Capaciteitentests | vragen, antwoorden en tips - JobTestPrep

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
Alle Testen

Wat zijn Capaciteitentests?

Een capaciteitentest evalueert het inherente vermogen en potentieel van een kandidaat om specifieke taken te volbrengen, onafhankelijk van eerdere kennis of training.

Hieronder een overzicht van de verschillende soorten capaciteitentesten.

Numeriek redeneren

Een numerieke redeneertest is gebaseerd op getallen. Wiskunde is cruciaal in het dagelijks leven en in bijna elk beroep. Daarom komt dit soort test bijna altijd voor op een assessment. Er bestaan twee verschillende soorten testen: 

1. Basis rekenkunde: deze test omvat de vier wiskundige bewerkingen, basisberekeningen en het gebruik van een rekenmachine.

2. Numerieke redeneertest: bestaat uit het oplossen van BTW-berekeningen, percentages, volumes en oppervlakten, vergelijkingen, vragen met grafieken of tabellen, vragen over geld.

Verbaal redeneren

De verbaal redeneren test wordt meestal gepresenteerd in de vorm van tekstanalyse en/of taalkundige vragen. Het gedeelte tekstanalyse bevat een uittreksel gevolgd door 3 tot 4 gerelateerde vragen. De vragen vereisen het vermogen om logische conclusies te trekken op basis van de informatie in de tekst.

Engelse vaardigheidstests

Deze worden gebruikt om kandidaten te beoordelen voor functies waarvoor een goede beheersing van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk, vereist is. Deze beoordelingen kunnen betrekking hebben op algemene taalvaardigheden, maar ook op een bepaald gebied, zoals technische of medische functies, waarvoor een specifieke woordenschat vereist is.

Abstract redeneren

De test abstract redeneervermogen is een brede categorie die tests omvat waarin je wordt gevraagd om logische conclusies te trekken, gebaseerd op informatie uitgedrukt in formulieren, diagrammen en woorden.

De belangrijkste abstracte redeneertests zijn inductief, deductief en schematisch redeneren.

1. Inductief redeneren:Bij inductief redeneren gebruik je specifieke informatie om tot algemene conclusies te komen. Testen op dit vlak bevatten vaak reeksen van vormen of matrices. Jouw taak is om te bepalen welk antwoord de reeks vervolgt, of welke vorm ontbreekt om de reeks compleet te maken.

2. Schematisch redeneren: Schematisch redeneren bestaat uit het trekken van logische conclusies op basis van visuele representaties. Dit type test gebruikt letters, cijfers en vormen om informatie uit te drukken. Je moet de regels van het schema ontcijferen om de vragen te kunnen beantwoorden.

3. Deductieve redeneertest: Deze test is bedoeld om je logische redenering te evalueren. Hier wordt er vaak gekeken naar je vermogen om een set regels toe te passen op een specifiek voorbeeld.

Handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke merkhouders. Geen van deze merkhouders is verbonden aan JobTestPrep of aan deze website.
Niet wat je zocht?
?