Watson-Glaser Test - Oefen Testvragen, Antwoorden, Tips en Gratis Voorbeelden

Leg je test succesvol af met het Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal PrepPack™ van JobTestPrep. JobTestPrep heeft honderden oefenvragen opgesteld, compleet met gedetailleerde uitleg, studiegidsen en video tutorials om te helpen je voor te bereiden op je test en de job te krijgen die je wilt.

Koop volledige toegang nu voor £39

Wat is de Watson-Glaser Test?

De Watson-Glaser Test beoordeelt de kritische denkvaardigheden van een potentiële kandidaat. Kritisch denken is een essentiële vaardigheid voor de meeste bedrijven. Werkgevers proberen je vermogen te evalueren om aannames te identificeren, argumenten te ontleden en conclusies te trekken.

De test bestaat uit vijf onderdelen: gevolgtrekkingen, herkenning van aannames, deducties, interpretaties en evaluatie van argumenten. Elk onderdeel evalueert een ander aspect van het kritisch denken en heeft een andere vraagvorm. De vragen in elk onderdeel worden gevolgd door 2-5 antwoordmogelijkheden. De test wordt afgenomen met de computer en bestaat meestal uit 40 vragen die binnen de 30 minuten moeten worden afgerond. Afhankelijk van de werkgever kunnen sommige tests zelfs 80 vragen bevatten die binnen een uur moeten worden afgerond.

Wat kan ik van elk onderdeel verwachten?

In het onderdeel Gevolgtrekkingen wordt je gevraagd conclusies te trekken op basis van een reeks feiten. Er wordt je een stelling gegeven en een reeks gevolgtrekkingen gebaseerd op die stelling. Je moet evalueren of de gevolgtrekkingen waar zijn, waarschijnlijk waar, onvoldoende informatie, onwaar of waarschijnlijk onwaar. Je moet deze beslissing nemen uitsluitend op basis van de gegeven informatie. Om een ​​beter beeld te krijgen van dit onderdeel, volgen nu enkele voorbeeldvragen.

In het onderdeel Herkenning van aannames, krijg je een stelling en moet je bepalen of binnen die stelling een aanname is gedaan. Een aanname is een uitspraak die iemand als vanzelfsprekend beschouwt. Je krijgt twee keuzes bij het beantwoorden: er is een aanname gedaan of er is geen aanname gedaan. In dit onderdeel wordt geanalyseerd of je in staat bent om geen veronderstellingen te maken over zaken die niet noodzakelijk waar zijn.

I avdragsdelen ges du fakta följt av en rad slutsatser. Du måste bedöma om slutsatsen logiskt kan härledas från uppsättningen av givna fakta. Du får två val när du svarar: Slutsatsen dras logiskt, eller slutsatsen dras inte logiskt.

In het onderdeel Deducties krijg je feiten te zien, gevolgd door een reeks conclusies. Je moet beoordelen of de conclusie logisch kan worden afgeleid uit de reeks gegeven feiten. Je krijgt twee keuzes bij het beantwoorden: de conclusie volgt logischerwijze of de conclusie volgt niet logischerwijze.

In het onderdeel Interpretaties moet je een ​​korte passage lezen met informatie die verondersteld wordt correct te zijn. Na de passage krijg je een interpretatie. Je moet beslissen of die interpretatie logisch volgt zonder enige twijfel. Je krijgt twee antwoordmogelijkheden: de conclusie volgt of de conclusie volgt niet.

In het onderdeel Evaluatie van argumenten, krijg je een argument. Je wordt vervolgens gevraagd om aan te geven of het argument sterk of zwak is. Een argument is sterk als het verband houdt met de gegeven stelling en universeel als significant wordt beschouwd.

Welke werkgevers gebruiken de Watson-Glaser Test?

Hieronder vind je een tabel met de meest populaire bedrijven, organisaties en functies die verlangen dat kandidaten met succes slagen voor de Watson-Glaser. Overtref de concurrentie met het PrepPack™ van JobTestPrep en verzeker vandaag je succes.

BCAT Clifford Chance
Deloitte Bank of England
Burges Salmon Hill Dickinson
Hiscox Hogan Lovells
Dentons Ince & Co
Linklaters Public Health Specialists
Simmons & Simmons Government Legal Service
Irwin Mitchell

Testtips voor Watson-Glaser

 • Bij de echte test kun je aan het begin van elk onderdeel enkele voorbeeldvragen krijgen voordat de gescoorde vragen beginnen.
 • Gebruik ze om je te concentreren op het specifieke type logica dat in dat onderdeel vereist is.
 • Hoewel de test getimed is, is de tijdslimiet niet bedoeld als een obstakel. In tegenstelling tot andere psychometrische tests (zoals numeriek en verbaal redeneren), voltooien de meeste kandidaten de test binnen de tijdslimiet.
 • Vergeet niet dat logisch redeneren en kritisch denken vaak afwijken van de alledaagse redenering. In de meeste gevallen moet je bij het nemen van een beslissing alleen vertrouwen op de stellingen, ook al denk je misschien dat sommige conclusies al dan niet correct zijn volgens je algemene kennis.
 • Probeer je vooroordelen geen invloed te laten hebben op je oordeel – blijf gewoon bij de stellingen en evalueer elke conclusie of deze noodzakelijkerwijs volgt uit de stellingen of niet.

