Leer en oefen voor je Cubiks tests - JobTestPrep

Wat is de Cubiks Logiks Test?

Cubiks Logiks is een uniek type psychotechnische test die je cognitieve vaardigheden evalueert.

De test is onderverdeeld in 3 onderwerpen: numeriek, verbaal en abstract, elk evalueren verschillende capaciteiten.

 1. Cubiks Numerical Ability Test - evalueert je vermogen om statistische en numerieke gegevens te begrijpen en correct te analyseren, evenals je vermogen om logische conclusies te trekken.
 2. Cubiks Verbal Ability Test - evalueert je vermogen om schriftelijke informatie te begrijpen, te verwerken en te redeneren, evenals je vermogen om argumenten met betrekking tot deze informatie te evalueren.
 3. Cubiks Diagrammatic/ Abstract Ability Test - evalueert je vermogen om vragen over niet-verbale kenmerken op te lossen door het analyseren, evalueren en correct tekenen van logische gevolgtrekkingen uit diagrammatische gegevens. In dit type test wordt van je verwacht dat je patronen in een reeks van diagrammen identificeert en het ontbrekende stuk in die reeks afleidt.

Het kan zijn dat je een van deze testen als een individuele test moet afleggen met slechts een van de vraagtypen: numeriek, verbaal of abstract. Deze testen zijn van gevorderde moeilijkheidsniveau (zie meer over de moeilijkheidsgraad van Cubiks hieronder).

Test Formaat, Aantal Vragen en Tijdslimiet

1) Logiks Numerical 

Je krijgt ingewikkelde statistische en numerieke gegevens gepresenteerd in tabellen en/of grafieken. Op basis van deze gegevens moet je berekeningen maken en/of de juiste logische conclusies trekken.

Formaat van de vragen

Aantal vragen en tijdslimiet

Tabellen en grafieken gevolgd door 3-4 meerkeuzevragen. Kies en klik op 1 antwoord uit 6 opties

20 vragen in 25 minuten

2) Logiks Verbal 

Je krijgt een lange tekstsectie te zien en wordt gevraagd om informatie te vinden, te begrijpen en af te leiden over de sectie als geheel of over een bepaald onderwerp daarin.

Formaat van de vragen

Aantal vragen en tijdslimiet

Ongeveer 12 geschreven passages, elk gevolgd door 3 meerkeuzevragen over elke tekst. Kies 1 antwoord uit 4 mogelijkheden

36 vragen in 25 minuten

3) Logiks Abstract/Diagrammatic 

Hier krijgt u een reeks van 5 blokschema's en wordt u gevraagd om te bepalen welk blok de reeks vervolledigt

Formaat van de vragen

Aantal vragen en tijdslimiet

Een rij van 5 blokdiagrammen en het 6e diagram ontbreekt - Kies en klik op 1 antwoord uit 5 opties

30 vragen in 15 minuten

 


Voorbeelden

1. Cubiks Logiks Numerical Reasoning (Advanced)

De test bestaat uit vragen in de vorm van tabellen en grafieken met statistische en numerieke gegevens, waarover je gevraagd wordt om berekeningen te maken en/of logische gevolgtrekkingen te maken.

3-4 meerkeuzevragen volgen elke tabel of grafiek.

Jouw taak zal zijn om slechts één juist antwoord te kiezen uit een set van 6 mogelijke antwoordopties.

Voorbeeldvraag:

cubiks-logiks

1 harde schijf = 70 USD 

1 USD = 1.59 EUR

Als Spectra in 2012 5,7% meer eenheden moet verkopen met een stijging van de verkoopprijs met 12% en de verkoopcijfers van Arclight constant moeten blijven, hoeveel meer dan Spectra zal Arclight dan in EUR verdienen?

A) 90,84m
B) 92,62m
C) 138.93m
D) 147,27m
E) 156,34m
F) Kan niet zeggen

Antwoord & Uitleg

✔️ Het juiste antwoord is (D) - 147,27.

We worden vooral gevraagd om het verschil te vinden tussen het inkomen van Arclight en Spectra.

D.w.z. (Arclight totale inkomsten) - (Spectra totale inkomsten) = ?

