You are logged in as customer LOG OUT

Inhoudstafel:

 1. Wat is de Cubiks-test?
 2. Gratis tests
 3. Voorbeeldvragen
 4. Deskundige Tips
 5. Cubiks Score Rapport
 6. veelgestelde vragen

Wat is de Cubiks Logiks Test?

Cubiks Logiks is een uniek type psychotechnische test die je cognitieve vaardigheden en geschiktheid voor verschillende werkgevers en functies beoordeelt.

Cubiks is onderverdeeld in 3 subsecties: Numeriek, verbaal en abstract, elk beoordelen verschillende capaciteiten.

 1. Cubiks Numerical Ability Test - beoordeelt je vermogen om statistische en numerieke gegevens te begrijpen en correct te analyseren, evenals je vermogen om logische conclusies te trekken.
 2. Cubiks Verbal Ability Test - beoordeelt je vermogen om schriftelijke informatie te begrijpen, te verwerken en te redeneren, evenals je vermogen om argumenten met betrekking tot deze informatie te evalueren.
 3. Cubiks Diagrammatic/ Abstracte Ability Test - beoordeelt je vermogen om vragen over niet-verbale kenmerken op te lossen door het analyseren, evalueren en correct tekenen van logische gevolgtrekkingen uit diagrammatische gegevens. In dit type test wordt van je verwacht dat je patronen in een reeks van diagrammen identificeert en het ontbrekende stuk in die reeks afleidt.

Het kan zijn dat je een van deze tests als een individuele test moet afleggen met slechts een van de vraagtypen: numeriek, verbaal of abstract. Deze tests zijn van gevorderde moeilijkheidsniveau (zie meer over de moeilijkheidsgraad van de Cubiks hieronder).

Numerical, Verbal & Abstract: Test Formaat, Aantal Vragen en Tijdslimiet

1) Logiks Numerical Test

Je krijgt ingewikkelde statistische en numerieke gegevens gepresenteerd in tabellen en/of grafieken. Op basis van deze gegevens moet je berekeningen maken en/of de juiste logische conclusies trekken.

Formaat van de vragen

Aantal vragen en tijdslimiet

Tabellen en grafieken gevolgd door 3-4 meerkeuzevragen. Kies en klik op 1 antwoord uit 6 opties

20 vragen in 25 minuten

2) Logiks Verbal Test

Je krijgt een lange tekstsectie te zien en wordt gevraagd om informatie te vinden, te begrijpen en af te leiden over de sectie als geheel of over een bepaald onderwerp daarin.

Formaat van de vragen

Aantal vragen en tijdslimiet

Ongeveer 12 geschreven passages, elk gevolgd door 3 meerkeuzevragen over elke tekst. Kies 1 antwoord uit 4 mogelijkheden

36 vragen in 25 minuten

3) Logiks Abstract/Diagrammatic Test

Hier krijgt u een reeks van 5 blokschema's en wordt u gevraagd om te bepalen welk blok de reeks vervolledigt

Formaat van de vragen

Aantal vragen en tijdslimiet

Een rij van 5 blokdiagrammen met het 6e diagram ontbreekt - Kies en klik op 1 antwoord uit 5 opties

30 vragen in 15 minuten

The Advanced level test kan verschijnen in 2 formaten:

I) Cubiks Logiks General Test - Advanced versie

De meeste mensen zullen waarschijnlijk te maken krijgen met deze versie van de test.

De test duurt 20 minuten en omvat 30 vragen in 3 verschillende secties: numeriek, verbaal en abstract.

1) Logiks general advanced: numerieke sectie

Je krijgt ingewikkelde statistische en numerieke gegevens gepresenteerd in tabellen en/of grafieken. Op basis van deze gegevens moet je berekeningen maken en/of de juiste logische conclusies trekken.

Formaat van de vraag

Aantal vragen en tijdslimiet

Tabellen en grafieken gevolgd door 3-4 meerkeuzevragen - Kies en klik op 1 antwoord uit 6 opties

8 vragen in 8 minuten

2) Logiks general advanced: verbale sectie

Je krijgt een lange tekstsectie te zien en wordt gevraagd om informatie te vinden, te begrijpen en af te leiden over de sectie als geheel of over een bepaald onderwerp daarin.

