Gratis Verbaal Redeneren oefenen en slagen

Hier leest u hoe u het meeste uit uw gratis oefentest kunt halen

Deze gratis test is bedoeld om u inzicht te geven in de soorten vragen die u tegenkomt bij een mondelinge redeneertoets.

Om het meeste uit uw gratis oefentoets te halen, raden wij u aan:

- Neem de tijd. Ga naar een rustige plek en voltooi de test van begin tot eind.
- Houd u aan de tijdslimiet om reële omstandigheden te simuleren.
- Controleer uw fouten en leer van de antwoordverklaringen.

Hier zijn enkele voorbeeldvragen met antwoorden over Verbaal Redeneren

Onze gratis verbale redeneertest is ontworpen om je niet alleen inzicht te geven in hoe je de eigenlijke test moet afleggen, maar ook in de waardevolle voorbereidingspraktijk die onze exclusieve PrepPacks™ je kunnen bieden. Lees de volgende paragrafen en probeer de vragen te beantwoorden. Nadat je de vragen hebt beantwoord, vergelijk je je antwoord met het gegeven antwoord.

Verbaal Redeneren (1)

DIAGNOSTISCHE TEST

Een diagnostische test in verbaal redeneren is een instrument dat wordt gebruikt om het huidige niveau van vaardigheden en competenties van een persoon op het gebied van verbaal redeneren te beoordelen. We zullen nu een voorbeeldvraag uit deze categorie laten zien. De echte test bestaat uit drie delen met elk 15 vragen en heeft een tijdslimiet van 7 minuten en 30 seconden. Let op: de vragen worden in het Engels gepresenteerd op de echte test.

Voorbeeldvraag 1: diagnostisch test (Verbaal Redeneren)

Normaal gesproken dalen de verkopen van een product wanneer de prijs ervan stijgt, behalve wanneer de prijsstijging gepaard gaat met een verbetering van het product. Kunst is echter ongebruikelijk. Vaak leiden prijsstijgingen van schilderijen van een bepaalde kunstenaar tot een toename van de verkopen, zelfs wanneer de grootte, het medium en de stijl van het schilderij ongewijzigd blijven.

Welke van de volgende, indien waar, verklaart het best de bovenstaande anomalie?

A. De keuze aan schilderijen op de markt door verschillende kunstenaars is enorm breed.
B. Veel consumenten nemen beslissingen over welk schilderij te kopen op basis van kunstrecensies gepubliceerd door galeries.
C. Consumenten die in een galerij een schilderij uitkiezen, gebruiken vaak de gevraagde prijs als hun belangrijkste leidraad voor de kwaliteit van het schilderij.
D. Galeriehouders kunnen over het algemeen de verkoop van de schilderijen van een beginnende kunstenaar tijdelijk verhogen door een korting op de prijs te introduceren.
E. Kopers die regelmatig schilderijen aanschaffen, hebben over het algemeen sterke voorkeuren voor welke kunstenaars ze prefereren.
Correct antwoord
Onjuist antwoord

Het beste antwoord is C.
Als de gevraagde prijs wordt gebruikt als de belangrijkste leidraad voor de kwaliteit van het schilderij, dan zal, hoe duurder het is, de koper het als hogere kwaliteit beoordelen. Omdat het wordt gezien als van hogere kwaliteit, is het waarschijnlijk dat het goed verkoopt.

Voorbeeldvraag 2: diagnostisch test (Verbaal Redeneren)

Arbeidscrisis

Er staat een langdurige recessie op de arbeidsmarkt op het punt te ontstaan doordat langdurige werkloosheid toeneemt en veel werknemers buitengesloten raken van de arbeidsmarkt. De overgang naar bezuinigingsmaatregelen heeft de arbeidsmarktcondities verder verslechterd in landen die getroffen zijn door de schuldencrisis. De verslechterde werkgelegenheidssituatie gaat gepaard met toenemende baanonveiligheid voor degenen die een baan hebben. Het aantal deeltijdwerkers is aanzienlijk gestegen, evenals het aantal tijdelijke werknemers.
Gezien de aanzienlijke vertraging in de economische groei kan het banenverlies ernstig toenemen omdat bedrijven geneigd zijn hun uitgaven te verminderen, wat leidt tot een hogere werkloosheid. Tegelijkertijd heeft de crisis geleid tot een krimp van de bankkredietverlening aan kleine en middelgrote bedrijven, wat op zijn beurt de groei van zelfstandigen heeft verminderd.


