You are logged in as customer LOG OUT
Momenteel zijn er geen beoordelingen
4 PrepPacks™
Vragen

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

Overzicht van cut-e Tests

Veel internationale bedrijven zoals easyJet, Airbus, Lufthansa, Rolls Royce gebruiken cut-e en de reden hiervoor is simpel:

cut-e is altijd op zoek naar vernieuwing van het testsysteem en wil zich onderscheiden van andere beoordelingsbedrijven. De tests verschillen sterk van die van andere bedrijven in termen van concepten, formaten en vraagtypes. Een van de meest interessante verschillen is dat cut-e tests meestal veel korter zijn dan andere tests op de markt. Kandidaten hebben vaak niet meer dan 12 minuten de tijd om indruk te maken met hun vaardigheden in een bepaald onderwerp, soms zelfs minder.

Zoals alle psychometrische tests, vereisen cut-e tests vaardigheden die je kunt verwerven en ontwikkelen door te oefenen. Hoe meer je vertrouwd raakt met het materiaal en de soorten vragen, hoe minder kans dat je verrast wordt tijdens de eigenlijke test.

Hieronder worden de verschillende tests en beoordelingen van cut-e's beschreven. Deze omvatten een verscheidenheid aan verschillende evaluaties, van bekwaamheidstests tot persoonlijkheidsvragenlijsten en situationele beoordelingstests. Lees verder voor meer informatie. 

cut-e Scales Numerical Ability Test Practice

Zoals de naam al doet vermoeden, moeten numerieke redeneervermogenstests complexe numerieke informatie analyseren en evalueren. Ze worden voornamelijk gebruikt door cut-e voor afgestudeerden die zijn afgestudeerd aan de screening, maar ook voor middelbare en hogere managementfuncties. Er zijn drie branche-afhankelijke versies van deze beoordeling: consumenten, financiën en industrie. Het verschil tussen deze versies zit hem niet in de moeilijkheidsgraad of de wiskundige vaardigheden die worden beoordeeld, maar alleen in de inhoud.

Op basis van deze tests worden de numerieke gegevens in grafieken en tabellen in een speciaal formaat gepresenteerd, dat sterk lijkt op een typische casestudy. Alle grafieken en tabellen verwijzen naar een bepaald bedrijf en zijn georganiseerd in verschillende tabbladen, zodat er slechts één tabblad zichtbaar is op een bepaald moment. De financiële versie kan bijvoorbeeld een beleggingsmaatschappij beschrijven en meer financieel georiënteerde tabellen (bijvoorbeeld de balans) bevatten. De consumentenversie daarentegen is van een retailbedrijf en bevat enkele HR-gegevens. Ten slotte kan de industriële versie ook productiegegevens bevatten. De vragen, tabellen en grafieken op alle drie de versies zijn van hetzelfde complexiteitsniveau en geen van de tests vereist enige voorkennis van vaktermen of iets anders.

Elke vraag is een verklaring, en uw taak is om te beslissen of het waar is, onjuist, of dat de verstrekte informatie onvoldoende is om tot een definitieve conclusie te komen. Om die beslissing te nemen, moet u niet alleen de numerieke gegevens correct interpreteren, maar ook uitzoeken welk tabblad de relevante informatie voor die specifieke verklaring bevat.

Deze cut-e tests beoordelen uw numerieke vaardigheden en uw vermogen om in korte tijd uw weg te vinden in een relatief grote hoeveelheid gegevens. Veelvoorkomende vragen over het numeriek redeneervermogen kunnen u helpen om uw rekenvaardigheid op te frissen, maar ze kunnen u niet goed voorbereiden op de andere elementen die in deze tests zijn opgenomen. Daarom hebben we speciale online oefenpakketten ontwikkeld die in staat zijn om de numerieke redeneervermogenstoetsen te simuleren. Onze pakketten bevatten volledige consumenten- en financiële praktijktests en uitgebreide uitleg en tips voor het oplossen van problemen. We begeleiden u ook bij het snel vinden van uw weg door de verschillende tabbladen, zodat u minder tijd nodig heeft om correct te antwoorden. Daarnaast bieden onze pakketten diverse wiskundig studiemateriaal, waaronder gidsen, video tutorials en oefenvragen.

cut-e Test

Onze voorbereiding heeft aangetoond je kansen op succes met 139% te verhogen.


cut-e scales Verbal Ability Test Practice

In tegenstelling tot de verbale redeneertest, concentreert de cut-e verbale interpretatietest zich op het vinden en gebruiken van verbale informatie in plaats van zich te baseren op logisch denken. Deze test wordt voornamelijk gebruikt door cut-e om kandidaten voor administratieve en commerciële functies te screenen.