Formaat van de vraag

Aantal vragen en tijdslimiet

Lang imposant tekstblok gevolgd door 3-4 meerkeuzevragen - Kies en klik op 1 antwoord uit 4 opties.

12 vragen in 8 minuten

3) Logiks general advanced: abstract/diagrammatic sectie

Hier krijg je een reeks van 5 blokschema's en word je gevraagd om te bepalen welk blok de reeks vervolledigt

Formaat van de vraag

Aantal vragen en tijdslimiet

Een rij van 5 blokschema's met het 6e diagram ontbreekt - Kies en klik op 1 antwoord uit 5 opties.

10 vragen In 4 minuten

 

De Intermediate Level Test is bijna altijd een 50-vragen-evaluatie, opgedeeld in 3 verschillende secties: numerieke, verbale en abstracte vragen.

De toets heeft een tijdslimiet van 12 minuten (4 minuten voor elke sectie).

Enkele prominente werkgevers kiezen deze versie van de test voor hun doorlichting. Van Shell, bijvoorbeeld, is bekend dat deze test op grote schaal wordt gebruikt.

1) Logiks general intermediate: numerieke sectie

Je krijgt korte tekstvragen en relatief eenvoudige wiskundige of numerieke serievragen te zien. Het gevolg is dat u een korte tijd heeft om een lange vragenlijst in te vullen - slechts 15 seconden per vraag.

Formaat van de vragen

Aantal vragen & tijdslimiet

 

 • Mentale rekenkundige vragen
 • Nummerreeks vragen
 • Woordproblemen

Kies en klik op 1 correct antwoord uit 5 opties.

16 vragen in 4 minuten

2) Logiks general intermediate: verbale sectie

Je krijgt korte alinea's of verklaringen en je wordt gevraagd om met behulp van basislogica conclusies te trekken op basis van de gepresenteerde informatie.

Formaat van de vragen

Aantal vragen & tijdslimiet

 

 • Antoniemen - bepaal het tegendeel van een woord, of vind een vreemde eend in de bijgevoegde lijst met woorden.
 • Syllogisme - kies de juiste logische conclusie
 • Verbale analogie - de relatie tussen woorden bepalen

Kies en klik op 1 correct antwoord uit 5 opties

24 vragen in 4 minuten

3) Logiks general intermediate: abstracte sectie

Hier krijg je een serie van 5 niet-verbale blokschema's en word je gevraagd om te bepalen welk blok de reeks vervolledigt.

De logische regel in deze versie is eenvoudiger te herkennen dan in de geavanceerde versie.

Formaat van de vragen

Aantal vragen & tijdslimiet

Een rij van 5 blokschema's met het 6e diagram ontbreekt - Kies en klik op 1 antwoord uit 5 opties.

10 vragen in 4 minuten

 

 

 

Gratis Cubiks Logiks Practice Tests

Voltooi je online test om de voorspelde score te krijgen en bekijk nadien je antwoorden.

Cubiks Logiks General

Testtijd Adv. 4:30 min
Int. 2:25 min
Vragen Adv. 9
Int. 10
Te behalen score 8

Cubiks Numerical Test

Testtijd 5 min
Vragen 5
Te behalen score 8

Cubiks Verbal Test

Testtijd 4 min
Vragen 6
Te behalen score 8

Cubiks Abstract Test

Testtijd 2 min
Vragen 5
Te behalen score 8

Oefen op 1,000+ Cubiks Test Vragen

Toegang tot 1000+ vragen die een echte test simuleren.

Oefen slechts een paar dagen om precies te weten wat je moet verwachten op je echte assessment 

 

Cubiks Assessment Voorbeelden

Aangezien Cubiks-testen in 2 moeilijkheidsgraden (Advanced en Intermediate) worden aangeboden, bieden wij u de mogelijkheid om elk van de 3 testsecties (numeriek, verbaal en abstract) op beide niveaus uit te proberen.

Voel je vrij om vooruit te springen naar de sectie die je het meest interesseert:

1) Cubiks Numeriek Redeneren Testvragen
2) Cubiks Verbaal Redeneren Testvragen 
3) Cubiks Abstracte Redeneren Testvragen

Cubiks Logiks Numerical Reasoning Test Praktijk

Advanced Vraagformaat:

De toets bestaat uit vragen in de vorm van tabellen en grafieken met statistische en numerieke gegevens, waarover u gevraagd wordt om berekeningen te maken en/of logische gevolgtrekkingen te maken.

