Cut-e tests (Aon) oefenen online - JobTestPrep

Numerieke Vaardigheden

Voorbeeldvraag 1: Numerieke vaardigheidstest (numerieke schalen)

Tussen jaar 4 en 6 bedroegen andere uitgaven nooit meer dan 5 miljard dollar.

ONJUIST
JUIST
KAN NIET WORDEN BEPAALD
Correct antwoord
Onjuist antwoord

Het juiste antwoord is juist.

Volgens het tabblad Uitgaven bedroegen de maximale overige uitgaven 4618 miljoen dollar, wat gelijk staat aan 4,618 miljard dollar.

Daarom is het goede antwoord juist.

 

Voorbeeldvraag 2: Numerieke vaardigheidstest (numerieke schalen)

In het derde boekjaar hadden Import Inc. en Natural Ltd. vergelijkbare dividenden per aandeel.

JUIST
ONJUIST
KAN NIET WORDEN BEPAALD
Correct antwoord
Onjuist antwoord

Het juiste antwoord is onjuist.

Volgens het tabblad Aandelen is het dividend per aandeel van Import Inc. gedaald tussen boekjaar 2 en 3, boekjaar 3 en 4, en boekjaar 4 en 5.

Daarom is het juiste antwoord onjuist.

 

Voorbeeldvraag 3: Numerieke vaardigheidstest (numerieke schalen)

Gedurende jaar 4, evenaarde het aantal Duitse, Franse en Spaanse spelers het aantal Engelse spelers.

JUIST
ONJUIST
KAN NIET WORDEN BEPAALD
Correct antwoord
Onjuist antwoord

Het juiste antwoord is ONJUIST. Volgens de tabel getiteld "Spelernationaliteit" bedroeg het aantal Duitse, Franse en Spaanse spelers in totaal 8, terwijl er 9 Engelse spelers waren.

 

Voorbeeldvraag 4: Numerieke vaardigheidstest (numerieke schalen)

In jaar 5 zijn de salariskosten het hoogst.

JUIST
ONJUIST
KAN NIET WORDEN BEPAALD
Correct antwoord
Onjuist antwoord

Het juiste antwoord is KAN NIET WORDEN BEPAALD. Volgens de tabel getiteld "Inkomsten/Uitgaven (Voetbalclub)" zien we dat er geen informatie is met betrekking tot jaar 5, dus het antwoord is KAN NIET WORDEN BEPAALD.

Vraag bij voorbeeldvraag 4: Numerieke vaardigheidstest (numerieke schalen)

Het merendeel van de inkomsten in jaar 2 is afkomstig van televisierechten. 

JUIST
ONJUIST
KAN NIET WORDEN BEPAALD
Correct antwoord
Onjuist antwoord

Het juiste antwoord is JUIST. Volgens de tabel met de titel "Inkomsten/Uitgaven (Voetbalclub)" zien we dat van alle categorieën die inkomsten genereren, het hoogste bedrag afkomstig is van televisierechten.

 

Voorbeeldvraag 5: Numerieke vaardigheidstest (numerieke schalen)

In jaar 8 is het gecombineerde aantal V.I.P.- en Sky Box-ticketbezitters de helft van het aantal reguliere ticketbezitters in jaar 9.

JUIST
ONJUIST
KAN NIET WORDEN BEPAALD
Correct antwoord
Onjuist antwoord
Het juiste antwoord is Onjuist. In jaar 8 is het gecombineerde aantal V.I.P. (3,3) en Sky Box (2) kaarthouders 5,3, terwijl het aantal reguliere kaarthouders in jaar 9 10 is. 5,3 is meer dan de helft van 10, dus het antwoord is onjuist.
 
*Opmerking: Als de verklaring "minstens de helft" zou hebben vermeld, dan zou het antwoord waar zijn.

 

 

Elke vraag kun je labelen als 'JUIST' of 'ONJUIST'. Als een vraag met de info die je hebt niet helemaal te bevestigen of te ontkennen valt, dan is 'KAN NIET WORDEN BEPAALD' wat je moet kiezen.

De numerieke vaardigheidstest is beschikbaar in vier branchespecifieke versies, elk met 37 of 18 taken, in de respectievelijke compacte korte versie: Deze varianten zijn op maat gemaakt betreft thema maar houden dezelfde opzet. Je hoeft je geen zorgen te maken over specifieke voorkennis; de tests zijn zo ontworpen dat iedereen ze kan oefenen, welke versie je ook kiest.

Dit biedt ons PrepPack™ u aan:

 • Twee authentieke, tijdgestuurde oefensimulaties in de versies Consument, Financiën en Industrie
 • Een uitgebreide testhandleiding voor elke test
 • Uitgelegde oplossingsroutes voor alle taken
 • Totale score en gedetailleerd resultatenrapport aan het einde van elke test

 

Ga terug naar de verschillende categorieën

 

Proefvaardigheidstest om rekenvaardigheid te meten (schalen eql) 

Deze uitdagende test is ontworpen om jouw rekenkundige bekwaamheid op de proef te stellen. In een intrigerende draai aan traditionele problemen, krijg je de eindresultaten van wiskundige vergelijkingen voorgeschoteld. Jouw taak? Werk achteruit om te ontrafelen hoe deze resultaten zijn bereikt. Met een beperkte tijdsduur van slechts 5 minuten, word je uitgedaagd om jouw snelheid en nauwkeurigheid te combineren, terwijl je door 15 diverse opgaven navigeert. Deze test is niet alleen een maatstaf voor je rekenvaardigheden, maar ook een kans om je probleemoplossend vermogen en logisch denken te tonen.

Voorbeeldvraag proefvaardigheidstest (schalen eql)

Voltooi de vergelijking! Elk cijfer mag slechts één keer worden gebruikt.

ANTWOORD
Volgens de BODMAS-regels moeten we beginnen met vermenigvuldiging. Het quotiënt van de eerste twee cijfers moet lager zijn dan 14, aangezien we later meer cijfers moeten toevoegen.
 
Om de beste cijfers voor deze posities te vinden, kunnen we profiteren van de unieke eigenschappen van het getal 1, waardoor we het kunnen koppelen aan een hoog getal. Bijvoorbeeld, we kunnen 9 kiezen en het door 1 delen om 9 te krijgen - een getal dat dicht genoeg bij ons vooraf bepaalde resultaat ligt dat eenvoudige optelling ons erbij kan brengen.
 
