Cubiks Tests: Oefenvragen, antwoorden, tips en gratis voorbeelden

Versla je concurrenten door je online voor te bereiden voor je Cubiks-toets met JobTestPrep. Doe oefentoetsen met tijdwaarneming, bekijk je scores en verzeker dat je opvalt. Begin vandaag met voorbereiden en solliciteer met vertrouwen.
Koop volledige toegang nu voor £49

Wat zijn Cubikstoetsen?

De capaciteitentoetsen van Cubiks worden opgedeeld in verschillende categorieën: Cubiks redeneren voor bedrijven (RfB), Cubiks probleemoplossing, Cubiks Logiks algemene toetsen en de PAPI 3-persoonlijkheidsenquête.

Cubiks redeneren voor bedrijven (RfB)

Deze serie toetsen wordt gebruikt om verschillende gebieden van bedrijfsredeneren te evalueren. Ze worden in het algemeen gegeven aan twee verschillende niveaus sollicitanten: sollicitanten voor posities voor managers en afgestudeerden en sollicitanten voor posities voor zakelijke ondersteuning. Ze dekken een breed scala vaardigheden en worden gebruikt om de potentiële geschiktheid van een mogelijke werknemer te beoordelen door zijn of haar redeneringsvaardigheden te testen. Het toetspakket bevat een numerieke redeneringstoets, een verbale redeneringstoets en een schematische redeneringstoest. Deze toetsen worden vaak samen online beheerd.

Cubiks Logiks algemene testen

De probleemoplossingsserie, daarentegen, worden gebruikt voor secretariële posities en kantoorposities. De probleemoplossingstoetsen dekken een scala verschillende onderwerpen en beoordelen zowel verbale als numerieke capaciteiten.

Cubiks Logiks

De Cubiks Logiks-beoordeling bevat vijf toetsen verdeeld over twee niveaus: gemiddeld en geavanceerd. De Cubiks Logiks-toetsen evalueren hoe je verschillende soorten informatie, waaronder verbale, numerieke en meer abstracte, non-verbale informatie, begrijpt en gebruikt.

PAPI-persoonlijkheidsenquête

De PAPI3, dat staat voor persoonlijkheids- en voorkeursinventaris, is een interactieve online Cubiks-toets die een virtuele kaart van de persoonlijkheid van een kandidaat creëert.

Bedrijven die bij de beoordeling gebruik maken van Cubiks

Aegon N.V.

Wat Het Bevat

 • Honderden vragen, inclusief gedetailleerde uitleg.
 • Omvat het oplossen van tips, video tutorials en studiegidsen.
 • Simuleert Cubik test de vraagstijlen en tijdskaders van vragen.
 • Onmiddellijk 24/7 online toegang.
 • Met de meest actuele praktijkmaterialen in het Engels.

Cubiks Reasoning for Business (RfB)

Cubiks Business Support Aptitude Test Practice

Deze serie toetsen wordt gebruikt om verschillende gebieden van bedrijfsredeneren te evalueren. Deze testen worden in het algemeen gegeven aan twee verschillende niveaus sollicitanten: sollicitanten voor posities voor managers en afgestudeerden en sollicitanten voor posities voor zakelijke ondersteuning. De verschillende subtoetsen worden vaak samen online beheerd. Oefen numerieke, verbale en non-verbale toetsen in een pakket.

Wat is er inbegrepen

 • Drie numerieke redeneringstoetsen en oefeningen
 • Vijf verbale redeneringstoetsen
 • Negen schematische redeneringstoetsen
 • Twaalf videohandleidingen
 • Onderwerpen die behandeld worden: numeriek, verbaal, schematisch
Cubiks Business Support Aptitude Test Practice
Cubiks numeriska övningsprover i business support

Cubiks Business Support Numerical Test Practice

“Numerieke redeneringstest” is de algemene term voor beoordelingen op getalbasis die van basiswiskunde of rekenkundige toetsen tot kritisch redeneringstoetsen op hoog niveau gaan. Numerieke toetsen zijn de meest gewone vorm van bekwaamheidstoetsen die sollicitanten krijgen tijdens het wervingsproces. De mensen die de test doen worden beoordeeld op hun capaciteit om numerieke gegevens te begrijpen en er beslissingen op te baseren. Numerieke toetsen dekken basiswiskunde- of berekeningsvaardigheid, zoals de vier basisoperaties(optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen), percentages en breuken.

