Gratis Inductief Redeneren Test | Vragen en Antwoorden

Wat is een inductieve redeneertest?

Inductieve redeneertests zijn populaire capaciteitentests die door werkgevers worden gebruikt als onderdeel van het selectieproces. Ze geven waardevolle informatie over hoe je denkt en reageert op nieuwe regels en situaties. Bij vragen word je vaak gevraagd om de regels en patronen in de schema's te identificeren. Het is een test die gebruikt wordt voor het aanwerven van pas afgestudeerden, managers en senior executives.


Voorbeeldvragen en antwoorden

Hieronder een twee voorbeeldvragen zoals die voorkomen in een echte test

Vraag 1:

Welke symbool hieronder vervolledigt de reeks?

 

voorbeeld inductieve redeneertest

Alle driehoeken "bewegen" lichtjes tegen kloksgewijs. Een goede tip zou zijn om te proberen het volledige figuur uit elkaar te halen per delen (driehoeken) en zich telkens op een van de delen te richten.

Vraag 2:

Welke symbool hieronder vervolledigt de reeks?

voorbeeld 2 inductieve redeneertest

De logica: Een X-vorm is bezaaid met zwarte en witte stippen. Beide sets van stippen zijn onafhankelijk van elkaar en volgen een gelijkaardig patroon. In elk frame wordt een zwarte stip tegen kloksgewijs in de invalshoek van de X-vorm toegevoegd, totdat alle invalshoeken bezet zijn. Dan wordt een stip verwijderd, ook tegen kloksgewijs. Hetzelfde patroon komt voor bij de witte stippen, alleen tegen kloksgewijs.

Bij het bekijken van de veranderingen voor en na, moet het "vraagteken" figuur er hetzelfde uitzien als in frame 2, alleen met een extra zwarte stip (waardoor alle vier de zwarte stippen aanwezig zijn) en een extra witte stip in de rechterbovenhoek, zoals bepaald door het patroon. 


Hoe zich voorbereiden op een inductieve redeneertest?

Het vooraf oefenen heeft vele voordelen, waarvan de drie belangrijkste zijn:

  1. Blootstelling aan logische schema's die de basis leggen voor inductief redeneren.
  2. Zich vertrouwd maken met terugkerende principes en methoden, die snel herkend kunnen worden tijdens de eigenlijke test.
  3. Verbeterde responstijden en vertrouwen.

JobTestPrep biedt een uitgebreid trainingspakket voor inductieve en abstracte redeneertests, met meer honderden vragen.

Als je je voorbereidt op je aankomende assessment zal ons trainingspakket je kansen op kwalificatie verhogen.