9 + x + y = 14
 
Vervolgens zullen we inverse bewerkingen aan beide zijden van de vergelijking gebruiken om deze te vereenvoudigen:
 
x + y = 5.
 
Het enige dat nu nog rest, is een geschikte combinatie voor X en Y te vinden. Een mogelijke combinatie is: (3, 2).
 
Daarom is een mogelijke oplossing: (9, 1, 3, 2)
 
Andere mogelijke oplossingen: (8, 4, 9, 3), (5, 1, 6, 3).

Let op Check je antwoorden goed en gok niet, anders kost het je punten!

Dit biedt ons PrepPack™ u aan:

 • Twee oefentests om rekenvaardigheid te meten (scales eql), in de vorm van een afdrukbare document
 • Strategische tips om dit soort taken sneller op te lossen
 • Uitgelegde oplossingsroutes voor alle taken
 • Oneindig veel interactieve extra oefeningen in de oefentest voor digitChallenge, de gegamificeerde versie van scales eql

Ga terug naar de verschillende categorieën

 

Verbaal Redeneren

Proefvaardigheidstest om verbaal redeneren te meten (verbale schaal)

De test beoordeelt hoe goed je teksten kunt begrijpen en de informatie erin kunt analyseren en uitleggen. Wat opvalt aan deze test zijn de zes tabbladen. Deze bevatten alle nodige informatie om de opdrachten te voltooien. Bij elke opdracht krijg je een stelling te zien, en je moet op basis van de aangeleverde informatie bepalen of deze juist is. Om een ​​vraag juist te beantwoorden, moet je twee dingen doen: selecteer eerst het juiste tabblad en vind daar de relevante informatie.

 

Lees de onderstaande zinnen goed voordat je de vragen beantwoord.

Het bedrijf is bereid om elk document met betrekking tot elektriciteit en vervuilingsstatistieken van het afgelopen jaar te verstrekken aan elke geïnteresseerde partij. Het document zal worden uitgegeven door het wekelijkse evaluatiecomité.

Wat betreft de jaarlijkse omzet, zal de raad geen rapporten verstrekken aan enige partij anders dan de aandeelhouders.

Het bedrijf zal geen rapporten verstrekken met betrekking tot zijn missies, schema's, of de winstverdeling van producten en diensten aan enige derde partij.

Aandeelhoudersrapporten moeten door de CEO aan de raad worden verstrekt, en de raad zal de rapporten verspreiden onder de aandeelhouders.

Eens in de vijf maanden zal het bedrijf een rapport aan de overheid leveren waarin kwesties worden behandeld die door de commissaris worden vereist. Als echter blijkt dat enige informatie mogelijk toekomstige inkomsten zou schaden of privacy zou schenden, zal het rapport niet worden verstrekt zonder een bevelschrift.

Het bedrijf zal belastingteruggaven van 12% ontvangen als ze minstens 42 wekelijkse uren investeren in een bekende non-profitorganisatie, of minstens 60 wekelijkse uren in enige andere liefdadigheidswerkzaamheden. De 12% belastingteruggave kan zich opstapelen tot miljoenen per jaar, dus het is een winstgevende strategie. Het bedrijf ontvangt al drie jaar belastingteruggaven.

Vraag 1: De onderneming wordt als transparant beschouwd.

JUIST
ONJUIST
KAN NIET WORDEN BEPAALD
Correct antwoord
Onjuist antwoord

Hoewel het bedrijf bereid is om bepaalde informatie met het publiek te delen, met name over vervuiling en elektriciteitsverbruik (zoals aangegeven in de eerste alinea van het tabblad Transparantie), wordt alle andere informatie nog steeds geheim gehouden (tabblad Transparantie).

Vraag 2: De commissaris kan geen rapport vragen zonder een bevelschrift.

JUIST
ONJUIST
KAN NIET WORDEN BEPAALD
Correct antwoord
Onjuist antwoord

De commissaris kan om rapporten vragen elke vijf maanden, en hij moet alleen een bevelschrift hebben als de informatie toekomstige inkomsten zou kunnen schaden of de privacy van iemand zou kunnen schenden (zoals aangegeven in de vijfde paragraaf van het tabblad Transparantie).

Vraag 3: Alle liefdadigheidswerk en vrijwilligerswerk van het bedrijf zijn een verlies voor het bedrijf.

JUIST
ONJUIST
KAN NIET WORDEN BEPAALD
Correct antwoord
Onjuist antwoord

De onderneming ontvangt belastingteruggaven van haar liefdadigheidswerk, en de belastingteruggave kan zich opstapelen tot een enorme winst (zoals aangegeven in de zesde alinea van het tabblad Transparantie).

Vraag 4: De onderneming ontvangt belastingteruggaven omdat ze hiervoor in aanmerking komen.

JUIST
ONJUIST
KAN NIET WORDEN BEPAALD
Correct antwoord
Onjuist antwoord

De belastingteruggave wordt gegeven als het bedrijf minstens 60 uur per week heeft geïnvesteerd in liefdadigheidswerk (Transparantie tabblad), en het bedrijf geeft veel meer - drie werknemers voor een volledige week (Verantwoordelijkheden tabblad).

 

Elke vraag kun je labelen als 'JUIST' of 'ONJUIST'. Als een vraag met de info die je hebt niet helemaal te bevestigen of te ontkennen valt, dan is 'KAN NIET WORDEN BEPAALD' wat je moet kiezen.

Verbaal redeneren is beschikbaar in vijf branchespecifieke versies, elk met 49 of 18 taken, in de respectievelijke compacte korte versie. De versies verschillen alleen qua onderwerp, maar niet qua vorm. De moeilijkheidsgraad van deze tests is onafhankelijk van voorafgaande branchespecifieke kennis. Daarom kunnen onze tests worden geoefend , ongeacht welke versie u moet voltooien.

