JobTestPrep's Auteursrechten

Auteursrechten

Alle op deze website gepubliceerde materialen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gereproduceerd, heruitgegeven, gedistribueerd, verzonden, doorverkocht, getoond, uitgezonden of op enige andere wijze worden geëxploiteerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JobTestPrep. U mag vrij toegankelijk materiaal downloaden, evenals materiaal waarvoor u betaald heeft (één exemplaar per pagina) van deze website voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag geen enkel handelsmerk, auteursrecht of andere kennisgeving van dergelijk materiaal wijzigen of verwijderen. Daarnaast moet u een vergoeding betalen om toegang te krijgen tot onze voorbereidingscursussen.


Online voorbereidingscursussen

Klanten van online voorbereidingscursussen, bekend als PrepPacks™, mogen hun wachtwoord niet delen, verspreiden, verkopen of anderszins overdragen aan andere personen. Het wachtwoord is uitsluitend voor gebruik door de klant. Significant of ongebruikelijk gebruik van een enkel wachtwoord (inclusief, maar niet beperkt tot, significant gebruik van een enkel wachtwoord op meerdere computers) kan leiden tot opschorting van dat wachtwoord. De inhoud van online voorbereidingscursussen is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gereproduceerd, heruitgegeven, gedistribueerd, verzonden, doorverkocht, weergegeven, uitgezonden of op enige andere wijze worden geëxploiteerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JobTestPrep.


Door de gebruiker gegenereerde inhoud

JobTestPrep biedt gebruikers via de feedbackprocedures de mogelijkheid om inhoud op de website te plaatsen. JobTestPrep ondersteunt, sanctioneert, stimuleert of stemt niet noodzakelijkerwijs in met de inhoud die door gebruikers wordt geplaatst. Je mag geen inhoud plaatsen of verzenden die bedreigend, beledigend, beledigend, lasterlijk, obsceen, vulgair, pornografisch en godslasterlijk is, evenals onfatsoenlijke informatie van welke aard dan ook. Dit omvat, zonder beperking, alle overdrachten die een strafbaar feit veroorzaken of aanmoedigen; aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid; lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving schenden; of inbreuk maken op het auteursrecht of handelsmerk van een ander.

U begrijpt dat alle informatie, gegevens, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, video's en berichten die in een JobTestPrep-forum worden geplaatst of verzonden, ongeacht of deze publiekelijk of privé worden verzonden, de enige verantwoordelijkheid is van de persoon van wie de inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet JobTestPrep, volledig en uitsluitend verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u uploadt, plaatst of anderszins via de website verzendt. JobTestPrep kan de door gebruikers geplaatste inhoud niet beoordelen en is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. JobTestPrep heeft echter wel het recht, maar niet de verplichting, om inhoud die in strijd is met deze overeenkomst of anderszins aanstootgevend is, te verwijderen, te verplaatsen of te bewerken. JobTestPrep handhaaft de enige discretie in dit verband en kan zonder voorafgaande kennisgeving actie ondernemen.

Als u inhoud uploadt, plaatst of op een andere manier naar de website stuurt, erkent u dat dergelijke inzendingen door JobTestPrep kunnen worden bewerkt, verwijderd, gewijzigd, gepubliceerd, verzonden en weergegeven in elk medium dat nu bestaat of hierna wordt uitgevonden, alsmede voor elk doel, inclusief commercieel gebruik. U doet afstand van alle morele rechten die u hebt door toe te staan dat het materiaal wordt bewerkt, verwijderd, gewijzigd, gepubliceerd, verzonden of weergegeven.

U gaat ermee akkoord JobTestPrep en haar dochterondernemingen en filialen te vrijwaren - naast elk van hun respectievelijke partners, functionarissen, directeuren, directeuren, werknemers en agenten - en elk van hen te vrijwaren van alle claims en aansprakelijkheden (met inbegrip van de honoraria van advocaten) die kunnen voortvloeien uit uw inzendingen, ongeoorloofd gebruik van materiaal verkregen van de website, schending van deze Algemene Voorwaarden, en alle dergelijke handelingen die voortvloeien uit uw gebruik van de website.


Aanbevolen diensten

JobTestPrep zet zich in om bezoekers van haar site zoveel mogelijk functies te bieden. De bedrijven die JobTestPrep selecteert als dienstverleners bieden producten en diensten aan die bezoekers van de site nuttig kunnen vinden. JobTestPrep kan in bepaalde gevallen een zakelijke relatie hebben met bepaalde derde partijen die zij selecteert als serviceprovider. JobTestPrep is niet verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van enig advies of gegeven informatie, noch voor enige verklaring van de bedrijven die de aangeboden diensten leveren. JobTestPrep is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud, diensten, producten of reclame op of via hun websites, noch voor de beschikbaarheid en werking van hun websites.


Bevoegdheid

U gaat ermee akkoord dat elke claim, actie of procedure die voortvloeit uit deze voorwaarden en bepalingen, of uw gebruik van de website, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Israël die van toepassing zijn op contracten die daarin volledig worden uitgevoerd, en elke actie die gebaseerd is op of beweerdelijk een schending van deze overeenkomst moet worden voorgelegd aan een staatsgerecht in Israël. Daarnaast gaat u ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van een dergelijke rechtbank.

Wees Voorbereid. Word Vandaag Lid van JobTestPrep.