3-4 meerkeuzevragen volgen elke tabel of grafiek.

Uw taak zal zijn om slechts één juist antwoord te kiezen uit een set van 6 mogelijke antwoordopties.

Laten we enkele voorbeelden proberen:

Advanced Numerieke Voorbeeldvraag:

*1 drive = £70 **£1 = 1.59 USD

Als Spectra in 2012 5,7% meer eenheden moet verkopen met een stijging van de verkoopprijs met 12% en de verkoopcijfers van Arclight constant moeten blijven, hoeveel meer dan Spectra zal Arclight dan in US Dollars verdienen?

A) 90,84m
B) 92,62m
C) 138.93m
D) 147,27m
E) 156,34m
F) Kan niet zeggen

✔️ Het juiste antwoord is (D) - 147,27.

 

We worden vooral gevraagd om het verschil te vinden tussen het $inkomen van Arclight en Spectra.

D.w.z. (Arclight totale inkomsten) - (Spectra totale inkomsten) = ?

Om deze vraag op te lossen moeten we de verwachte inkomsten voor 2012 voor zowel Spectra als Arclight berekenen.

 

Spectra:

1) Het aantal verkochte eenheden zal naar verwachting stijgen met 5,7%:

Verkochte eenheden in 2011: 20 miljoen stuks

Verwacht wordt dat in 2012 eenheden zullen worden verkocht: 20x1,057 miljoen eenheden.

2) De eenheidsprijs zal naar verwachting met 12% stijgen:

Prijs in 2011: £70

Verwachte prijs in 2012: £ 70*1,12 = £ 78,4

3) Verwachte omzet voor Spectra in 2012:

(aantal verkochte eenheden)x(prijs per eenheid) = £70*1,12 = £78,4 3) Verwachte omzet voor Spectra in 2012: £70*1,12 = £78,4 3) Verwachte omzet voor Spectra in 2012: £70*1,12 = £78,4 3).

(20x1,057) x (£70x1,12) = £1657,376 miljoen.


Arclight:

1) Het aantal verkochte eenheden zal in 2012 gelijk blijven aan dat van 2011, d.w.z. 25 miljoen eenheden.

2) De eenheidsprijs zal naar verwachting ook gelijk blijven, dat wil zeggen £ 70 per eenheid.

3) Verwachte opbrengsten voor Arclight in 2012:

25 miljoen x £ 70 miljoen = £ 1750 miljoen

 

Laten we nu het verschil berekenen:

Arclight - Spectra = Spectra

£1750 miljoen - £1657,376 miljoen = £92,624 miljoen = £92,624 miljoen.

Vergeet echter niet dat we het verschil in dollars moeten vinden, niet in ponden. De omrekeningskoers staat onder de grafiek.

Als £1 = 1,59 dollar, dan is het verwachte verschil in dollars het verschil:

£92,624 miljoen x 1,59 = 147,27 miljoen dollar.

 

Als alternatief kunt u de winst van het bedrijf in dollars vinden en als volgt aftrekken:

Arclight: 25x£70x1,59 = 2782,5 miljoen dollar.

Spectra: (20x1,057)*(£70x1,12)x1,59 = 2635,23 miljoen dollar.

Verschil = 2782,5 - 2635,23 = 147,27 miljoen dollar.

 

Intermediate Vraagformaat:

Deze versie van de test confronteert u met een groot aantal vrij eenvoudige rekenvragen in een korte tijdsspanne.

Dit zijn meerkeuzevragen met één correct antwoord uit een set van 5 mogelijke antwoordopties. De vragen zijn er in de volgende formaten:

 1. Mentale rekenkundige vragen, die je een vergelijking laten zien met een ontbrekende variabele of een ontbrekend rekenkundig teken; je bent verplicht om te beslissen welk getal of teken je mist.
 2. Numerieke reeksen vragen, waarvoor u het volgende nummer in een reeks correct moet kiezen.
 3. Woordproblemen: die vereisen dat u wiskundige problemen oplost op basis van korte teksten.

Intermediate Voorbeeldvraag:

Welk getal komt het volgende nummer in de reeks?

4, 8, 13, 19, 26

A) 19
B) 28
C) 32
D) 34
E) 40

✔️ Het juiste antwoord is (D).

 

In deze serie neemt het verschil tussen de getallen voortdurend met 1 toe.

