Wordt een van de 10% die de Watson Glaser test met goed doorstaat

Wat is de Watson-Glaser Test?

De Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA) beoordeelt je vaardigheden op vlak van begrip, analyse en evaluatie. Het wordt vaak gebruikt door advocatenkantoren, aangezien kritische denkvermogen belangrijk is voor juridische rollen. De Watson Glaser-evaluatie is een getimede test die is opgesplitst in vijf secties, die elk een andere vaardigheid evalueren. Deze secties omvatten:

  • Conclusie: In deze sectie word je belast met het trekken van conclusies uit geobserveerde of veronderstelde feiten. 
  • Herkennen van veronderstellingen: In dit deel van de test krijg je de opdracht om te bepalen of een aanname al dan niet gerechtvaardigd is. 
  • Deductie: Tijdens dit onderdeel van de test moet je informatie afwegen om te bepalen of de gegeven conclusies rationeel zijn. Dit doe je  door te kiezen tussen 'conclusie volgt' of 'conclusie volgt niet' voor de stelling.
  • Interpretatie: Dit deel van de test meet je vermogen om de weging van verschillende argumenten op de gegeven vraag te begrijpen. 
  • Evaluatie van argumenten: Tijdens dit deel van de test moet je de kracht van een argument evalueren. Het argument is waar, maar je moet wel kiezen of het sterk of zwak is met betrekking tot de gestelde vraag.

Voorbeeldvragen

Gebruik onze gratis Watson-Glaser test om je kritisch denkvermogen te evalueren. De vragen op deze pagina zijn allemaal voorbeelden uit ons voorbereidingspakket. Nadat je de gratis test hebt afgerond, ontvang je een score rapport met gedetailleerde uitleg over de antwoorden. 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van vragen die je tegenkomt bij het afleggen van de Watson Glaser test. Probeer een oplossing te vinden voordat je naar de uitleg van het antwoord en de antwoorden kijkt.

Interferenties

Voorbeeld Interferenties
Antwoord
Onvoldoende gegevens
De passage bevat informatie over een nieuw mogelijk nut van cognitieve vaardigheidstests op het gebied van consultancy. Toch ontbreekt het ons aan informatie over de omvang van het gebruik van deze tests in het verleden en het heden, waardoor het onmogelijk is om vast te stellen en zelfs maar aan te nemen of de bewering juist is of niet.

Erkenning van de veronderstelling

voorbeeld-watson-glaser

Antwoord
Veronderstelling niet gemaakt

De prognose betreft niet meer dan een hypothetisch scenario (de voltooiing van de ontwikkeling van supercomputers). Het is niet zeker dat een dergelijk scenario zich daadwerkelijk zal voordoen, noch dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het zich zal voordoen.

 

Watson-Glaser en andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders van handelsmerken. Geen van de merkhouders zijn aangesloten bij JobTestPrep of deze website.