Dit biedt ons PrepPack™ u aan:

 • Twee authentieke, tijdgestuurde oefensimulaties in de versies Consument en Financiën, evenals een Engelse oefentest in de versie Industrie
 • Een uitgebreide testhandleiding voor elke test
 • Uitgelegde oplossingsroutes voor alle taken
 • Totale score en gedetailleerd resultatenrapport aan het einde van elke test

Ga terug naar de verschillende categorieën

 

Abstract Logische Vaardigheden

Vaardigheidstest voor het meten van deductief-logische denkvermogen (lst-schalen)

Je krijgt 15 opgaven waarin een raster met verschillende symbolen wordt getoond. Een van de cellen in het raster is gemarkeerd met een vraagteken. Jouw opdracht is om uit een reeks opties het juiste symbool te kiezen dat op de plek van het vraagteken hoort, met de regel dat elk symbool maar één keer mag voorkomen per rij (horizontaal) en per kolom (verticaal).

Voorbeeldvraag (lst-schalen)

Elke vorm wordt vertegenwoordigd door een nummer in de legenda hieronder. In plaats van het "?" in de tabel, voer het nummer in dat de vorm vertegenwoordigt die in die cel zou moeten staan. Er is slechts één juist antwoord. Je mag ook andere delen van de tabel invullen, maar onthoud dat je niet op iets anders wordt getest.

Let op dat je tijdens het daadwerkelijke examen de tabel kunt invullen met vormen in plaats van nummers.

Voorbeeldvraag 1: (lst-schalen)

Kies het juiste antwoord

1.
2.
3. 
4. 
Correct antwoord
Onjuist antwoord

De vorm die ontbreekt in de derde kolom is het vierkant.
Daarom is het juiste antwoord het vierkant, vertegenwoordigd door het nummer 3.

 

 

Let op Bij het oplossen van deze test is het handig om systematisch te werk te gaan, eerst de rijen en kolommen te analyseren waarin het vraagteken zich bevindt, en vervolgens de beschikbare opties zorgvuldig te overwegen voordat je je keuze maakt.

Dit biedt ons PrepPack™ u aan:

 • Vier authentieke, tijdgestuurde oefensimulaties voor het meten van deductief-logisch denkvermogen (scales lst)
 • Een uitgebreide testhandleiding voor elke test
 • Totale score en gedetailleerd resultatenrapport aan het einde van elke test
 • Grafisch uitgelegde oplossingsroutes voor alle taken

Ga terug naar de verschillende categorieën

 

Vaardigheidstoets voor deductief-logisch denkvermogen (sx-schalen)

In deze test zie je bij elke opgave twee rijen met symbolen, met één of meer lege plekken ertussen. Je taak is om uit drie aangeboden cijfercombinaties de juiste te kiezen die de regel aangeeft volgens welke de bovenste rij symbolen is getransformeerd in de onderste rij. Naarmate je verder komt in de test, worden de opgaven complexer. Dit soort vraagstukken vereist een stapsgewijze aanpak om opgelost te worden. Vanwege de complexiteit van de oplossingen is er een speciale handleiding beschikbaar die alles gedetailleerd uitlegt.


Het doel is om binnen 6 minuten zoveel mogelijk opgaven te voltooien. Wie gemiddeld niet meer dan 12 seconden per opgave nodig heeft, kan alle 30 opgaven oplossen.

 

Voorbeeldvraag 1: deductief-logisch denkvermogen (sx-schalen)

Welke operator is nodig?

4231
4321
1243
Correct antwoord
Onjuist antwoord

In deze vraag zijn er twee operatoren. De tweede operator is gegeven en de eerste ontbreekt. Je moet van onder naar boven werken en de middelste rij tekenen volgens de onderste operator. De cijfers van de operator vertegenwoordigen het symbool volgens zijn positie in de middelste rij voordat het werd veranderd door de operator.

Eerste stap:

De onderste operator is 1324. Je controleert de positie van cijfer 1 - het is het eerste cijfer, je zoekt het eerste symbool in de onderste rij - een cirkel. Het is het eerste symbool van de middelste rij. Dan controleer je de positie van cijfer 2. Het is het cijfer op de derde plaats, dus je zoekt het derde symbool in de onderste rij - een hart. Het is het tweede symbool van de middelste rij. De positie van cijfer 3 is tweede, je zoekt het derde symbool van de onderste rij - een ster, het is het derde symbool van de middelste rij. De positie van cijfer 4 is de vierde en het vierde symbool in de onderste rij is een driehoek, dus het is het vierde symbool van de middelste rij. De middelste rij is dus een cirkel, een hart, een ster en een driehoek.

Tweede stap:

Nu je de middelste rij en de bovenste rij hebt, moet je de ontbrekende operator tussen hen vinden.

Het eerste symbool van de middelste rij is een cirkel. De positie van de cirkel in de bovenste rij is vierde, dus het eerste cijfer is 4. Het tweede symbool van de middelste rij is een hart. Zijn positie in de bovenste rij is tweede, dus het tweede cijfer is 2. Het derde symbool in de middelste rij is een ster. Zijn positie in de bovenste rij is derde, dus het derde cijfer is 3. Het vierde symbool in de middelste rij is een driehoek, zijn positie in de bovenste rij is eerste, dus het vierde cijfer is 1.

De ontbrekende operator is 4231.

 

Let op Gebruik de antwoordopties om snel tot een oplossing te komen zonder alle details te hoeven uitpluizen, terwijl pen en papier handig zijn om je gedachten te ordenen en oplossingen uit te werken; herken patronen en leg logische verbanden met behulp van je natuurlijke denkproces.

Dit biedt ons PrepPack™ u aan:

 • Een authentieke, tijdgestuurde oefensimulatie voor het meten van deductief-logisch denkvermogen (scales sx) met alle moeilijkheidsniveaus
 • Een gids die alle moeilijkheidsniveaus van de test uitlegt en voor elk niveau een voorbeeld uitgebreid en grafisch toelicht
 • Totale score en gedetailleerd resultatenrapport aan het einde van de test
 • Uitgelegde oplossingsroutes voor alle taken (de uitleg is in het Engels, een Duitse versie kan op verzoek snel worden verstrekt)

Ga terug naar de verschillende categorieën

 

Vaardigheidstoets om inductief-logische denkvaardigheden te meten (CLS-schalen)

Deze toets beoordeelt je vermogen om regels en relaties te herkennen en toe te passen.

In elke opgave krijg je vier tot zes ruitvormige tabellen te zien met cijfers en letters. Deze tabellen zijn opgedeeld in twee groepen die elk een eigen set regels of patronen volgen. Elke tabel wordt aangeduid met een kleur die aangeeft tot welke groep deze behoort: oranje (boven de tabel) of blauw (onder de tabel). Aan de onderkant van het scherm vind je vier extra tabellen met cijfers en letters zonder kleuraanduiding. Jouw opdracht is om te bepalen bij welke kleurgroep elke tabel hoort. Je hebt 12 minuten om 12 opgaven te volbrengen.