Om deze vraag op te lossen moeten we de verwachte inkomsten voor 2012 voor zowel Spectra als Arclight berekenen.

Spectra:

1) Het aantal verkochte eenheden zal naar verwachting stijgen met 5,7%:

Verkochte eenheden in 2011: 20 miljoen stuks

Verwacht wordt dat in 2012 eenheden zullen worden verkocht: 20 x 1,057 miljoen eenheden.

2) De eenheidsprijs zal naar verwachting met 12% stijgen:

Prijs in 2011: 70 USD

Verwachte prijs in 2012:  70 *1,12 =  78,4

3) Verwachte omzet voor Spectra in 2012:

(aantal verkochte eenheden) x (prijs per eenheid) =

(20 x 1,057) x (70 x 1,12) = 1657,376 miljoen.

Arclight:

1) Het aantal verkochte eenheden zal in 2012 gelijk blijven aan dat van 2011, d.w.z. 25 miljoen eenheden.

2) De eenheidsprijs zal naar verwachting ook gelijk blijven, dat wil zeggen  70 USD per eenheid.

3) Verwachte opbrengsten voor Arclight in 2012:

25 miljoen x 70 miljoen = 1750 miljoen USD

Laten we nu het verschil berekenen:

Arclight - Spectra = Spectra

1750 miljoen - 1657,376 miljoen = 92,624 miljoen 

Vergeet echter niet dat we het verschil in EUR moeten vinden, niet in USD. De omrekeningskoers staat onder de grafiek.

Als 1 USD = 1,59 EUR, dan is het verwachte verschil in EUR:

92,624 miljoen x 1,59 = 147,27 miljoen dollar.

2. Cubiks Logiks Verbal Reasoning (Intermediate)

Deze test bevat 3 type vragen op basis van korte teksten of woordgroepen. Elk type geef je 5 antwoordmogelijkheden waaruit je één correct antwoord kunt kiezen.

 1. Antoniem - Hier krijg je een woord en je moet het woord kiezen dat het tegenovergestelde betekent. Je kunt ook een aantal woorden krijgen die een gemeenschappelijke regel delen en gevraagd worden om het woord te kiezen dat de uitzondering op die regel vormt. Dit type vraag wordt 'odd-one-out' genoemd.
 2. Syllogisme - Je krijgt verschillende stellingen en wordt dan gevraagd om de juiste logische conclusie te kiezen.
 3. Verbale analogieën - Hier krijg je een paar verwante woorden en je moet de relatie tussen deze woorden uitzoeken.

Voorbeeldvraag:

Sommige schoenen van Josh zijn blauw.
Geen van Josh's schoenen zijn groen.

Als de twee beweringen waar zijn, wat is dan de meest logische conclusie?

A) Alle schoenen van Josh zijn niet groen.
B) Sommige schoenen van Josh zijn oranje.
C) Geen van Josh's schoenen zijn zwart.
D) Geen van bovenstaande.

Antwoord en Uitleg

✔️ Het juiste antwoord is (A).

(A) is correct omdat het een herformulering van de tweede verklaring is. Als "Geen van Josh's schoenen zijn groen," dan "Alle schoenen van Josh zijn niet groen".

(B) is onjuist omdat er geen informatie wordt verstrekt of Josh oranje schoenen heeft.

(C) is onjuist omdat er geen informatie wordt verstrekt over de vraag of Josh zwarte schoenen heeft.

Daarom is het juiste antwoord (A).

 

3. Cubiks Logiks Abstract/Diagrammatic Reasoning (Advanced)

Zowel Cubiks Logiks Abstract Advanced als Intermediate hebben in wezen dezelfde vraagtypes.

Het enige verschil tussen de twee testen is de moeilijkheidsgraad.

Vraagformaat:

Je krijgt een reeks diagrammen op een rij met een logisch patroon dat de voortgang van de vraag bepaalt.

Je moet dan het ontbrekende 6e diagram in de serie herkennen en kiezen op basis van dat patroon (uit 5 verschillende antwoordopties).

Opmerking: Soms kan de (Advanced) versie je een vraag voorleggen die meer dan 5 patronen bevat (het aantal patronen in de tussentijdse vragen is altijd 5).