Wat is er inbegrepen

 • Vijf numerieke redeneerproeven in Cubiks-stijl

 • Bijkomende oefeningen (valuta’s, percentages, verhoudingen, gemiddelden, etc.)

 • Video tutorials en studiegidsen voor numeriek redeneren

 • Behandelde onderwerpen: numeriek redeneren, valuta’s, percentages, verhoudingen, gemiddelden

Cubiks Business Support Verbal Reasoning Test Practice

“Verbaal redeneren” is de naam gegeven aan een serie toetsen die geschreven tekst gebruiken om je capaciteit om informatie te begrijpen, analyseren en interpreteren te meten. De vragen op de Cubiks-test vereisen je om informatie in een passage samen te vatten of te lokaliseren, met minder nadruk op analyse of logisch redeneren. De toets wordt gericht op medewerkers in verkoop, ondersteuning en op technische en algemene medewerkers. Hij bevat 44 vragen en er zijn twintig minuten nodig om hem te voltooien.

Wat is er inbegrepen

 • Vijf Cubiks-stijl verbale redenieringstoetsen
 • Extra oefeningen, scoreverslagen, antwoorden en oplossingtips
 • Videohandleidingen voor verbale redeneringen
 • Onderwerpen die behandeld worden: verbaal
Cubiks verbala resonemangsövningar inför prov i business support Report
Cubiks numeriska resonemangsövningsprov: Studentkandidat/MGMT

Cubiks Numerical Reasoning Test Practice: Graduate/MGMT

Onze oefentoetsen simuleren de vraagtypes en tijdslimieten die in de numerieke toetsen van Cubiks gelden in de serie redeneren voor bedrijven(RfB). Deze Cubiks Numerical PrepPack™ is gemaakt voor posities voor afgestudeerden/management.

Wat is er inbegrepen

 • Een Cubiks-stijl numerieke redeneringstest
 • Financiële termengids en oefening
 • Extra oefentoetsen en oefeningen(valuta, conversie, percentages, breuken, gemiddelden etc.)
 • Onderwerpen die behandeld worden: numerieke redenering, valuta, conversie en meer

Cubiks Verbal Reasoning Test Practice: Graduate/MGMT

De verbale redeneringstoets is een op passages gebaseerd examen waarin vragen je vereisen om conclusies en gevolgtrekkingen uit de tekst te halen. De meest voorkomende vraagsoort is juist/onjuist/kan niet uit de tekst worden opgemaakt, maar in sommige gevallen kunnen de vragen uit statements met vier antwoordmogelijkheden bestaan. De toets duurt twintig minuten en bevat 42 vragen.

Wat is er inbegrepen

 • Seven Cubiks-stijl verbale redeneringstoetsen
 • Extra oefeningen
 • Onderwerpen die worden behandeld: Juist/Onjuist/Kan niet uit de tekst worden opgemaakt, kritisch redeneren
Cubiks Verbal Reasoning Test Practice: Graduate/MGMT
Övningsprov i Cubiks begåvningstest - Numeriskt, verbalt och diagrammatiskt resonemang: Studentkandidat/ MGMT

Cubiks Aptitude Tests Practice – Numerical, Verbal, and Diagrammatic Reasoning: Graduate/MGMT

Een bundelpakket dat je een compleet overzicht van toetsen op afgestudeerd/management-niveau die door Cubiks worden gebruikt biedt als onderdeel van de serie redeneren voor bedrijven.

Wat is er inbegrepen

 • Achttien numerieke testen en oefeningen
 • Zeven verbale redeneringstoetsen
 • 32 schematische en inductieve redeneringstoetsen
 • Nieuw – financiële begrippengids en oefening
 • Onderwerpen die worden behandeld: numeriek, verbaal, schematisch en inductief redeneren

Cubiks Diagrammatic Reasoning Test Practice

De schematische redeneringstoetsen beoordelen je capaciteit om overeenkomsten en verschillen tussen groepen vormen te identificeren en ze duidelijk te categoriseren. Deze toets helpt bepalen of een potentiële werknemer de capaciteit heeft om deel te nemen aan probleemoplossen op hoog niveau door zijn of haar gebruik van berekeningsvaardigheden en rekenkundige vaardigheden. Het is belangrijk om te weten dat de schematische redeneringstest alleen wordt toegepast naar de stroom van managers en afgestudeerden en niet naar sollicitanten voor bedrijfsondersteuning.