Er moeten snel maatregelen worden genomen om de werkgelegenheid te vergroten en de economische groei te versnellen. Gezien de onmogelijkheid om uitgaven te financieren met tekorten, kan men realistisch voorstellen om budgetneutrale verhogingen van trainingsprogramma's en subsidies aan bedrijven door te voeren. Dit moet gepaard gaan met overheidsprogramma's om kredietverlening aan kleine en middelgrote bedrijven te vergemakkelijken, gefinancierd met verhogingen van belastingen op andere gebieden zoals milieu- of toeristenbelastingen die de economie niet nadelig zullen verstoren.
Aangepast van europa.eu

Welke twee van de volgende acties worden aanbevolen in de tekst?

A. Verhoog de toeristenbelastingen
B. Verhoog privé-investeringen in bedrijven
C. Creëer meer werkgelegenheid
D. Ondersteun trainingsprogramma's
E. Scheld schulden van kleine en middelgrote bedrijven kwijt
F. Stimuleer zelfstandig ondernemerschap
Correct antwoord
Onjuist antwoord

De vraag is gebaseerd op het laatste deel van de tekst dat gaat over de suggesties/aanbevolen acties van de auteur om de arbeidscrisis te overwinnen. Laten we de verschillende aanbevelingen isoleren: (1) budgetneutrale verhogingen van trainingsprogramma's (2) budgetneutrale verhogingen van subsidies voor bedrijven (3) overheidsprogramma's om kredietverlening aan kleine en middelgrote bedrijven te vergemakkelijken (4) verhoog belastingen zoals milieubelastingen of toeristenbelastingen. Na het identificeren van de verschillende aanbevelingen, is het makkelijker te zien dat de enige twee stellingen die overeenkomen met deze aanbevelingen zijn: stellingen A&D.

 

Verbaal Redeneren (2)

WAAR/ONWAAR/KAN NIET WORDEN BEPAALD

Dit is een voorbeeldvraag die je vaardigheid test in het begrijpen van teksten en het trekken van conclusies. De echte test bevat 5 teksten met bijbehorende stellingen die je beoordeelt als waar, onwaar, of onbepaald, binnen een tijdslimiet van 10 minuten per test.

Voorbeeldvraag 1: waar/onwaar/kan niet worden bepaald (Verbaal Redeneren)

De politieke transformatie in Chili kwam tot stand met het uitroeien van het militaire regime van Pinochet in 1990 en het vestigen van een nieuw democratisch gekozen regering geleid door Aylwin. De nieuwe regering zorgde voor economische groei. De regering van Aylwin beloofde economische ontwikkeling te bevorderen parallel aan het introduceren van nieuwe sociale beleidsmaatregelen. Dit vormde de raison d'être voor sociale en arbeidsbeleid gericht op de armste gemeenschappen en gericht op het bereiken van grotere sociale gelijkheid. De vestiging van de Chileense democratie is cruciaal geweest voor het aantrekken van buitenlandse investeerders, wat de economische groei van Chili heeft gestimuleerd. 

De economie van Chili bereikte een hoogtepunt na de vestiging van het nieuwe democratische regime.

WAAR
ONWAAR
KAN NIET WORDEN BEPAALD
Correct antwoord
Onjuist antwoord

Hoewel de tekst aangeeft dat "de vestiging van de Chileense democratie cruciaal is geweest voor het aantrekken van buitenlandse investeerders, wat op zijn beurt de economische groei van Chili heeft gestimuleerd," staat er niet dat de economie haar hoogtepunt bereikte na de vestiging van de Chileense democratie. Let op dat "piekte" betekent dat het gegroeid is naar het allerhoogste punt ooit - wat niet in de tekst vermeld staat.

Daarom is het antwoord KAN NIET WORDEN BEPAALD

Voorbeeldvraag 2: waar/onwaar/kan niet worden bepaald (Verbaal Redeneren)

In de jaren sinds zijn eerste Soup Cans-show in 1962 heeft Andy Warhol's schilderijen een opmerkelijke mythologie verkregen: ze voerden een overwinningsstrijd tegen het abstract expressionisme, introduceerden een massa-publiek in de schone kunsten en maakten Amerikaanse schilderkunst echt democratisch, door categorieën te doorbreken en esthetische criteria te herschikken. Echter, de hagiografie van Warhol is overdreven eenvoudig; Warhol was geen groot icoonoclast. Wat goed was in zijn werk was afgeleid van het precedent pop en zijn voorafgaande, dada. Wat innovatief leek, was niet alleen fout maar ook geniepig - zijn werk bij de Factory, met Interview, en zijn voyeuristische films, die het macho-Romantische cultuur van de New Yorkse school vervingen door een vervangende cultuur van antinomiaans stadsrecht. En om Warhol te prijzen als een profeet van de verzadigde mediacultuur waarin we vandaag de dag leven, is om lof toe te kennen volgens de perverse logica van onze tijd, waarin we de eerste persoon die iets doet, zelfs iets slechts, verheerlijken.