Hoe zien de opgaven eruit?

 

 

 

 

Let op Door te kijken naar de positie of de frequentie van een cijfer of letter binnen een ruit, of door te letten op de volgorde op basis van het alfabet of cijferreeks, kun je controlepatronen herkennen. Onthoud dat het alfabet cyclisch is, dus na Z komt weer A. Het is vaak niet nodig om de regels voor beide kleurgroepen te achterhalen; focus op één groep. 

Dit biedt ons PrepPack™ u aan:

 • Twee authentieke, tijdgestuurde oefensimulaties voor het meten van het inductief-logisch denkvermogen (scales cls)
 • Een uitgebreide testhandleiding voor elke test
 • Een totaalscore aan het einde van elke test
 • Uitleg en grafisch weergegeven oplossingen voor alle taken

Ga terug naar de verschillende categorieën

 

Vaardigheidstoets om inductief-logische denkvaardigheden te meten (ix-schaal)

Deze toets beoordeelt je vaardigheid in het herkennen van regels. Onder aanzienlijke tijdsdruk moet je uit een reeks van negen objecten het object kiezen dat niet voldoet aan de algemene regel die geldt voor de andere objecten. Je hebt 5 minuten de tijd om 20 opgaven op te lossen. Geef het object aan wat niet binnen de regel past.

Voorbeeldvraag 1: inductief-logische denkvaardigheden (ix-schaal)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Correct antwoord
Onjuist antwoord
Het juiste antwoord is object #6.
 
De objecten vormen een numerieke reeks: Bij het bewegen van het ene object naar het volgende, neemt het aantal vormen af met 1 en vervolgens, vanaf het 5e object, neemt het toe met 1.
Het enige object dat niet voldoet aan deze regel is object #6, dat 3 vormen bevat in plaats van 2.
 
Opmerking: De verschillende soorten vormen dienen als afleiding; het enige wat telt is het aantal vormen in elk object.

Voorbeeldvraag 2: inductief-logische denkvaardigheden (ix-schaal)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Correct antwoord
Onjuist antwoord
Het juiste antwoord is object #1.
 
Alle objecten voldoen aan de volgende regel (ongeacht hun volgorde): Elk object bevat minstens één zwarte pijl.
Het enige object dat niet aan deze regel voldoet, is object #1, dat alleen een witte pijl bevat.
 
Opmerking: De toename van het aantal pijlen wordt gedurende de hele reeks gehandhaafd en kan daarom niet de sleutel zijn voor het oplossen van de vraag; het dient alleen als afleiding.

 

Let op Probeer niet alleen het huidige object te beoordelen, maar anticipeer ook op mogelijke regels en patronen die van toepassing kunnen zijn op de rest van de objecten in de reeks. Dit kan je helpen om sneller en efficiënter de afwijkende objecten te identificeren.

Dit biedt ons PrepPack™ u aan:

 • Drie authentieke, tijdgestuurde oefensimulaties voor het meten van inductief-logisch denkvermogen (scales ix)
 • Een gids die u vertrouwd maakt met de meest gebruikte regels en u helpt deze sneller te herkennen
 • Een uitgebreide testhandleiding voor elke test
 • Totale score en gedetailleerd resultatenrapport aan het einde van elke test
 • Uitleg bij alle taken

Ga terug naar de verschillende categorieën

 

Vaardigheidstoets voor het meten van inductief logisch redeneren (clx schalen)

Deze toets evalueert je bekwaamheid in het herkennen van regels binnen complexe structuren. Bij elke opgave worden twee rasters getoond, gevuld met symbolen die via een gemeenschappelijke regel met elkaar verbonden zijn. Jouw opdracht is om de verbindingsregel te ontdekken en daarna twee van de vier aangeboden extra rasters te kiezen die door dezelfde regel met elkaar verbonden zijn. Dit betekent dat je bij elke opgave twee antwoorden moet selecteren. De toets duurt 6 minuten en het doel is om in deze tijd zoveel mogelijk opgaven op te lossen.

Deze twee roosters volgen een regel.

 Welke twee van deze roosters volgen dezelfde regel?

A 1 & 4
B 2 & 1
C 3 & 1
D 4
Correct antwoord
Onjuist antwoord
De regel is dat alle vormen in het rooster hetzelfde zijn. Daarom zijn roosters 1 en 3 de enige die deze regel volgen.
 

 

Let op Voor deze toets is het essentieel om grondig te analyseren, patronen te herkennen, efficiënt te selecteren en je tijd goed te beheren om zoveel mogelijk opgaven binnen de 6 minuten op te lossen.

Dit biedt ons PrepPack™ u aan:

 • Vier authentieke, tijdgestuurde oefensimulaties voor het meten van inductief logisch redeneren (scales clx) met verschillende moeilijkheidsgraden
 • Een uitgebreide testhandleiding voor elke test
 • Totale score en gedetailleerd resultatenrapport aan het einde van elke test
 • Uitleg bij alle taken, meestal ook grafisch weergegeven (de uitleg is in het Engels, een Duitse versie kan op verzoek snel worden verstrekt)

Ga terug naar de verschillende categorieën

 

Speciale Kennis

 

Vaardigheidstoets voor het meten van toegepast rekenvermogen (tmt-schalen)

Deze toets beoordeelt je toegepaste rekenvaardigheid in verschillende gebieden, waaronder percentageberekening, de regel van drie, het berekenen van oppervlaktes en volumes, en eenheidsconversie. De test duurt 16 minuten en omvat in totaal 20 vragen die je uitdagen op deze rekenkundige onderwerpen.

Voorbeeldvraag 1: meten toegepast rekenvermogen (tmt-schalen)

Wat is het percentage verandering tussen de winst behaald in 2005 en de winst behaald in 2010?" *Winst = inkomsten - kosten

2.13%
3.4%
5.8%
6.7%
Correct antwoord
Onjuist antwoord
Eerst moeten we de winst berekenen die in 2005 en 2010 zijn behaald:
2005: 5.5 - 0.8 = 4.7
2010: 5.2 - 0.6 = 4.6
 
Nu moeten we het percentage verandering berekenen volgens de volgende formule:
Percentage = (Nieuwe waarde - Oude waarde) / Oude waarde
((4.6-4.7)/4.7)*100 = -0.02127*100 = 2.13% daling.
 