De basiskenmerken van de test zijn echter dezelfde als die van de verbale redeneertest. Mondelinge informatie wordt gepresenteerd in korte passages die in aparte tabbladen zijn geordend en de vragen worden gepresenteerd in het waar/onwaar/kan niet worden bepaald formaat. Het is uw taak om de geldigheid van elke stelling te beoordelen, nadat u hebt uitgezocht waar u de relevante informatie kunt vinden.

cut-e Test


Onze voorbereiding heeft aangetoond je kansen op succes met 139% te verhogen.

cut-e scales cls Inductive-Logical Thinking Test Practice

Deze redeneertest beoordeelt het vermogen van kandidaten om informatie en datasets te analyseren. Net als bij de regelherkenningstest moet de inductieve redeneertest een regel herkennen die gebaseerd is op een keten van gebeurtenissen. In deze test krijgt u twee groepen tabellen te zien, waarna u wordt gevraagd om elke tabel aan de juiste groep toe te wijzen.

Bovendien is het altijd goed om te weten hoeveel vragen je in welk tijdsvenster moet beantwoorden. Het antwoord: 12 vragen en binnen 12 minuten moeten ze beantwoord worden. Deze test wordt gebruikt voor veel taken: van stagiair tot manager.

cut-e Test


cut-e bekwaamheidstesten 

Deze bekwaamheidstesten in veel verschillende vormen geproduceerd. Ze hebben betrekking op alle belangrijke redeneringstests (numeriek, verbaal, enz.) en zijn er in verschillende moeilijkheidsgraden.

Numerieke Vermogenstesten

Deze tests zijn ontworpen voor verschillende gebieden en posities en variëren van het beoordelen van numerieke basiskennis tot diepgaande analyse van grafieken en tabellen. De eenvoudige numerieke tests zijn vijf minuten lang, terwijl de meer gecompliceerde numerieke tests 12 minuten lang zijn. Deze tests onderscheiden zich van andere numerieke tests in termen van vraagtypes en stijl. Zie hoe wij u kunnen helpen om u voor te bereiden op de numerieke vaardigheidstests van cut-e.

Verbaal vermogenstesten

Net als de numerieke vaardigheidstests, worden de mondelinge vaardigheidstests van cut-e's gebruikt voor verschillende functies, van beheerders en leerlingen tot managers. Eén test, acht minuten lang, evalueert het vermogen om instructies te volgen en op te volgen. Een andere test vereist het detecteren en gebruiken van relatief eenvoudige verbale informatie. Andere tests analyseren het vermogen van een kandidaat om complexe verbale informatie te interpreteren en conclusies te trekken uit complexe verbale informatie. Deze tests zijn moeilijker en nemen 12 minuten in beslag. 

Abstracte Logical Ability Tests

cut-e's abstracte tests staan erom bekend dat ze anders zijn dan bijna elke andere abstracte redeneertest op de markt. Deze tests meten het inductieve redeneervermogen en reguleert het ontdekkingsvermogen. Ze duren tussen de 5-12 minuten en zijn bedoeld voor leerlingen, afgestudeerden en administratieve functies. Andere tests evalueren deductieve redenering. Deze zijn tussen de 5 en 15 minuten lang en worden voornamelijk gebruikt voor IT- en ingenieursfuncties.

Cognitieve bekwaamheidstests

Deze categorie bestaat uit 13 tests die een verscheidenheid aan cognitieve vaardigheden beoordelen. Deze tests worden gebruikt voor het screenen van kandidaten op veel verschillende gebieden.

Korte termijn geheugen, snelheidsperceptie, oriëntatie en oog-handcoördinatietesten zijn vooral bedoeld voor luchtvaartgerelateerde functies zoals piloten en luchtverkeersleiders. Deze tests nemen 1-3 minuten in beslag.

Concentratie, geheugen van gezichten, leerefficiëntie, multitasking, reactiviteit, visueel denken en ruimtelijk redeneren zijn meestal bedoeld voor beroepen met direct klantcontact, kwaliteitsborging, logistiek, technische functies en engineering. Deze tests zijn slechts 2-10 minuten lang.

Tot deze categorie behoort ook de e-tray test van cut-e's, die eens te meer de andere en unieke stijl van het bedrijf aantoont. Terwijl de meeste e-tray tests zeer lang zijn, de verwerking van verschillende bestanden en papieren met zich meebrengen en een schrijfopdracht omvatten, is de cut-e's test slechts 15 minuten lang. U moet voorrang geven aan berichten en het meest geschikte antwoord kiezen volgens de algemene instructies die u van te voren hebt gekregen.

Speciale kennis- en vaardigheidstests

Dit hoofdstuk bevat drie soorten beoordelingen:

  • De eerste is een taalvaardigheidstest, waarbij woordenschat, spelling en spreekvaardigheid in tien talen - Engels, Duits, Spaans, Spaans, Tsjechisch, Fins, Grieks, Noors, Portugees, Russisch en Zweeds - worden geëvalueerd. Deze test is adaptief, dus de moeilijkheidsgraad wordt gedurende de hele test aangepast aan uw antwoorden. Het is 10 minuten lang.
  • Het tweede type meet mechanisch en technisch inzicht en omvat 24 vragen die in 15 minuten moeten worden ingevuld. Het gaat over mechanisch redeneren en kennis van elektriciteit. Deze test is relevant voor technici, enz.
  • De derde test is een capaciteitstest. Het omvat numerieke woordproblemen, het gebruik van de regel van drie, de vertaling van eenheden, de berekening van percentages, en de berekening van oppervlakten en ruimten. Deze test is ook bedoeld voor technici, enz.

cut-e Scales Clues

Dit examen wordt gepresenteerd om het vermogen van kandidaten om met informatie om te gaan tijdens complexe omstandigheden en uitdagende situaties te evalueren. De test is getimed en moet binnen 15 minuten worden afgelegd. Voor dit cut-e Scales Clues examen krijgen de testpersonen een e-mailinbox van een projectmanager te zien die het bedrijf onverwacht heeft verlaten, en worden zij gevraagd om elke e-mail met de nodige acties over te nemen. Deze specifieke test wordt vaak gebruikt om potentiële afgestudeerden en midden- of senior projectmanagers tijdens de eerste beoordelingsfasen te evalueren.