Pop vertegenwoordigde weliswaar een revolutie in de Amerikaanse smaak, maar Warhol was allesbehalve zijn voorhoede-practicus. Jasper Johns had zijn Ballantine-bierblik-sculptuur, Painted Bronze, tentoongesteld in 1960. Het volgende jaar exposeerde Roy Lichtenstein zijn eerste schilderijen - grootschalige recreaties, trouw tot aan de Benday-dots, van afbeeldingen uit de rijke vuilnisbelt van krantenadvertenties en stripverhalen. Die herfst opende Claes Oldenburg zijn winkel Store, een trompe l'oeil prullaria-winkel in Manhattan, waar hij gipsafdrukken van consumentenproducten verkocht - ondergoed, een jas, een ijstaart - zoals hij al sinds 1958 tentoonstelde. Warhol's schilderijen uit 1962 waren - zoals zelfs zijn eerbiedige biografen toegeven - "een last-minute sprong op een wagen die dreigde zonder hem te vertrekken''.

Warhol was een pionierende beoefenaar van popart.

WAAR
ONWAAR
KAN NIET WORDEN BEPAALD
Correct antwoord
Onjuist antwoord

ONWAAR. De passage herhaalt meerdere keren dat Warhol slechts kunsttrends imiteerde die andere kunstenaars al succesvol hadden beoefend. Twee illustraties hiervan in de tweede alinea zijn: Pop vertegenwoordigde weliswaar een revolutie in de Amerikaanse smaak, maar Warhol was allesbehalve zijn voorhoede-practicus, en de schilderijen van Warhol uit 1962 waren - zoals zelfs zijn onderdanige biografen toegeven - "een last-minute sprong op een wagen die dreigde zonder hem te vertrekken."

Verbaal Redeneren (4)

VERBALE ELEMENTEN

We bieden een voorbeeldvraag die de opzet van de echte Elements Verbale test nabootst. Je krijgt een tekstfragment te zien met daaronder een vraag. Uit meerdere antwoordopties kies je het juiste antwoord, waarbij duidelijk zal zijn of je één of twee opties moet selecteren. Je hebt 75 seconden voor de eerste vraag en 60 seconden voor elke volgende vraag. Dit voorbeeld geeft je een idee van de testervaring zonder tijdsdruk.

Voorbeeldvraag 1: Verbale Elementen (Verbaal Redeneren)

Videoconferencingis een efficiënt hulpmiddel dat de potentie heeft om grensoverschrijdende procedures te vergemakkelijken en te versnellen en om de daarmee gepaard gaande kosten te verlagen. In de context van Europees e-Justitie kan videoconferencing een nieuw concept lijken, maar het bestaat al, is vrij van technische obstakels, het is op nationaal niveau al veel gebruikt tussen autoriteiten in hetzelfde land of andere landen, en het kan verder ontwikkeld worden.

1. Momenteel omvat het gebruik van grensoverschrijdende videoconferenties in strafrechtelijke of civiel- en handelsrechtelijke procedures het houden van getuigenverhoren, deskundigenverhoren of slachtofferverhoren. Het verzamelen van bewijs is het belangrijkste gebruik van videoconferencing in grensoverschrijdende procedures en heeft zich vooral praktisch bewezen in zaken die betrekking hebben op het verhoren van kwetsbare of geïntimideerde getuigen. Bovendien hebben deskundigenverhoren (bijv. van forensische, tolk- en medische deskundigen) via videoconferentie gezorgd voor een effectievere inzet van middelen.

2. Op EU-niveau zijn er verschillende initiatieven die het gebruik van videoconferenties in juridische procedures omvatten. Er wordt een inspanning geleverd om procedures zo toegankelijk mogelijk te maken door het gebruik van online formulieren die rechtbanken in staat stellen het verzoek in te vullen, af te drukken en op te slaan, het te vertalen in de taal van de aangezochte rechtbank, en door informatie te verzamelen en te verspreiden over beschikbare nationale faciliteiten. In het Verenigd Koninkrijk heeft bijvoorbeeld de Virtual Court, een videoverbinding tussen een rechtbank en een politiebureau, het mogelijk gemaakt om binnen 2-3 uur na de aanklacht de eerste zittingen in eenvoudige zaken te behandelen en heeft het de potentie om een aanzienlijk aantal eerste zittingen op dezelfde dag te horen. Dientengevolge kunnen veel slachtoffers en getuigen een snellere compensatie, betere vertaling en over het algemeen een meer responsieve dienstverlening verwachten.