Het juiste antwoord is 2.13%.
 
Tip: Voor degenen onder jullie die verward zijn door het onderwerp van percentageverandering, verwijs alsjeblieft naar de videouitleg over percentages, te vinden in de categorie "Video Tutorials" in je hoofdaccount.

 

Let op Voor deze test mag je een eenvoudige rekenmachine, pen en papier gebruiken!

Dit biedt ons PrepPack™ u aan:

 • Een authentieke, tijdgestuurde oefensimulatie voor het meten van toegepaste rekenvaardigheid (scales tmt)
 • Een uitgebreide testhandleiding voorafgaand aan de test
 • Totale score en gedetailleerd resultatenrapport aan het einde van de test
 • Oplossingsroutes en uitleg bij alle taken

Ga terug naar de verschillende categorieën

 

Taalvaardigheidstoets Engels (LT-E-schalen)

De Engelse toets van Aon duurt 10 minuten en bestaat uit drie delen.  
 • Taalvaardigheid: Hierbij vul je ontbrekende woorden in zinnen aan om je begrip van Engelse grammatica en zinsstructuur te testen.
 • Woordenschat: Je selecteert het juiste woord bij een gegeven definitie, waarbij je kennis van gangbare zakelijke Engelse woordenschat wordt getoetst.
 • Spelling: In deze sectie kies je tussen twee mogelijke spellingen om je vaardigheid in het correct spellen van Engelse woorden te beoordelen.

Het doel van elke sectie is om zoveel mogelijk opdrachten binnen de gegeven tijdslimiet af te ronden, wat je algehele taalvaardigheid en bekwaamheid in het Engels zal beoordelen.

Voorbeeldvragen: Taalvaardigheid Engels (schalen lt-e) | 1. Taalvaardigheid

The company's sales _____ due to effective marketing strategies.

A increase
B increasing
C increased
D increases
Correct antwoord
Onjuist antwoord

The company aims to _____ customer satisfaction by providing excellent service.

A Ensure
B Ensuring
C Ensured
D Ensures
Correct antwoord
Onjuist antwoord

The students were _____ with awards for their outstanding achievements.

A Presented
B Presenting C
Presentes
D Presentes
Correct antwoord
Onjuist antwoord

Voorbeeldvragen: Woordenschat Engels (schalen lt-e) | 1. Woordenschat

to contemplate again

A reconsider
replan
rejoice
reconcile
Correct antwoord
Onjuist antwoord

 to be under obligation to pay or repay something

A owe
howl
owl
woe
Correct antwoord
Onjuist antwoord

to delay; to obstruct; to hinder; to make it more difficult; to thwart

A Impede
B Impose
C Impact
D Immerse   
Correct antwoord
Onjuist antwoord
Let op Voor dit gedeelte is het handig om aandachtig te lezen, de context te overwegen en Engelse spellingsregels te onthouden.

Dat biedt ons PrepPack™ u aan:

 • Voor elk van de drie secties, een authentieke, tijdgestuurde oefensimulatie van de Engelse taalvaardigheidstest (scales lt-e). De vragen zijn willekeurig en slechts weinigen zullen alle vragen binnen de tijdslimiet kunnen beantwoorden, waardoor er veel verschillende versies van de test ontstaan.
 • Een uitgebreide testhandleiding voor elke test.
 • Totale score en gedetailleerd resultatenrapport aan het einde van de test.
 • JobTestPrep's Gids voor Spelling met de belangrijkste regels en tips voor Engelse spelling.
 • Uitleg bij alle taalbeheersingstaken.

Speciale Cognitieve Vaardigheden

Oriëntatievermogen (navigatie op schaal)

Deze test evalueert je oriëntatievermogen, reactiesnelheid en concentratie. Het daagt je uit om je reisrichting te bepalen op basis van een pijl en om je perspectief opnieuw te evalueren. Het helpt ook bij het trainen van je ruimtelijk inzicht en probleemoplossend vermogen.

Voorbeeldvraag (navigatie op schaal)

Wat is de juiste richting?

 
 
Correct antwoord
Onjuist antwoord

De vorige richting was NEERWAARTS, en de huidige richting is OMHOOG. Daarom is het juiste antwoord KEEROM. Vanuit het perspectief van de bestuurder zullen ze een U-bocht maken.

 

Let op Neem de tijd om zorgvuldig de instructies te lezen voordat je je reisrichting bepaalt en je perspectief heroverweegt.

Dit biedt ons PrepPack™ u aan:

 • Basis Training: een praktische handleiding met oefeningen
 • Drie tijdgestuurde simulaties voor uw oriëntatievermogen (scales nav)
 • Testhandleiding voor elke test
 • Oplossingen en uitleg bij alle taken
 • Opmerking: Deze test is in het Engels

 

Ga terug naar de verschillende categorieën

 

Leerprestaties (schalen lct)

De Scales Ict-test beoordeelt jouw kortetermijngeheugen en leerprestaties. Het vereist dat je geconcentreerd, snel en nauwkeurig werkt, waarbij je je vermogen om informatie te onthouden en correct te reproduceren wordt getest.   Tijdens de test worden twaalf objecten achter elkaar weergegeven, met één object per seconde. Na het tonen van alle objecten, wordt van je verwacht dat je de objecten nummert in de volgorde waarin ze werden getoond. Dit vereist niet alleen aandacht voor detail en concentratie, maar ook het vermogen om informatie snel en accuraat te verwerken en vast te houden.

JE HEBT 30 SECONDEN DE TIJD om de plaatjes te zien.

Hoe krijg je de plaatjes te zien?

De afbeeldingen zien eruit zoals hieronder afgebeeld, en je krijgt er 12 te zien, één voor één. Het is de bedoeling dat je onthoudt in welke volgorde je de afbeeldingen ziet.

Het is de bedoeling dat je de objecten nummert in de volgorde waarin ze in het vorige fragment verschenen door de bijbehorende cijfers in te voeren.

 

Let op Blijf gefocust, werk snel en accuraat tijdens de test.