Situational Judgement Questionnaires (SJQ)

Deze evaluatie is bedoeld om te meten hoe men zich zou gedragen in bepaalde situaties en conflicten die typisch zijn voor de functie waarvoor hij of zij heeft gesolliciteerd. Kandidaten krijgen verschillende scenario's voorgeschoteld. Het is de taak om ofwel het antwoordgedrag te kiezen dat men het meest en het minst waarschijnlijk zal tonen, ofwel de antwoorden te kiezen die men het meest en het minst effectief vindt in elk scenario.

In tegenstelling tot de situationele beoordelingstests die door andere bedrijven zijn ontwikkeld, verwijst cut-e naar de beoordeling ervan als een 'vragenlijst' en niet als een 'test'. Het doel hiervan is om de druk te vermijden die mensen voelen om een test te doen. Deze SJQ's hebben dus geen tijdslimiet. U kunt de vragen zo snel of zo langzaam beantwoorden als u wilt, zodat u de tijd kunt nemen en zich geen zorgen hoeft te maken over het nemen van overhaaste beslissingen.

JobTestPrep biedt een uitgebreid praktijkpakket voor situationeel oordeel, dat van groot nut zou moeten zijn voor iedereen die op het punt staat om deze beoordeling te geven. Net als bij vaardigheidstesten, hoe beter u vertrouwd raakt met de concepten die aan de vragen ten grondslag liggen, hoe gemakkelijker het voor u is om goed te presteren op de echte test.


Cut-e Persoonlijkheid, Waarden en Integriteitsvragenlijsten

Elk bedrijf waardeert een unieke set van competenties en idealen en geeft er de voorkeur aan om mensen in dienst te nemen met compatibele kwaliteiten. Of de sollicitant nu stagiair of manager is, bedrijven willen weten dat ze passen in de bedrijfsethiek. Hiervoor gebruikt cut-e verschillende vragenlijsten om specifieke eigenschappen te meten. Nogmaals, deze vragenlijsten worden niet beschouwd als tests, en hebben dus geen tijdslimiet. Het duurt echter meestal 10 tot 20 minuten om deze vragenlijsten in te vullen.

  • Persoonlijkheidsvragenlijst - In totaal zijn er vijf versies van deze test, gericht op basisfuncties, afgestudeerden, leidinggevenden, experts en managers. Elke vragenlijst presenteert verschillende verklaringen, en de kandidaat moet de nauwkeurigheid waarmee elke verklaring hem of haar beschrijft, beoordelen.
  • Values Questionnaire (views) - Deze vragenlijst analyseert verschillende waarden, motieven en interesses. De taak is om het belang van verschillende werkgerelateerde waarden voor u als werknemer te evalueren. Aan de hand van de resultaten kan het bedrijf nagaan hoe goed de kandidaat zich in de organisatiecultuur kan inpassen.
  • Integriteitsvragenlijst - Deze vragenlijst heeft tot doel contraproductief en problematisch werkgedrag te voorspellen. U wordt gevraagd te beoordelen hoe uw eigen gedrag in bepaalde situaties is in vergelijking met dat van andere mensen.

mapTQ

mapTQ is het testportaal van mapTQ. Kandidaten die voor een cut-e test moeten slagen, moeten inloggen via het mapTQ portaal (u krijgt inloggegevens) en daar toegang krijgen tot hun beoordelingen.


Psylutions cut-e Australië

De Australische tak van cut-e is gefuseerd met Psylutions, een lokaal adviesbureau. Zo biedt Psylutions cut-e Australië psychometrische en gedragsmatige beoordelingen en organisatorische adviesdiensten. De psychometrische en gedragsmatige beoordelingen zijn dezelfde beoordelingen die cut-e onafhankelijk van elkaar gebruikt.


Wie gebruikt cut-e Tests?

Hieronder is een tabel met de meest populaire bedrijven, organisaties en functies waarvoor kandidaten met succes cut-e tests moeten doorstaan.

 

 Cut-e en andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke merkhouders. Geen van de merkhouders is aangesloten bij JobTestPrep of deze website.

Niet wat je zocht?
?
Hulp nodig vraagteken
minimaliseren sluiten
Hulp nodig vraagteken
Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.
Uw bericht is verzonden. Wij nemen binnenkort contact met u op.
Er was een probleem met het verzenden van uw bericht. Probeer het over een paar minuten opnieuw.