Het verschil tussen 19 en 26 is 7, dus het volgende verschil zal 8 zijn:

26 + 8 = 34

 

Cubiks Verbal Reasoning Test Praktijk

 

Advanced Vraagformaat

Cubiks verbale testvragen bestaan uit enkele paragrafen met schriftelijke informatie, gevolgd door 3-4 vragen over deze informatie.

De geschreven teksten zijn vaak gerelateerd aan het type functie of bedrijf waar je solliciteert.

Sommige vragen zijn expliciet, wat betekent dat het antwoord direct in de tekst staat, terwijl andere vragen impliciet zijn, wat betekent dat het antwoord alleen impliciet uit de tekst komt.

De testvragen zijn meerkeuzevragen met één correct antwoord uit een set van 4 mogelijke antwoordopties.

Advanced Verbale Voorbeeldvraag:

Dada was een artistieke en literaire stroming die in 1916 in het neutrale Zürich, Zwitserland, ontstond als reactie op de Eerste Wereldoorlog en het alomtegenwoordige nationalisme dat daarmee gepaard ging, bestaande uit kunstenaars die de logica, de rede en de esthetiek van de moderne westerse samenleving en de traditionele kunst verwierpen door in hun werk onzin, irrationaliteit en anti-burgerlijk protest te uiten. De beweging organiseerde openbare bijeenkomsten en demonstraties en publiceerde kunst- en literaire tijdschriften om hun anti-oorlogse, anti-kunstboodschap te verspreiden. Dada werd beoefend als tegenpool van de traditionele kunst - de focus op zorgvuldig geplande kunstwerken verschoof naar het incorporeren van toeval, het uitdagen van artistieke normen en het in vraag stellen van de rol van de kunstenaar. De gebruikte kunsttechnieken zijn onder meer collages, fotomontages en cut-up technieken. Dadaïstische kunstenaars gebruikten kant-en-klare objecten in hun werk en kochten en presenteerden alledaagse voorwerpen als kunst met slechts weinig manipulatie. Het gebruik van geprefabriceerde objecten stimuleerde het discours van artistieke creativiteit en het doel van kunst in de samenleving. De dadabeweging verdween met de vestiging van het surrealisme, een beweging die ernaar streefde om het denken, de taal en de menselijke ervaring te bevrijden van de beklemmende grenzen van het rationalisme en die beïnvloed werd door de Freudiaanse theorieën van het onderbewuste.

Welke van de volgende aannames wordt in de passage zeker gemaakt?

A) Dada staat bekend om zijn opzettelijke kunstwerken.
B) Collages worden beschouwd als een traditionele methode van kunst.
C) Surrealisme is een prominentere stroming dan Dada.
D) Niet alle landen in Europa namen deel aan de Eerste Wereldoorlog.

✔️ Het juiste antwoord is (D).

 

Optie (D) is het juiste antwoord, omdat in de passage staat dat Dada afkomstig is uit 'neutraal Zürich, Zwitserland', wat betekent dat Zwitserland niet heeft deelgenomen aan de Eerste Wereldoorlog.

Daarom kan worden geconcludeerd dat niet alle landen in Europa aan de Eerste Wereldoorlog hebben deelgenomen.

Optie (A) is onjuist omdat de passage stelt dat Dada in de praktijk werd gebracht als de antithese van de traditionele kunst - ze was eerder gebaseerd op toeval dan op een zorgvuldige planning.

Optie (B) is onjuist omdat niet kan worden aangenomen dat collages als een traditionele methode van kunst worden beschouwd.

Dada wordt in de passage genoemd als de tegenpool van de traditionele kunst en als een stroming die collages als kunsttechnieken gebruikte. Het is daarom waarschijnlijker dat collages niet als traditionele kunstmethoden worden beschouwd.

Toch kan er op basis van de passage geen definitieve veronderstelling worden gemaakt over de relatie tussen collages en traditionele kunst.

Optie (C) is onjuist omdat, ook al wordt in de passage vermeld dat de Dadabeweging met de vestiging van het surrealisme is verdwenen.

Het kan niet worden verondersteld dat het het gevolg is van de prominente plaats die het surrealisme inneemt in de Dadabeweging.

 

Intermediate Vraagformaat

Deze test heeft 3 hoofdtypen vragen op basis van korte teksten of woordgroepen. Elk type geeft u 5 antwoordmogelijkheden waaruit u één correct antwoord kunt kiezen.