Dit biedt ons PrepPack™ u aan:

 • Een authentieke oefentest voor leervermogen in de stijl van scales lct
 • Originele tijdslimieten
 • Gedetailleerde ontleding om uw leerproces te controleren

 

Ga terug naar de verschillende categorieën

 

GeGamificeerde Beoordelingen (SmartPredict)

 

Grid Uitdaging

Deze gamified test evalueert jouw werkgeheugen. De test duurt 9 minuten en omvat verschillende uitdagingen: je moet afwisselend informatie uit het hoofd leren en vragen over ruimtelijke oriëntatie beantwoorden. Aan het einde van elk niveau moet je de geleerde processen in de juiste volgorde reproduceren. Om je optimaal voor te bereiden op deze specifieke test, hebben wij een vergelijkbare testvoorbeeld hieronder voor je in een filmpje.
Voorbeeldfilmpje Grid Uitdaging
Play Voorbeeldafbeelding van de video
Voorbeeldafbeelding van de video

Voorbeeldvraag (Grid Uitdaging)

Waar op het rooster en in welke volgorde verschenen de stippen?

ANTWOORD

 

Dit biedt ons PrepPack™ aan u:

 • Een nauwkeurige, interactieve oefensimulatie voor gridChallenge, die bij elke start opnieuw gegenereerd wordt, wat resulteert in bijna onbeperkte testvarianten.
 • Adaptief testformat: Net als in het origineel worden de opgaven moeilijker met elke juiste antwoord en eenvoudiger met elk fout antwoord.
 • Een gids die alle procedures van deze complexe test nauwkeurig uitlegt en u tips geeft voor het succesvol afronden ervan.

 

Ga terug naar de verschillende categorieën

 

Schakelaar Uitdaging

Deze gamified test toetst je logisch denkvermogen. De test duurt 6 minuten; je moet zo veel mogelijk taken oplossen.

Bij elke taak zie je twee rijen met elk vier verschillende symbolen, gescheiden door een of meer velden met numerieke codes. Eén van deze velden is leeg. Jouw opdracht is om de logische verandering van de bovenste rij symbolen naar de onderste rij symbolen te achterhalen met behulp van een numerieke code van vier cijfers. Elk cijfer in de numerieke code verwijst naar de positie van een symbool binnen de reeks. Hoe meer numerieke codes de taak bevat, hoe uitdagender deze wordt.

Voorbeeldvraag: Deductief-logische denkvaardigheden (switchChallenge)

Je hebt maar een paar seconden de TIJD.

4312
1234
1243
Correct antwoord
Onjuist antwoord

1234 is het juiste antwoord.

Algemene Uitleg:
Het algemene idee van dit soort vragen is het omzetten van de invoervolgorder van vormen, genummerd van links naar rechts, naar de uitvoervolgorder met behulp van een operator. Elke operator bestaat uit vier cijfers. Elk cijfer vertegenwoordigt de vorige positie van elke vorm voordat deze werd gewijzigd door de operator. De nieuwe volgorde van de posities van de vormen komt overeen met de posities van de cijfers.

Niveau 1- Uitleg
Twee sequenties van vormen worden aan u gegeven, de bovenste rij is de invoer en de onderste is de uitvoer. U moet de operator kiezen die de uitvoervormen nummert volgens de positie van de invoervolgorde.
Neem eerst nota van de positie van elk van de invoervormen; ze zijn genummerd van links naar rechts (1-4).
Kijk naar de antwoorden (de operators): Beginnend met de linker, laten we kijken naar het eerste cijfer.
Bepaal of de vorm op de eerste positie van de uitvoervolgorde zich bevindt op de positie die wordt aangegeven door dit cijfer in de invoervolgorde.
Als dat niet het geval is, elimineer dan dat antwoord.
Ga door met de eerste cijfers van de rest van de antwoorden en elimineer of behoud ze naarmate je verder gaat.
Als je meer dan één mogelijk antwoord overhoudt, blijf dan deze methode gebruiken met de rest van de cijfers in elk antwoord.
Elimineer antwoorden naarmate je verder gaat op basis van de informatie die je hebt verzameld.


Tips:
Let op of er vormen zijn die hun positie vanuit de invoervolgorde behouden in de uitvoervolgorde. Als dat het geval is, identificeer dan in welke positie de constante vorm zich bevindt en zoek naar antwoorden waar het cijfer dat die positie vertegenwoordigt, op zijn oorspronkelijke plaats staat. Vaak elimineert deze methode antwoorden.
Als je je comfortabel voelt met de originele oplossingsmethode, probeer dan de zaken te versnellen met de volgende tip:
Kijk naar de vorm op de eerste positie in de uitvoervolgorde en vergelijk de huidige positie met de vorige positie in de invoervolgorde. Het nummer van de positie in de invoervolgorde is het eerste cijfer dat in de operator moet verschijnen.
Elimineer elk antwoord dat dat cijfer verkeerd plaatst.
Als je meer dan één mogelijk antwoord overhoudt, ga dan op deze manier door met de rest van de vormen en hun posities.

 

Let op  Aantekeningen maken met pen en papier kan je echter helpen om deze toets beter bij te houden!

Dit biedt ons PrepPack™ u aan:

 • Een authentieke, interactieve oefensimulatie voor switchChallenge, die bij elke start opnieuw wordt gegenereerd, waardoor er bijna een oneindig aantal testvarianten ontstaat.
 • Adaptief testformaat: Net als in het origineel worden de taken met elk goed antwoord moeilijker en met elk fout antwoord eenvoudiger.
 • Volledig geanimeerde oplossingspaden die stap voor stap het oplossingsproces van elke taak illustreren.
 • Een gids die uitlegt over meerdere moeilijkheidsniveaus van de test en elk niveau uitvoerig toelicht aan de hand van een voorbeeld.

 

Ga terug naar de verschillende categorieën

 

Cijfer Uitdaging

Deze gamified test is ontworpen om jouw vermogen te evalueren om snel en nauwkeurig te rekenen, terwijl het ook een element van uitdaging en plezier toevoegt. In deze test word je uitgedaagd om wiskundige vergelijkingen in te vullen waarvan het resultaat al gegeven is. Het interessante hierbij is dat elk cijfer in de vergelijking slechts één keer mag worden gebruikt, wat een extra laag van complexiteit toevoegt aan de uitdaging.

