draait in 90° bij de eerste stap, en dan 90° naar de tegenovergestelde richting in de tweede stap, dit betekent dat de "L" positie in het rechter frame van de rij hetzelfde moet zijn als de positie van de "L" in het linker frame van de rij.
 3. Er zijn 3 grijze "L" en één witte "L" in elk frame. De witte "L" verandert van positie met de klok mee, stap voor stap. Daarom moet het in de rechterbovenhoek in het ontbrekende frame staan.

Voorbeeld 2:

Matrigma voorbeeld 2

antwoord

Het juiste antwoord is het vierde van links.

Uitleg
In deze matrix werken drie regels:

 1. Elke rij bevat één van elke drie figuren: een vierkant met diagonale lijnen, een vierkant met horizontale en verticale lijnen, en een ruit met horizontale en verticale lijnen.
 2. Elk figuur in de figuur zal een cirkel bevatten, maar in elke verschijning van de cirkel in een bepaalde rij zal de cirkel in een andere grootte zijn: klein, middelgroot of groot.
 3. De patronen van de vormen en de achtergrond blijven consistent langs de kolommen. De ontbrekende figuur moet dus alle drie de regels in acht nemen. Het zal de vorm moeten bevatten die ontbreekt in de onderste rij (een vierkant met horizontaal en verticaal), en ook een cirkel van de grootte die ontbreekt in diezelfde rij (klein). De patronen van de vormen moeten overeenkomen met die van de vormen in dezelfde kolom.

Voorbeeld 3:

 

antwoord

Het juiste antwoord is het derde van links.

Uitleg
In deze matrix vormen de linkerfiguren en de middelste figuren samen de rechterfiguren. Elk object bestaat uit complete en gestippelde lijnen. De rechter figuur is gemaakt volgens de volgende regels: Overlappende complete lijnen blijven in de juiste figuur. Volledige lijnen die elkaar niet overlappen, verschijnen niet in de rechter figuur. Overlappende stippellijnen verschijnen niet in de rechter figuur. Gestippelde lijnen die elkaar niet overlappen, verschijnen wel in de rechter figuur. Omdat in de onderste rij noch de volledige, noch de stippellijnen elkaar overlappen, blijven alleen de stippellijnen over.


Hoe lost u de Matrigma-testvragen op?

Hier zijn enkele regels gevolgd door een voorbeeldvraag, gedetailleerde uitleg en tips die u zullen helpen bij het oplossen van Matrigma testvragen.

Regel 1: Progressie 
In dit soort matrix verandert het object met elke stap in de rij of kolom (de richting kan variëren). De veranderingen kunnen betrekking hebben op de lengte of breedte van de vorm, het aantal objecten in het kader, de kleur van de vorm of andere kenmerken van de vorm.

 Progressie

Het juiste antwoord in deze voorbeeldvraag is de vierde optie van links.

In dit voorbeeld wordt in elke stap één ruitvorm aan het kader toegevoegd. Deze regel geldt zowel voor de rijen als voor de kolommen. In de rijen gaat de toevoeging met de klok mee en in de kolommen gaat de toevoeging tegen de klok in. Het eerste antwoord van links is onjuist, ook al voldoet het aan de regels van de matrix, omdat de vorm erin gedraaid wordt, wat het patroon van de rij en kolom doorbreekt.

Tip 1
Er zijn twee manieren om naar het verloop in het bovenstaande voorbeeld te kijken:

 • In elke stap wordt het object completer.
 • In elke stap neemt het aantal ruiten met één toe.

De eerste manier is meer visueel en de tweede is meer gedetailleerd georiënteerd. Kies bij het beantwoorden van een vraag de methode die het beste bij u past. (Je zult leren hoe je dit moet doen als je meer oefenvragen beantwoordt.)


Regel 2: Rotatie 

Bij dit soort vragen draaien de figuren in de matrix in een bepaald patroon over rijen of kolommen. U moet het patroon van de rotatie identificeren om de vraag correct te kunnen beantwoorden. Laten we eens kijken naar een voorbeeld:

rotatie

Het juiste antwoord in deze voorbeeldvraag is de tweede optie van rechts.

In deze voorbeeldvraag kunt u zien dat de rotatie in elke rij werkt, in plaats van in elke kolom. U kunt zien dat de figuur in elk kader 90° met de klok mee om zijn as draait (van links naar rechts kijkend). Het is zinvol om de veranderingen in de rijen van links naar rechts te bekijken, omdat de ontbrekende figuur het meest rechtse kader in de onderste rij is.
De ontbrekende figuur is dus de figuur die dit patroon vervolledigt. Kijk naar de middelste figuur in de onderste rij en stel je voor hoe het eruit zou zien als het 90° met de klok mee zou worden gedraaid. Dit is uw antwoord.

Tip 2
Als u op het eerste gezicht kunt zien dat het aantal objecten in alle frames in de rij of kolom gelijk blijft, moet u vervolgens controleren of u een beweging van het object zelf of binnenin het object kunt opmerken.


Regel 3: Frequentie
Bij dit soort vragen bepaalt de relatie tussen bepaalde kenmerken van de cijfers in de matrix de hoeveelheid en/of volgorde van hun uiterlijk. Laten we eens kijken naar een voorbeeld:

frequentie

Het juiste antwoord in deze voorbeeldvraag is de vierde optie van links.

