Diagrammatisch Redeneren | Vragen en Antwoorden - JobTestPrep

Wat zijn diagrammatische redeneertesten?

Diagrammatische redeneringstesten, vaak verward met abstract redeneren, inductief redeneren en deductieve logische denkproeven, zijn bekwaamheidstesten die door beoordelingsbedrijven worden uitgevoerd. In tegenstelling tot non-verbale redeneervermogenstests, tonen diagrammatische redeneervermogenstests een reeks operatoren en outputs waaruit een kandidaat een reeks regels moet afleiden en toepassen op nieuwe situaties.

Bedrijven die gebruik maken van diagrammatische beoordelingen
Er zijn tal van bedrijven die gebruik maken van diagrammatische beoordelingen in verschillende vormen:

  • SHL en Cubiks - Diagrammatisch redeneren
  • Saville - Diagrammatische analyse 

Types diagrammatische redeneertesten

Lees meer over de meest populaire typen van diagrammatische redeneertests die momenteel door verschillende bedrijven en organisaties worden gebruikt.

Letter- en cijferdiagrammen

Dit testtype bevat een aantal diagrammen die lettercombinaties bevatten die door verschillende regels of commando's kunnen worden gewijzigd. Deze commando's worden weergegeven door getallen. Elk getal symboliseert één regel, en deze getallen kunnen meer dan eens in een diagram voorkomen. De betekenis van de getallen kan echter van diagram tot diagram verschillen. Het is uw taak om de paden te volgen die door de pijlen worden aangegeven en het effect van elk commando op de lettercombinaties te bepalen. Pas dan de commando's toe op het overeenkomstige probleem.

Voorbeeld:

 

Diagrammatische Redeneertest voorbeeld 1

Vormdiagrammen

Dit testtype omvat een aantal diagrammen waarin de vormen door verschillende operatoren kunnen worden gewijzigd. Een paneel illustreert de verschillende operatoren en hun effect op de verschillende vormen. Het is uw taak om de regels van de operatoren af te leiden en toe te passen op nieuwe situaties. 

Voorbeelden:

 diagrammatische redeneertest

diagrammatische redeneertest

diagrammatische redeneertest

 

Diagrammatische Redeneertest 

SHL, Saville en andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders van handelsmerken. Geen van de merkhouders zijn aangesloten bij JobTestPrep of deze website.