Je krijgt 5 minuten de tijd om zo veel mogelijk taken op te lossen. Gedurende deze tijd zul je merken dat de opdrachten steeds uitdagender worden naarmate je correcte antwoorden geeft. Dit zorgt voor een dynamische en boeiende ervaring, waarbij je voortdurend wordt gestimuleerd om je rekenvaardigheden te verbeteren en te verscherpen.

Voorbeeldvraag: rekenvaardigheid (digitChallenge)

VOER DE JUISTE CIJFERS IN! ELK NUMMER (1-9) MAG SLECHTS ÉÉN KEER WORDEN GEBRUIKT! ER KUNNEN MEERDERE JUISTE ANTWOORDEN ZIJN.

ANTWOORD

Hier hebben we een getal van drie cijfers aan de rechterkant van de vergelijking, en drie ontbrekende getallen, elk verbonden door vermenigvuldiging.

Een goede manier om deze vragen op te lossen is door het simpel te houden - gebruik de kleinste getallen die je kunt!

In dit geval kunnen we bedenken welk getal vermenigvuldigd met 2 gelijk is aan 112, en hoe we dat getal kunnen maken door vermenigvuldiging. 112 is gelijk aan 56*2, en 56 is gelijk aan 7*8.

Als dat zo is - 7*8*2=112.

Let op Controleer je antwoord zorgvuldig en raad niet! Onjuiste antwoorden resulteren in puntenaftrek.

Dit biedt ons PrepPack™ aan u:

 • Een nauwkeurige, interactieve oefensimulatie voor switchChallenge, die bij elke start opnieuw gegenereerd wordt, wat resulteert in een bijna onbeperkt aantal testvarianten.
 • Adaptief testformaat: Net als in het origineel worden de taken moeilijker na elke juiste antwoord en gemakkelijker na elk fout antwoord.
 • Aan het einde van elke test ontvangt u een gedetailleerd resultatenrapport waarin u uw juiste en foutieve antwoorden kunt zien, samen met tips om de taken op te lossen.

 

Ga terug naar de verschillende categorieën

 

Situationeel Oordeeltest

ChatAssess - De Situationele Oordeeltest van Aon

Situational Judgment Tests (SJT’s) zijn waardevolle instrumenten die inzicht bieden in hoe mensen beslissingen nemen in diverse werksituaties. Deze tests, zoals de 'ChatAssess'-test, zijn ontworpen om realistische scenario's na te bootsen die je kunt tegenkomen in je dagelijkse werk.

Wat de 'ChatAssess'-test onderscheidt, is zijn vermogen om zich aan te passen aan de specifieke context van de werkplek. Hierdoor krijg je een beter begrip van de essentiële vaardigheden die nodig zijn voor de functie waarvoor je solliciteert.

Onze training voor de 'ChatAssess'-test is ontworpen om je voor te bereiden op deze unieke testervaring. Tijdens de training maak je kennis met verschillende soorten vragen die je kunt tegenkomen en krijg je de kans om te oefenen met het reageren op diverse situaties. Door deze grondige voorbereiding vergroot je je kansen op succes bij sollicitaties, omdat je specifiek traint voor de vereisten van de test en jezelf zo goed mogelijk positioneert om de uitdagingen van de beoordeling met vertrouwen tegemoet te treden.

Voorbeeldvraag chatAssess 1: Situationeel oordeel

Scenario: Twee dagen geleden vroeg je supervisor je om belangrijke informatie van internet te verzamelen, te analyseren en een samenvattend rapport op te stellen. Het rapport moet over twee dagen klaar zijn, en je supervisor heeft benadrukt hoe belangrijk het is voor het project van het team. Gisteren, tijdens het koken van het avondeten, heb je per ongeluk je linkerhand verwond.

De verwonding is niet ernstig, maar je typesnelheid is verminderd en je bent bang dat je het rapport niet op tijd zult kunnen afronden. Hannah staat bekend op kantoor om haar uitstekende typvaardigheden. Tijdens de lunch merkt ze op dat ze zojuist een belangrijk deel van het project waar ze aan werkt heeft afgerond.
Wat zou je doen?

A Praat met je leidinggevende over het toewijzen van je werk met Hannah voor de rest van de dag. Op deze manier kun je je project op tijd afmaken.

B Praat met Hannah over haar hulp voor de rest van de dag. Je kunt veel productiever zijn als ze je helpt het rapport uit te typen.
C Geen zin om middelen te verspillen en om hulp te vragen. Als je hard genoeg werkt, kun je waarschijnlijk de taak op tijd afmaken.
D Doe wat je kunt tot het einde van de dag. Je kunt dit morgen afmaken.
Correct antwoord
Onjuist antwoord
Primaire competenties: Organisatorische vaardigheden; Werken onder gezag
Secundaire competenties: Resultaatgerichtheid; Probleemoplossende vaardigheden
Beste reactie: A
Dit is de beste reactie. Gezien de omstandigheden is het redelijk dat je moeite zou hebben om je taak op tijd af te maken. Hier laat je zien dat je in staat bent om middelen te beheren om deadlines te halen, wat wijst op je organisatorische vaardigheden. Je toont ook aan dat je effectief en open kunt communiceren met je leidinggevende wanneer dat nodig is. In dit scenario moet je leidinggevende op de hoogte worden gesteld van je fysieke beperkingen door je blessure zodat hij dienovereenkomstig kan voorbereiden. Hij moet bijvoorbeeld andere vergelijkbare taken voltooien die buiten je huidige mogelijkheden liggen. Je leidinggevende informeren en een alternatieve oplossing voorstellen toont je vermogen om onder gezag te werken en toont je probleemoplossende vaardigheden.
 
Uitleg:
Deze vraag test je vermogen om middelen te beheren en deadlines te halen wanneer je met moeilijke situaties wordt geconfronteerd. Deze vraag gaat over het halen van deadlines en het herkennen van nuttige middelen om dit te bereiken. Het gaat ook over het betrekken van anderen en het niveau van autonomie dat je hebt bij het nemen van beslissingen. Het juiste antwoord moet een evenwicht vinden tussen al het bovenstaande.
 