 1. Antoniem - Hier krijgt je een woord en moet u het woord kiezen dat het tegenovergestelde betekent. Je kunt ook een aantal woorden krijgen die een gemeenschappelijke regel delen en gevraagd worden om het woord te kiezen dat de uitzondering op die regel vormt. Dit type vraag wordt 'odd-one-out' genoemd.
 2. Syllogisme - Je krijgt verschillende stellingen en wordt dan gevraagd om de juiste logische conclusie te kiezen.
 3. Verbale analogieën - Hier krijg je een paar verwante woorden en moet je de relatie tussen deze woorden uitzoeken. 

Dan krijgt u nog een enkel woord en wordt u gevraagd om een woord te kiezen uit de antwoordopties dat dezelfde logica handhaaft (bv. wolken zijn om te regenen wat vulkanen zijn om te___?).

Intermediate Verbale Voorbeeldvraag:

Sommige schoenen van Josh zijn blauw.
Geen van Josh's schoenen zijn groen.

Als de twee beweringen waar zijn, wat is dan de meest logische conclusie?

A) Alle schoenen van Josh zijn niet groen.
B) Sommige schoenen van Josh zijn oranje.
C) Geen van Josh's schoenen zijn zwart.
D) Geen van bovenstaande.

✔️ Het juiste antwoord is (A).

 

(A) is correct omdat het een herformulering van de tweede verklaring is. Als "Geen van Josh's schoenen zijn groen," dan "Alle schoenen van Josh zijn niet groen".

(B) is onjuist omdat er geen informatie wordt verstrekt of Josh oranje schoenen heeft.

(C) is onjuist omdat er geen informatie wordt verstrekt over de vraag of Josh zwarte schoenen heeft.

Daarom is het juiste antwoord (A).

Cubiks Logiks Abstract/Diagrammatic Reasoning Test Praktijk

Zowel de Cubiks Advanced als de Intermediate Abstracte Vermogenstesten hebben in wezen dezelfde vraagtypes.

Het enige verschil tussen de twee testen is de moeilijkheidsgraad.

Vraagformaat:

U krijgt een reeks diagrammen op een rij met een logisch patroon dat de voortgang van de vraag bepaalt.

U moet dan het ontbrekende 6e diagram in de serie herkennen en kiezen op basis van dat patroon (uit 5 verschillende antwoordopties).

  Opmerking: Soms kan de versie voor gevorderden je een vraag voorleggen die meer dan 5 patronen bevat (het aantal patronen in de tussentijdse vragen is altijd 5).

Advanced Numerieke Voorbeeldvraag:

 

✔️ Het juiste antwoord is (B).

 

Elk object in deze vraag - het plusteken en de vier bliksemschichten - draait in elke stap 45° met de klok mee.

Let op: je kunt antwoorden (A), (D) en (E) uitsluiten op basis van alleen het plusteken.

Om snel onderscheid te maken tussen de antwoorden (B) en (C), scant u de bliksemschichten ten opzichte van het vijfde kader:

de 2 bliksemschichten aan de onderkant van het antwoordkader (C) zijn identiek aan die in het vijfde kader, dus antwoord (C) kan niet het juiste antwoord zijn.

 

Meer dan 70.000 werkzoekenden gebruiken onze praktijk elk jaar om hun concurrentie te overtreffen en de baan te krijgen. 

 

Blijf oefenen om de nodige score te behalen - Snel!


Expert Tips om je Cubiks Test onder de knie te krijgen

Cubiks is een unieke test die speciale tips verdient. Zozeer zelfs dat we, toen we aan tafel gingen zitten om de beste tips voor je samen te stellen, uiteindelijk 8 pagina's ter waarde van 8 pagina's hebben geschreven.

Elk onderdeel van de test heeft zijn eigen oplossingsmethoden en tactieken, dus we hebben voor elk onderdeel van de test specifieke tips geschreven.

Als je serieus werk wilt maken van het verbeteren van je score moet je zeker een kijkje nemen op onze Cubiks-testtips pagina. (Binnenkort online verkrijgbaar)


Wat is uniek aan Cubiks-testen?

