JobTestPrep Voorwaarden en Bepalingen

Voorwaarden en bepalingen

Welkom op www.jobtestprep.nl, de officiële website van JobTestPrep. Zoals gebruikt in deze voorwaarden, verwijst de term 'website' naar de website die zich op www.jobtestprep.nl bevindt, evenals naar online diensten die, maar niet beperkt zijn tot, onze e-mailnieuwsbrieven, archieven, premium online content en online discussiefora. JobTestPrep heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor enige site van derden waarnaar de website linkt.

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de website onderworpen is aan de volgende voorwaarden en bepalingen. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd; de datum van de meest recente wijzigingen of herzieningen worden op deze pagina weergegeven. Uw voortdurende toegang tot de website houdt in dat u eventuele wijzigingen of herzieningen van de Overeenkomst accepteert. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, gelieve deze website niet te gebruiken.

De materialen op deze website worden door JobTestPrep geleverd als een betaalde of gratis dienst aan. Zij mogen door u uitsluitend voor informatieve doeleinden worden gebruikt. U erkent dat u de website op eigen risico gebruikt. JobTestPrep aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in deze materialen. JobTestPrep verplicht zich er niet toe om de informatie op deze website bij te werken. JobTestPrep maakt geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de JobTestPrep website en wijst deze uitdrukkelijk van de hand. Dit omvat, zonder beperking, de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van tekst, afbeeldingen, links, producten en diensten, evenals andere items die vanaf of via de website toegankelijk zijn. Bovendien garandeert JobTestPrep niet dat de website ononderbroken, foutloos of vrij van virussen of andere schadelijke componenten is. Geen enkel advies of informatie gegeven door JobTestPrep of enige andere partij op de website kan aanleiding geven tot enige garantie of aansprakelijkheid.

JobTestPrep geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot het gebruik of de resultaten van het gebruik van de materialen op de website in termen van juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid, enz. In geen geval zal JobTestPrep of een van haar dochterondernemingen en filialen en hun respectievelijke partners, functionarissen, directeuren, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, hetzij direct, incidenteel, indirect, speciaal, of gevolgschade. Dit omvat, zonder beperking, gederfde inkomsten of gederfde winst als gevolg van of in verband met uw gebruik, het vertrouwen op, of de prestaties van de informatie op de website.

JobTestPrep plant periodiek systeemonderbrekingen in voor onderhoud en andere doeleinden. Ongeplande onderbrekingen kunnen zich ook voordoen. JobTestPrep is niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende onbeschikbaarheid van de website of voor enig verlies van gegevens of transacties als gevolg van geplande of ongeplande systeemuitval, alsmede voor eventuele storingen van web host providers of de internetinfrastructuur en het netwerk buiten de website.

Houd er rekening mee dat het gebruik van een consumentenaccount voor zakelijke doeleinden verboden is. Voor zakelijke accounts kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Elk abonnement is alleen voor individueel gebruik en mag niet worden gedeeld door meerdere gebruikers. Als de inhoud van het account meermaals toegankelijk is dan een gemiddelde individuele gebruiker, dan behoudt JobTestPrep zich het recht voor om het account te blokkeren voor toekomstig gebruik.

Disclaimer

De feedback en training van JobTestPrep bevat informatie die gebruikt kan worden om zich voor te bereiden op de pre-employment testing. Uw rapport is gegenereerd op basis van de resultaten van een door u beantwoorde vragenlijst en geeft uw antwoorden substantieel weer. Bij de interpretatie van deze gegevens moet terdege rekening worden gehouden met de subjectieve aard van de beoordeling op basis van de vragenlijst. Dit rapport is elektronisch gegenereerd. JobTestPrep kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het gebruik van dit rapport, en dit omvat alle soorten aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. JobTestPrep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig later gebruik, openbaarmaking, opslag en beveiliging van dit rapport of de informatie in het rapport nadat het rapport is geleverd.


Niet Tevreden? Geld-Terug-Garantie

De voorwaarden van deze geld-terug-garantie gelden alleen voor individuele klanten.

Als u niet tevreden bent met uw aankoop, vul dan hier een verzoek om terugbetaling in en specificeer de reden van uw ontevredenheid. In de volgende gevallen zullen wij u binnen vijf werkdagen terugbetalen:

U heeft onze materialen gebruikt in overeenstemming met onze praktijkinstructies en heeft de echte test gedaan. U vond een discrepantie tussen onze oefenmaterialen en de echte testmaterialen.

Kwestie 1: Als er een grote discrepantie was tussen onze tests en de echte test, ontvangt u een volledige (100%) terugbetaling. Voorbeelden hiervan zijn:

1: Een ander type test (verbaal in plaats van numeriek), extreme verschillen in moeilijkheidsgraad, of een ander formaat en stijl (offline vs. online, test vs. gamification). Voorbeelden zijn een ander type test (verbaal in plaats van numeriek), extreme verschillen in moeilijkheidsgraad, of een ander formaat en stijl (offline vs. online, test vs. gamification).

2: Als er een gedeeltelijke overeenstemming was tussen onze materialen en de echte test, ontvangt u een gedeeltelijke terugbetaling (tussen 30-80%), afhankelijk van het geval. Wij behouden ons het recht voor om het bedrag te bepalen na kennis te hebben genomen van de details van elk individueel geval.

Kwestie 2: Een technische storing aan onze kant verhinderde u toegang tot uw account.

Kwestie 3: Het product werd helemaal niet gebruikt.

Houd er rekening mee dat de tests die wij aanbieden praktijkexamens zijn, ze zijn niet hetzelfde als de echte test die u zult afleggen. Onze vragen zijn ontworpen om de vragen die u gaat zitten te weerspiegelen, het zijn echter geen echte testvragen uit uw werktest. We proberen het eigenlijke examen zo nauwkeurig mogelijk te simuleren zonder inbreuk te maken op het auteursrecht.

Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en zullen met elke klant samenwerken om een eerlijke ervaring te garanderen. Als bedrijf dat ongrijpbare producten verkoopt, worden we blootgesteld aan hoge niveaus van misbruik. We zijn op zoek naar een redelijke manier om ons bedrijf in stand te houden, zodat beide partijen winnen.

Over ons

Bedrijfsnaam en registratienummer: NOAM Instituut LTD, 514288711
Contactgegevens: c.serv@jobtestprep.co.uk

Wees Voorbereid. Word Vandaag Lid van JobTestPrep.