B. Deze reactie toont aan dat je begrijpt dat je een probleem hebt om de deadline te halen vanwege je blessure. Het toont ook je vermogen om de noodzaak van hulp van Hannah te herkennen, die een geweldige bron is om de taak op tijd af te maken vanwege haar uitstekende typevaardigheden. In dit geval is het gerechtvaardigd om om hulp te vragen, en ook om te geloven dat Hannah vrij is om bij je werk te helpen. Het is echter belangrijk om je leidinggevende te informeren over de mogelijke vertraging bij de deadline en hem Hannah te laten toewijzen om het op tijd te halen. Het is niet binnen je bevoegdheid om Hannah te vragen, aangezien je leidinggevende andere taken voor haar kan hebben om te voltooien zodra ze klaar is. In deze situatie is het het beste om de leidinggevende om richtlijnen te vragen, omdat hij een beter begrip heeft van het werkschema van het team. Hoewel je hier proactiviteit toont, toon je ook een gebrek aan erkenning voor het werken onder gezag.
 
C. Deze reactie lijkt te worden gemotiveerd door de behoefte om zelfstandig resultaten te bereiken. Dit is geen goede reactie, aangezien je de behoefte aan hulp niet herkent. Hoewel deze reactie een drive naar prestatie kan tonen, faalt het om je organisatorische en probleemoplossende vaardigheden te tonen. Deze reactie herkent het belang van het halen van de deadline benadrukt door je leidinggevende niet. Het toont een gebrek aan organisatie en probleemoplossende vaardigheden en geeft een slecht begrip van de behoeften van je leidinggevende aan.
 
D. Deze reactie toont een gebrek aan begrip of waardering voor deadlines en het gebruik van beschikbare middelen. Deze reactie is een zeer slechte reactie die een gebrek aan organisatorische en probleemoplossende vaardigheden aantoont.

Voorbeeldvraag chatAssess 2: Situationeel oordeel

Je bent een administratief assistent bij een kledingdetailhandelsbedrijf dat wereldwijd actief is. Het is nu 13:00 uur en je bent net terug van je lunchpauze. Je moet het kantoor verlaten om 16:30 uur. Je bent vandaag de enige werknemer op kantoor die vaardig is in de databasesoftware. Er ligt een lijst met taken voor jou en de persoonlijke assistent van de algemeen directeur, die jullie allebei voor het einde van de dag moeten voltooien. De persoonlijke assistent van de algemeen directeur is de enige werknemer die Chinees spreekt in het bedrijf. Hier volgt een lijst met taken die zo snel mogelijk moeten worden voltooid. Jij en de assistent kunnen de taken onderling verdelen zoals jullie dat het beste vinden.

 • Schrijf een e-mail in het Chinees naar de algemeen directeur van een Chinees bedrijf (30 minuten om te voltooien)
 • Voeg aankoopinformatie toe aan het databasesysteem (3 uur om te voltooien)
 • Bel de IT-afdeling over de nieuwe printer (10 minuten)
 • Typ een rapport waarin het einde van de maand wordt samengevat (3 uur om te voltooien)
 • Accepteer de bestelling voor nieuwe stoelen voor de vergaderruimte (20 minuten om te voltooien)

 

Welke van de volgende schema's is het meest effectieve gebruik van je tijd vandaag?

A Schrijf de e-mail voor de Chinese CEO en typ het rapport.
Typ het rapport dat het einde van de maand samenvat, accepteer de bestelling van de stoelen en bel de IT-afdeling.
Voeg aankoopinformatie in, bel de IT-afdeling en accepteer de bestelling voor de nieuwe stoelen.
Voeg aankoopinformatie in en typ het rapport.
Correct antwoord
Onjuist antwoord
Primaire competentie: Organisatorische vaardigheden
Secundaire competentie: Besluitvormingsvaardigheden
Beste antwoord: C
Aangezien jij de enige persoon bent die in staat is om het informatiesysteem te gebruiken, en aangezien je exact drie en een half uur hebt om je taken te voltooien, vertegenwoordigt dit antwoord de optimale set taken die je moet voltooien. Het kunnen selecteren van deze takenlijst toont goede prioriterings- en besluitvormingsvaardigheden aan.
 
Uitleg:
Deze vraag test je vermogen om taken te prioriteren op een manier die je effectiviteit maximaliseert. De sleutel tot het beantwoorden van deze vraag is rekening te houden met de beperkingen die in de vraag worden genoemd: 1. de tijd die je tot je beschikking hebt en 2. het soort taken waarvoor je specifiek bent opgeleid.
 
A. Dit antwoord suggereert dat je de Chinese e-mail typt. Aangezien je collega de enige in het bedrijf is die Chinees spreekt, kun je dit antwoord elimineren.
 
B. Aangezien jij de enige persoon bent die het informatiesysteem kan gebruiken, zal het kiezen van dit antwoord de taak van het invoegen van aankoopinformatie onvoltooid laten, aangezien jij de enige bent met vaardigheid in de databasesoftware.
 
D. Het invoegen van de aankoopinformatie en het typen van het rapport zullen je zes uur kosten, terwijl je slechts drie en een half uur tot je beschikking hebt. Dit antwoord kan dus worden geëlimineerd.

 

Dit biedt ons PrepPack™ aan:

 • Oefentest met 20 opdrachten
 • Uitgebreide handleiding
  Let op: Onze voorbereidingsmaterialen voor chatAssess zijn in het Engels!

 

Ga terug naar de verschillende categorieën

Tips voor het maken van onze oefentests

Om te excelleren in de cut-e assessments, onderdeel van Aon's Assessment Solutions, adviseren wij het volgende stappenplan, waarbij onze gratis oefentests een cruciale rol spelen:

1. Begin met Oefenen: Duik direct in onze gratis cut-e oefentests. Deze zijn speciaal ontworpen om de structuur en vraagtypes van de echte assessments te weerspiegelen, waardoor u een authentieke testervaring krijgt.

2. Vertrouwdheid met het Formaat: Door onze oefentests regelmatig te gebruiken, wordt u vertrouwd met de diverse vraagformaten en tijdsdruk die kenmerkend zijn voor de cut-e assessments.

3. Efficiënt Tijdbeheer: Onze tests helpen u te leren hoe u uw tijd efficiënt kunt verdelen over de verschillende vragen, een essentiële vaardigheid voor het daadwerkelijke assessment.

4. Instructies Zorgvuldig Lezen: Onze oefenomgeving benadrukt het belang van het aandachtig lezen van instructies, een vaardigheid die uw prestaties tijdens het echte assessment aanzienlijk kan verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsmerken behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Geen van de merkhouders is verbonden met JobTestPrep of deze website.