Wat is uniek aan Cubiks Assessment testen?

Cubiks Logik General Testen verschillen van vele andere capaciteitentesten in verschillende aspecten:

1. Er zijn slechts 2 moeilijkheidsgraden - Intermediate en Advanced - geen "Beginners" niveau.

Ons oefenmateriaal voor dit niveau kan gebruikt worden om je basis numerieke, verbale en abstracte vaardigheden te ontwikkelen voordat je door gaat naar de Advanced test.

2. Niveau van verfijning - Er is een sterke nadruk op logische en methodische manieren van denken.

In alle 3 de onderdelen van de test (Numeriek, Verbaal en Abstract) worden de vragen gesteld om te onderzoeken of je in staat bent om formele logica te gebruiken, patronen te herkennen en aandacht te besteden aan talrijke kleine details tegelijk.


Inzicht krijgen in je score rapport en testuitslag

Cubiks tests hebben 2 verschillende scoresystemen. Elk van de 2 test types (Advanced en Intermediate) wordt verschillend gewaardeerd.

Cubiks genereert een automatisch scorebord dat zowel door jou als je toekomstige werkgever kan worden bekeken.

In het algemeen, ongeacht het formaat van de uitslag, moet je ernaar streven om in de top 20% te komen (meestal gepresenteerd als een 80ste percentielscore). 

cubiks-logiks

 


FAQs

Wat is de tijdslimiet voor de Cubiks Test?

Cubiks heeft veel tests, maar de meest populaire zijn als volgt getimed:

 • Cubiks Logiks General Test - Advanced versie - 20 minuten
 • Cubiks Logiks General Test - Intermediate versie - 12 minuten
 • Individuele numerieke test - 25 minuten
 • Individuele verbale test - 25 minuten
 • Individuele abstracte test - 15 minuten

*Het tijdstip van de test kan in bepaalde gevallen veranderen, maar Cubiks zal je in ieder geval op de hoogte stellen van mogelijke wijzigingen vooraleer de test begint.

Welke score heb ik nodig om te slagen?

Cubiks Logiks Advanced en Intermediate tests hebben elk een verschillend scoresysteem.

Cubiks Advanced is in percentiel vorm - met een waarschijnlijke slagingskans van 80e percentiel en meer.

Cubiks Intermediate gebruikt punten in plaats van percentielen - met een waarschijnlijke score van 7-8 of hoger om te slagen.

Hoe moeilijk is het Cubiks Test ?

Cubiks is geen gemakkelijke test, maar wordt niet beschouwd als een van de moeilijkste die er zijn.

Het moeilijkste deel is het beter te doen dan je concurrenten, omdat je testscore wordt vergeleken met die van anderen die dezelfde test hebben gedaan.

Om een goede score te behalen, is oefening van onschatbare waarde voor je.

Hoeveel mensen worden er jaarlijks getest?

Cubiks beweert meer dan 1.000 klanten te hebben over de hele wereld (voornamelijk in de VS en Europa).

Waarschijnlijk testen ze jaarlijks duizenden kandidaten op jouw locatie, en nog veel meer over de hele wereld.

Kunnen mijn vaardigheden worden verbeterd?

Natuurlijk kunnen je vaardigheden worden verbeterd. Dit is immers onze business!

Als je serieus de moeite wilt nemen om te oefenen en je prestaties te verbeteren kies dan voor onze Cubiks PrepPack om je helemaal klaar te voelen in slechts een paar dagen training.)

Waar en hoe moet ik mijn Cubiks test afleggen?

Cubiks beheert alle tests via haar webplatform.

Waarschijnlijk word je gevraagd om verbinding te maken met dit online platform om de test af te leggen, of anders word je ermee verbonden door een derde partij die een ATS (applicant tracking system) gebruikt. 

Cubiks stelt je meestal in staat om de test af te leggen op een plaats naar keuze met je eigen computer.

Indien dit niet het geval is dan moet je de test afleggen in een testcentrum. 

SHL, Saville en andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders van handelsmerken. Geen van de merkhouders zijn aangesloten bij JobTestPrep of deze website.