Wat Het Bevat

 • Twee volledige Watson-Glaser Tests.
 • Bijkomende oefeningen voor elk onderdeel, 290 vragen in totaal.
 • Genormaliseerde testscores per onderdeel.
 • Uitgebreide uitleg en tips voor het oplossen.
 • PDF-gidsen voor aannames, deducties, interpretaties en argumenten.
 • Video tutorials voor verbaal redeneren.
 • Met het meest actuele oefenmateriaal in het Engels
 • Behandelde onderwerpen: aannames, deducties, interpretaties, argumenten.

Wat Het Bevat

 • Twee volledige Watson-Glaser Tests
 • Bijkomende oefeningen voor elk onderdeel, 290 vragen in totaal
 • Genormaliseerde testscores per onderdeel
 • Uitgebreide uitleg en tips voor het oplossen
 • PDF-gidsen voor aannames, deducties, interpretaties en argumenten
 • Video tutorials voor verbaal redeneren
 • Met het meest actuele oefenmateriaal in het Engels
 • Behandelde onderwerpen: aannames, deducties, interpretaties, argumenten

Watson-Glaser Sample Question 1 – Inference

Watson-Glaser Sample - Inference
Correct Answer: Insufficient Data

Answer Explanation

The passage presents information about a new possible utility for cognitive ability tests in the occupational consultancy area. Yet, we lack information about the extent of past and present utilisation of these tests; hence, it is impossible to determine and even to assume whether the statement is correct or not.

Watson-Glaser Sample Question 2 – Recognition of Assumption

Watson-Glaser Sample - Recognition of Assumption
Correct Answer: Assumption Not Made

Answer Explanation

The forecast does not relate to more than a hypothetical scenario (the completion of supercomputers development). It is neither certain that such a scenario will actually occur nor that it is only a matter of time until it will.

Watson-Glaser Sample Question 3 – Deduction

Watson-Glaser Sample - Deduction
Correct Answer: Conclusion does not follow

Answer Explanation

Code:

Environmentally friendly=a; Environmentally damaging=~a; Needs ocean=b; Does not need ocean=~b

Formalization of premises:

a+b → nuc; a+~b → solar; ~a+b → fossil fuels;  +~b → biomass fueled; (a+~b)*

Formalization in a matrix form:

You may find it more convenient to summarize the passage’s content in a table form. This way, each statement can be analysed more quickly. Note that it is crucial to create complementary groups (with vs. without, friendly vs. damaging etc.) so that each item can be exclusively associated with a single group.

Environmentally friendly Environmentally damaging
Needs ocean Nuclear energy – a+b Fossil fuels – ~a+b
Does not need ocean Solar – a+~b Biomass fueled – ~a+~b

Conclusion does not follow:

West Harbor’s location (~b) is indeed not favorable for a nuclear power-plant. Yet, nuclear energy is environmentally friendly (a) which complies with the mayor’s wish…

Watson-Glaser Sample Question 4 – Interpretation

Watson-Glaser Sample - Interpretation
Correct Answer: Conclusion does not follow

Answer Explanation

There are a few reasons why this statement does not follow from the text.

Firstly, while the passage provides plain statistical facts, the statement makes a conclusion. There is a great difference between recognising assumptions and concluding a certain trend on the basis of facts.

Secondly, while less obvious, one can claim that the statement mentions “workers” in a broad sense, while the text refers to the workers of a very certain company. While this might sound like a “dirty trap” , this kind of distinction is required in the Watson Glaser Test.

Watson-Glaser Sample Question 5 – Evaluation of Arguments

Watson-Glaser Sample - Evaluation of Arguments
Correct Answer: Strong argument

Answer Explanation

The above question can be summarised to “Should a company do X?” The importance of the answer can also be summarised to “No, since it would bring the company no benefit whatsoever”. Since all companies seek to benefit, an argument of “no benefit” is a strong and relevant.

Note that the first part of the argument includes trivial aspects (what people will do with their free time). If the argument had stopped there, it would have been a weak argument, but since it expands the topic and stretches out the implication (“no benefit”), it becomes strong.

Waarom zou ik me moeten voorbereiden op de Watson-Glaser Test?

De Watson-Glaser Test wordt vaak gebruikt in sollicitatieprocedures, omdat kritisch denkvermogen wordt beschouwd als een van de sterkste voorspellers van professioneel succes. Dit komt omdat alle beroepen het vermogen vereisen om vragen te stellen, te analyseren en beslissingen te nemen, vaak onder druk. Het niveau van kritisch denken dat nodig is voor de Watson-Glaser maakt dit een lastige test om af te leggen. Ons uniek ontworpen Watson-Glaser oefenpakket biedt een uitgebreide voorbereiding op je test Kritisch denken. Het pakket bevat een complete selectie vragen in de stijl van Watson-Glaser, inclusief oefeningen voor elk onderdeel van de test, die allemaal gepaard gaan met strategieën en tips voor het oplossen.

Niet gevonden wat je zocht? We zijn er om te helpen!

 

Beantwoord alsjeblieft wat korte vragen zodat we je naar de beste voorbereidingsmaterialen die we hebben kunnen leiden.

Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal die hier worden genoemd zijn eigendom van hun eigen handelsmerk. Geen van de handelsmerken zijn verbonden met JobTestPrep of deze website. JobTestPrep verzorgt voorbereiding voor psychometrische toetsen. Al het voorbereidingsmateriaal is in Engels.