Wat is er inbegrepen

 • Dertien schematische redeneringstoetsen
 • 25 inductieve redeneringstoetsen
 • Toetsen met tijdwaarneming, scoreverslagen, antwoorden en oplossingstips
 • Onderwerpen die worden behandeld: non-verbaal, schematisch en inductief redeneren
Cubiks Diagrammatic Reasoning Test Practice

Cubiks Problem Solving Tests

Cubiks övningar till problemlösningsprov

Cubiks Problem Solving Tests Practice

De probleemoplossingstoets van Cubiks wordt gebruikt voor een breed scala wervingsprocessen, inclusief die voor secretariële en kantoorassisterende posities. De test bestaat zowel in geschreven vorm als online en behandelt een scala verschillende onderwerpen, met zowel verbale als numerieke redenering. De verbale vragen vereisen dat je verbale analogieën, conceptparen, logisch redeneren, afwijkingen van categorie en antoniemen begrijpt. De numerieke vragen vereisen dat je nummerreeksen en zowel simpele als ingewikkelde berekeningen uitvoert.

Wat is er inbegrepen

 • Twee complete, levensechte, Cubiks-stijl probleemoplossingstoetsen
 • Drie verkorte Cubiks-stijl probleemoplossingstoetsen met dertig vragen
 • Extra oefeningen (valuta, percentages, breuken, gemiddelden etc.)
 • Onderwerpen die behandeld worden: probleemoplossen, percentages, breuken, gemiddelden

Cubiks Logiks General Tests

Cubiks Logiks Test Practice

De Logiks-toets van Cubiks is vergelijkbaar met hun probleemoplossingstoets wat betreft tijdslimiet en aantal vragen. Echter bevat de Logikstoets drie secties: verbaal, numeriek en abstract. In de abstracte sectie wordt kandidaten gevraagd om vormen te ientificeren, reeksen aan te vullen, de vorm die er niet bijhoort aan te wijzen en spiegelbeelden te herkennen.

Wat is er inbegrepen

 • Vijf complete, levensechte toetsen in de stijl van Cubiks Logiks
 • Vier extra oefentoetsen in de stijl van Cubiks
 • Negen inductieve redeneringstoetsen
 • Een matrixoefening
 • Zes numerieke oefeningen
 • Acht ruimtelijke redeneringstoetsen
 • Onderwerpen die behandeld worden: valuta, percentages, breuken, spiegelbeelden
CÖvning till Cubiks logikprov

Personality Questionnaire

Cubiks PAPI Test Sample

Personality Test

De persoonlijkheids- en voorkeursinventaristoets (PAPI 3) is door Cubiks gecreëerd en wordt beschouwd als de leidende persoonlijkheidsbeoordeling in de industrie. Het helpt een kandidaat of werknemer evalueren door zijn of haar persoonlijkheid en favoriete werkstijl te doorzoeken. Daarbij helpt het werkgevers bij het identificeren, kiezen en ontwikkelen van het type werknemer dat hun bedrijf nodig heeft.

Wat is er inbegrepen

 • Een volledige toets in PAPI-stijl
 • Een studiegids van de PAPI-theorie
 • Een studiegieds van profielen van professionals
 • Een bonusgids moticatie en cultuur
 • Onderwerpen die behandeld worden: PAPI en persoonlijkheid

Waarom moet ik me voorbereiden op een Cubikstoets?

Voorbereiden voor deze toetsen wordt niet alleen aanbevolen, maar is ook volledig noodzakelijk. Omdat de toetsen zeer gevorderd zijn, plaatsen de bedrijven die ze gebruiken veel nadruk op de resultaten. Oefentoetsen van Cubiks maken helpt je gegarandeerd te slagen en het cijfer te halen dat je nodig hebt om je gewenste baan te bemachtigen. JobTestPrep biedt alle gereedschappen die je nodig hebt om de Cubiks-beoordelingstoetsen je potentie waar te maken. We bieden oefentesten die onder tijdsmeting gemaakt kunnen worden, alsmede antwoorduitleg die de logica en redenering achter elke vraag toelicht. Ook hebben we videohandleidingen en studiegidsen ontwikkeld om je de best mogelijke voorbereiding te bieden.

Niet gevonden wat je zocht? We zijn er om te helpen!

 

Beantwoord alsjeblieft wat korte vragen zodat we je naar de beste voorbereidingsmaterialen die we hebben kunnen leiden.

Cubiks die hier worden genoemd zijn eigendom van hun eigen handelsmerk. Geen van de handelsmerken zijn verbonden met JobTestPrep of deze website. JobTestPrep verzorgt voorbereiding voor psychometrische toetsen. Al het voorbereidingsmateriaal is in Engels.