You are logged in as customer LOG OUT

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

Wat zijn capaciteitentests?

Een capaciteitentest meet het vermogen of het potentieel om een bepaalde taak uit te voeren, zonder voorafgaande kennis of opleiding, beoordeelt. Er zijn een veelheid van bekwaamheidstests, leer meer over de belangrijkste soorten tests:


Soorten capaciteitentests

Hieronder een overzicht van de soorten capaciteitentests

Numerieke redenering

Een van de meest voorkomende soorten psychometrische tests en de numerieke test, d.w.z. gebaseerd op getallen. Wiskunde is cruciaal in het dagelijks leven en in bijna elk beroep. Dit is de reden waarom het een gangbare praktijk is in psychometrische tests. Er zijn twee verschillende niveaus van numeriek testen: rekenkundig testen en numeriek redeneren.

Basis rekenkunde 

deze basis wiskundige test omvat de vier bewerkingen, basisberekeningen en het gebruik van een rekenmachine.

Numerieke redeneertest

Numerieke redenering bestaat uit het oplossen van:

  • BTW-berekeningen
  • Percentages
  • Volumes en oppervlakten
  • Vergelijkingen
  • Vragen met grafieken of tabellen
  • Vragen over geld

Het wordt gebruikt in banen die numerieke gegevens op een hoger niveau verwerken.

Verbaal redeneren

Verbaal redeneervermogen wordt meestal gepresenteerd in de vorm van tekstanalyse en/of taalkundige vragen. Het gedeelte tekstanalyse bevat een uittreksel gevolgd door 3 tot 4 gerelateerde vragen. De vragen vereisen het vermogen om logische conclusies te trekken op basis van de informatie in de tekst.

Engelse vaardigheidstests

Worden gebruikt om kandidaten te beoordelen voor functies waarvoor een goede beheersing van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk, vereist is. Deze beoordelingen kunnen betrekking hebben op algemene taalvaardigheden, maar ook op een bepaald gebied, zoals technische of medische functies, waarvoor een specifieke woordenschat vereist is.

Abstracte redeneertests

Abstracte redenering is een brede categorie die tests omvat waarin u wordt gevraagd om logische conclusies te trekken, gebaseerd op informatie uitgedrukt in formulieren, diagrammen en woorden.

De belangrijkste abstracte redeneertests die hieronder worden gebruikt en besproken zijn inductief, deductief en schematisch redeneren.

Inductief redeneren

Inductief redeneren is het gebruik van specifieke informatie om algemene conclusies te trekken. Tests op dit gebied omvatten vaak een reeks vormen of matrices. Uw taak is om te beslissen welk antwoord de volgende is in de serie, of welk formulier ontbreekt om de serie te voltooien.

Schematisch redeneren

Schematisch redeneren bestaat uit het trekken van logische conclusies op basis van visuele representaties. Dit type test gebruikt letters, cijfers en vormen om informatie uit te drukken. U moet de regels van het schema decoderen om de vragen te kunnen beantwoorden.

Deductieve redeneertests

Deze tests zijn bedoeld om uw logische redenering te evalueren. Hier wordt er vaak gekeken naar uw vermogen om een set regels toe te passen op een specifiek voorbeeld.

Technische tests 

De technische tests beoordelen de vaardigheden van een kandidaat voor een groot aantal technische functies, bijvoorbeeld technicus, installateur, ingenieur, enz. 

Ruimtelijk redeneren

Ruimtelijke redeneervermogenstests onderzoeken oriëntatievaardigheden in tweedimensionale en driedimensionale ruimtes.


Waarom is dit voorbereidingspakket van cruciaal belang voor jouw succes?

Het voorbereidingspakket van JobTestPrep biedt een uitgebreid overzicht van alle vraagtypes van de hedendaagse cognitieve vaardigheidstests van werkgevers. Het oefenen van het volledige scala aan numerieke, verbale, deductieve, ruimtelijke en logische redeneervragen onder strikte tijdslimiet kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van uw scores.

We geven u ook gedetailleerde uitleg over de antwoorden, zodat u de logica tussen elke vraag kunt begrijpen.


Probeer onze gratis tests uit om je vaardigheidsniveau te beoordelen en je score te verkrijgen

Niet wat je zocht?
?
Hulp nodig vraagteken
minimaliseren sluiten
Hulp nodig vraagteken
Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.
Uw bericht is verzonden. Wij nemen binnenkort contact met u op.
Er was een probleem met het verzenden van uw bericht. Probeer het over een paar minuten opnieuw.