Cubiks Logik General Tests verschillen van vele andere capaciteitentests in verschillende domeinen:

1. Er zijn slechts 2 moeilijkheidsgraden - Intermediate en Advanced - geen "Beginners" niveau.

Het Intermediair niveau wordt als eenvoudiger beschouwd, maar heeft meer vraagsubtypes in zijn numerieke en verbale onderafdelingen.

Ons oefenmateriaal voor dit niveau kan gebruikt worden om je basis numerieke, verbale en abstracte vaardigheden te ontwikkelen voordat je de test voor gevorderden doet.

2. Niveau van verfijning - Er is een sterke nadruk op logische en methodische manieren van denken.

In alle 3 de onderdelen van de test (Numeriek, Verbaal en Abstract) worden de vragen gesteld om te onderzoeken of je in staat bent om formele logica te gebruiken, patronen te herkennen en aandacht te besteden aan talrijke kleine details tegelijk.


Inzicht krijgen in je scorerapport en testresultaten

Cubiks testen hebben 2 verschillende scoresystemen. Elk van de 2 test-types (Advanced en Intermediate) wordt verschillend gewaardeerd.

Cubiks' systeem genereert een automatisch scorebord dat zowel door u als uw toekomstige werkgever kan worden bekeken.

In het algemeen, ongeacht het scoreformaat, moet je ernaar streven om in de top 20% van de test performers te plaatsen (meestal gepresenteerd als een 80ste percentiel score). 

Meer informatie hierover vindt u in onze gids over Cubiks Logiks Test Scoring.

 

Meer dan 70.000 werkzoekenden gebruiken onze praktijk elk jaar om hun concurrentie te overtreffen en de baan te krijgen. 

 

Blijf oefenen om de nodige score te behalen - Snel!

 FAQs

Cubiks heeft veel tests, maar de meest populaire zijn als volgt getimed:

Cubiks Logiks General Test - Advanced versie - 20 minuten

Cubiks Logiks General Test - Intermediate versie - 12 minuten

Individuele numerieke test - 25 minuten

Individuele verbale test - 25 minuten

Individuele abstracte test - 15 minuten

*Het tijdstip van de test kan in bepaalde gevallen veranderen, maar Cubiks zal u in ieder geval op de hoogte stellen van de tijdslimiet van uw test voordat u begint.

Cubiks Logiks Advanced en Intermediate level tests hebben elk een verschillend scoresysteem.

Cubiks Advanced is in percentiel vorm - met een waarschijnlijke slagingskans van 80e percentiel en meer.

Cubiks Intermediate gebruikt punten in plaats van percentielen - met een waarschijnlijke pass score van 7-8 of hoger.

Cubiks is geen gemakkelijke test, maar wordt niet beschouwd als een van de moeilijkste die er zijn.

Het moeilijkste deel is het beter te doen dan je concurrenten, omdat je testscore wordt vergeleken met die van anderen die dezelfde test hebben gedaan.

Om een goede score te behalen, is oefening van onschatbare waarde voor je.

Cubiks beweert meer dan 1.000 klanten te hebben over de hele wereld (voornamelijk in de VS en Europa).

Waarschijnlijk testen ze jaarlijks duizenden kandidaten op uw locatie, en nog veel meer duizenden over de hele wereld.

Natuurlijk kunnen je vaardigheden worden verbeterd. Dit is immers onze business!

Als je serieus de moeite wilt nemen om testvragen te oefenen en je prestaties te ontwikkelen, ga dan naar ons Cubiks test prep aanbod (het is gebouwd om je klaar te maken voor je test in slechts een paar dagen).

Cubiks beheert alle tests via haar webplatform.

Waarschijnlijk wordt u gevraagd om verbinding te maken met dit online platform om de test af te leggen, of anders wordt u ermee verbonden door een derde partij die een kandidaat-tracking systeem (ATS) gebruikt.

Cubiks stelt je meestal in staat om de test te doen op een plaats naar keuze met je eigen computer.

Sommige werkgevers kunnen er de voorkeur aan geven om de test in gecontroleerde testomstandigheden uit te voeren, in welk geval je de test in een testcentrum zult afleggen.

Niet wat je zocht?
?
Hulp nodig vraagteken
minimaliseren sluiten
Hulp nodig vraagteken
Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.
Uw bericht is verzonden. Wij nemen binnenkort contact met u op.
Er was een probleem met het verzenden van uw bericht. Probeer het over een paar minuten opnieuw.