In deze voorbeeldvraag is de relatie tussen de uitlijning van de vormen. U kunt zien dat het patroon dat in de bovenste twee rijen is vastgesteld, is dat twee van de drie vormen naar een bepaalde richting wijzen en de derde vorm naar de tegenovergestelde richting. Met andere woorden, binnen elke rij heeft de rechte uitlijning een frequentie van twee en de tegenovergestelde uitlijning een frequentie van één. Als je naar de kolommen kijkt, kun je zien dat de relatie niet bestaat uit uitlijnen, maar uit vormen. Er zijn drie vormen aanwezig: een gelijkzijdige driehoek, een trapezium, en een rechthoekige driehoek. Bovendien is elke vorm één keer aanwezig, of heeft elke vorm een frequentie van één keer. In de laatste kolom kun je hetzelfde frequentiepatroon verwachten.

Tip 3
Er zijn veel verschillende elementen die in het spel kunnen komen met behulp van de frequentieregel. Als je denkt dat je te maken hebt met een frequentievraag, probeer dan de volgende kenmerken van de figuren en vormen te onderzoeken: Hoeveelheid, Kleur, Uitlijning, Positie in de rij/kolom


Regel 4: Bouw 
In dit soort matrix worden twee objecten van dezelfde rij of kolom gecombineerd tot het derde object. In eenvoudige matrices ziet deze combinatie er misschien net zo uit als een eenvoudige optelvergelijking. Bijvoorbeeld:

bouw

Het juiste antwoord in deze voorbeeldvraag is de vierde optie van links.

De combinatie van de twee objecten in de onderste rij (de vergelijking) vormt het vierde antwoord van links (het resultaat). Voor sommige matrices word je gevraagd om het resultaat van de vergelijking te vinden, terwijl je voor andere matrices gevraagd wordt om een van de componenten van de vergelijking te vinden.

Tip 4
In gecompliceerdere matrices zal de combinatie niet zo volledig en direct duidelijk zijn als in het voorbeeld hierboven. Er kunnen bepaalde regels zijn die bepalen welke delen van de objecten samengevoegd worden en welke niet.


Regel 5: Beweging 
Hier bewegen de objecten met elke stap (veranderen van positie). Meestal is de beweging van een of meer van de objecten binnen een kader. Om de beweging van het binnenste object te identificeren, is het nuttig om het buitenste object of de kaders over de rijen of kolommen te vergelijken.

beweging

Het juiste antwoord in deze voorbeeldvraag is de tweede optie van links.

In elk kader zijn er drie vormen: een X, een hartvorm en een cirkel. In elke stap bewegen de drie vormen met de klok mee. Daarom moet in het juiste antwoord de X in de linkerbovenhoek van het kader staan, de cirkel in de linkerbenedenhoek en het hart in de rechterbenedenhoek.

Tip 5 
Bij het beantwoorden van bewegingsschema's moet u de buitenste vorm of het frame gebruiken om de veranderingen in de beweging van een object te lokaliseren. Als de buitenste vorm bijvoorbeeld een vierkant is, richt u zich op de hoeken en de zijkanten, en als de buitenste vorm een cirkel is, probeer dan naar de cirkel te kijken als een klok en de binnenste vormen op de uren te lokaliseren. De bewegingen van de binnenste objecten zullen nooit willekeurig zijn, maar eerder gefixeerd op bepaalde coördinaten in de buitenste vorm of het kader.


Matrigmatrix Testresultaten

De manier waarop de score van Matrigma wordt berekend is vertrouwelijk, meer dan dat u uw score niet kent. U weet alleen of uw score gemiddeld, lager of hoger was. Wij kunnen u echter wel vertellen dat een correcte beantwoording van de helft van de vragen u een gemiddelde score geeft. Volgens onze jarenlange ervaring moet je bij de top 20% staan om de test met succes af te leggen.


Meer Matrigma Test Tips

 • Begin met het snel scannen van de matrix, zowel de rijen als de kolommen, om te zien of iets uw aandacht trekt.
 • Als de regel niet direct waarneembaar is, bestudeer dan de figuren in de matrix zorgvuldig, met de focus op één eigenschap tegelijk. Denk eraan dat de regel onder andere kan werken op de vorm, kleur, uitlijning, beweging en hoeveelheid van een figuur.
 • De regel kan werken in de rijen, kolommen of beide van de matrix, en het kan zijn dat de regel niet noodzakelijkerwijs belang hecht aan de volgorde van de figuren.
 • Geef jezelf een minuut per vraag, als je de vraag in deze tijd niet kunt oplossen, verplaats dan de volgende minuut per vraag. Door op deze manier te handelen, heb je de tijd om terug te gaan en vragen te beantwoorden die je hebt overgeslagen.
 • Laat geen vragen onopgelost, als je niet zeker weet wat het antwoord is, raad eens! Er is geen straf voor verkeerde antwoorden.

Matrigma Test FAQ

Abstracte vragen lijken erg moeilijk; de vragen zijn dubbelzinnig. Hoe begin je ze op te lossen?

Hoewel de Matrigma-vragen er op het eerste gezicht erg ingewikkeld uitzien, zijn er slechts vijf regels die de test beheersen. Het kennen van deze regels zal je enorm helpen om een hoge score op de Matrigma te behalen.

Ondersteunt het oefenpakket beide versies van de Matrigma?

Hoewel onze praktijktesten in de klassieke versie zijn, aangezien beide versies van de Matrigma dezelfde vragen en logica gebruiken, zal je onze praktijktesten, Studiegids zeer nuttig vinden om je kansen op succes van de Matrigma te verbeteren.

Matrigma en andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders van handelsmerken. Geen van de merkhouders zijn aangesloten bij JobTestPrep of deze website.