JobTestPrep's Auteursrechten

Auteursrechten

Alle materialen op deze website zijn beschermd door auteursrecht. Het is niet toegestaan deze te reproduceren, herpubliceren, verspreiden, verzenden, doorverkopen, weergeven, uitzenden of op enige andere manier gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JobTestPrep. U mag materiaal van deze website, zowel gratis als betaald, downloaden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, met behoud van alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechten. Om toegang te krijgen tot onze voorbereidingscursussen is een vergoeding vereist.


Online voorbereidingscursussen

Klanten met toegang tot online voorbereidingscursussen, ook wel PrepPacks™ genoemd, mogen hun wachtwoord niet delen of op enige andere manier overdragen. Het wachtwoord is strikt persoonlijk. Opmerkelijk of ongewoon gebruik van een wachtwoord, zoals gebruik op meerdere apparaten, kan leiden tot opschorting ervan. De inhoud van de PrepPacks™ is beschermd door auteursrecht. Het is verboden deze te kopiëren, verkopen of op welke andere manier dan ook te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JobTestPrep.


Door de gebruiker gegenereerde inhoud

JobTestPrep biedt gebruikers de mogelijkheid om via feedbackprocedures inhoud op de website te plaatsen. Echter, we ondersteunen of keuren de geplaatste inhoud niet automatisch goed. Het is verboden inhoud te plaatsen die als beledigend, obsceen, lasterlijk of in strijd met de wet kan worden beschouwd.

Alle informatie of inhoud die door een gebruiker wordt geplaatst, blijft de verantwoordelijkheid van die gebruiker. Hoewel JobTestPrep niet actief elke post controleert, behouden we ons het recht voor om aanstootgevende of ongepaste inhoud te verwijderen of te wijzigen.

Door inhoud te uploaden of te plaatsen, stemt u ermee in dat JobTestPrep deze inhoud kan aanpassen, publiceren of gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden. U geeft daarmee ook afstand van eventuele morele rechten op die inhoud.

U gaat ermee akkoord JobTestPrep en haar gerelateerde entiteiten te beschermen tegen claims of aansprakelijkheden die kunnen voortvloeien uit uw inzendingen of schending van deze voorwaarden.


Aanbevolen diensten

JobTestPrep streeft ernaar haar bezoekers een breed scala aan functies aan te bieden. We werken samen met zorgvuldig geselecteerde dienstverleners die producten en diensten aanbieden die van belang kunnen zijn voor onze bezoekers. Hoewel we een zakelijke relatie kunnen hebben met sommige van deze derde partijen, zijn we niet verantwoordelijk voor de juistheid van hun advies, informatie of verklaringen. Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud, diensten, producten of advertenties op hun websites, of voor de beschikbaarheid en functionaliteit daarvan.


Bevoegdheid

U stemt ermee in dat alle claims of procedures voortkomend uit deze voorwaarden of uw gebruik van de website worden beheerst door de wetten van de staat Israël. Eventuele geschillen of claims met betrekking tot deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan een staatsrechtbank in Israël. U stemt verder in met de persoonlijke rechtsbevoegdheid van deze rechtbank.

Wees Voorbereid. Word Vandaag Lid van JobTestPrep.