Bereid je voor op Thomas International tests - JobTestPrep

Thomas International

Thomas GIA-voorbeeld vraag 1

Michelle was klaar voor Avery. Wie was langzamer?

 • Michelle
 • Avery
Antwoord


Volgens Michelle was ze klaar met de race voor Avery, wat betekent dat Michelle sneller was dan Avery. Langzaam is het tegenovergestelde van snel. Zodat we kunnen afleiden dat Avery de langzaamste van de twee was.

Thomas GIA-voorbeeld vraag 2

Sam is verdrietiger dan Philip. Wie is er gelukkiger?

 • Sam
 • Philip
Antwoord


Volgens de verklaring is Sam bedroevender dan Philip. Gelukkig is het tegenovergestelde van verdrietig. Daarom kunnen we concluderen dat Philip de gelukkiger van de twee is.

thomas-international-voorbeeldvraag-2

Thomas GIA-voorbeeldvraag 3

De doos is niet zo groot als de tafel, maar groter dan de stoel. Wat is de kleinste?

 • De doos
 • De tabel
 • Stoel 
Antwoord


Begin met het sorteren van objecten op grootte, van klein tot groot. Volgens het eerste deel van de verklaring is de doos kleiner dan de tabel. We herinneren het ons als volgt: Doos, tafel. Volgens het tweede deel van de verklaring is de doos groter dan de stoel. We herinneren het ons als volgt: Stoel, doos. Door de twee zinnen te combineren, is de volgorde van de drie zinnen: stoel, krat en tafel. Daarom is de stoel de kleinste.


De Psychometrische Test (GIA/TST)

De Thomas International Psychometric Test (GIA/TST) bestaat uit vijf verschillende testen. Deze zijn ontworpen om te voorspellen hoe je in je nieuwe functie op de training zal reageren. Deze test bestaat uit meer dan 100 verschillende onderwerpen:

 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheden
 • Vaardigheden op het gebied van numerieke logica

Persoonlijke profielanalyse (PPA)

De persoonlijke profielanalyse (PPA) is daarentegen een acht minuten durende persoonlijkheidstest. Dit helpt werkgevers inzicht te krijgen in je motivatie, je communicatiestijl en je veerkracht. Bij het afnemen van de persoonlijkheidstest moet je begrijpen welke aspecten relevant zijn voor de functie.
 


De Thomas Emotionele Intelligentie Vragenlijst (TEIQue)

Deze test meet je emotionele capaciteiten en sociale competentie. Met andere woorden, het vermogen om je emoties te herkennen en te beheersen en om met de gevoelens van anderen om te gaan. De vragenlijst bevat uitspraken over je reacties op verschillende situaties.

Je moet nu aangeven in hoeverre je het eens of oneens bent met een verklaring. Het beantwoorden van deze vragenlijst duurt trouwens ongeveer 20-25 minuten. Je kunt je afvragen waar deze inlichtingen evaluaties goed voor zijn? Wat zeggen ze over jou? Of in welke mate komt het uw toekomstige werkgever ten goede om te beslissen of je geschikt bent voor de functie?

Aanpassingsvermogen is vooral belangrijk op de werkplek. Dit vereist echter een hoog niveau van emotionele intelligentie en een zekere mate van zelfbewustzijn. Deze kwaliteiten zijn echter vooral relevant bij de selectie van managers. Hieruit blijkt het volgende:

 • Je vermogen om te communiceren
 • Je vaardigheden op het gebied van relatiebeheer
 • De manier waarop je met stress omgaat en omgaat met conflicten of andere uitdagingen die zich in een werkomgeving kunnen voordoen

Thomas International - Andere tests

Naast de verschillende bekwaamheids- en persoonlijkheidstesten van het bedrijf, beschikt Thomas International ook over talrijke evaluatiecentra. Deze worden gebruikt tijdens het rekruteringsproces en voor interne training. Elke beoordeling evalueert verschillende aspecten:

 • Thomas Teams en Thomas Diagnostics: deze beoordeling beoordeelt hoe goed een bepaalde groep mensen in teamverband samenwerkt.
 • Thomas PAC: deze beoordeling geeft een meer specifieke, persoonlijke beoordeling van je talenten, belangrijk gedrag en vaardigheden als werknemer.
SHL en andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders van handelsmerken. Geen van de merkhouders zijn aangesloten bij JobTestPrep of deze website.