Aangepast van europa.eu

Op wie is videoconferencing doorgaans gericht?

A. Buitenlandse rechters
B. Verdedigingsadvocaten
C. Politie secretaresses
D. Politieagenten
E. Getuigen
F. Aanklagers
Correct antwoord
Onjuist antwoord

Deze vraag is gebaseerd op een sleutelzin in de passage: 'Het verzamelen van bewijs is het belangrijkste gebruik van videoconferencing in grensoverschrijdende procedures en heeft zich vooral praktisch bewezen in zaken die betrekking hebben op het verhoren van kwetsbare of geïntimideerde getuigen'. Met andere woorden, de doelgroep is getuigen (en slachtoffers; hoewel dit niet als antwoordoptie gegeven is), en het juiste antwoord is E.

Voorbeeldvraag 2: Verbale Elementen (Verbaal Redeneren)

Hoewel de nieuwe cochleae die vervaardigd zijn door Medotech meer dan twee keer zo veel zullen kosten als de cochleaire implantaten die momenteel in gebruik zijn, zouden de implantaten van Medotech nog steeds kosteneffectief moeten zijn. Niet alleen zal de chirurgie- en hersteltijd worden verkort, maar de vervanging van de Medotech-cochlea's zou ook langer moeten meegaan, waardoor de behoefte aan verdere ziekenhuisopnames wordt verminderd.

Welke van de volgende punten moet worden bestudeerd om het bovenstaande argument te evalueren?

A.De hoeveelheid tijd die een patiënt doorbrengt in een operatie versus de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan herstel na de operatie.
B. De mate waarin de kosten voor het produceren van Medotech cochleaire vervangingen zijn gedaald met de introductie van de nieuwe techniek voor het produceren ervan.
C. De mate waarin het gebruik van Medotech cochleaire vervangingen waarschijnlijk de behoefte aan herhaalde chirurgie zal verminderen in vergelijking met het gebruik van de huidige vervangingen.
D. De mate waarin het gebruik van Medotech vervangingen zorgvuldiger zijn vervaardigd dan de vervangingen die nu in gebruik zijn.
E. De mate waarin de kosten van Medotech zullen dalen als de productieprocedures gestandaardiseerd worden en toepasbaar op grotere schaal.
Correct antwoord
Onjuist antwoord

Het beste antwoord is C.
Om het argument te evalueren moet worden vastgesteld of deze besparingen zullen opwegen tegen de verhoogde kosten. Daarom is onderzoek naar de verwachte vermindering van de noodzaak voor verdere ziekenhuisopnames nodig.

Verbaal Redeneren (5)

BEGRIJPEND LEZEN

Hierbij een voorbeeldvraag die aansluit op de beschreven oefentest. Deze vraag is bedoeld om je een idee te geven van hoe een leesvaardigheidstest eruitziet, waarbij je Engelse taal-, lees- en snel leesvaardigheden worden geëvalueerd. Na het lezen van een passage kies je het correcte antwoord uit de meerdere antwoordopties, gebaseerd op de informatie die in de passage wordt gegeven. Voor deze oefenvraag heb je, net als in de test, ongeveer 90 seconden de tijd om je antwoord te bepalen. Vergeet niet dat je keuze uitsluitend moet worden gebaseerd op de tekst van de passage, zonder vooroordelen of algemene kennis. Let op: Om een goed voorbeeld te geven op de echte test, geven wij deze voorbeeldvraag in het Engels weer.

Voorbeeldvraag 1: begrijpend lezen (Verbaal Redeneren)

El Niño tends to bring hotter, drier conditions - and La Niña cooler ones - to tropical countries, but both have less of an influence on temperate countries. A climate analysis included 175 countries and 234 conflicts, over half of which caused more than 1000 deaths. It found that the risk of conflict in tropical countries rose from 3 per cent during La Niña years to 6 per cent during El Niño years. The effect was absent from countries only weakly affected by these climate cycles.

What correlates with cooler climatic conditions?

A. 3% conflict risk
B. 8% conflict risk
C. 6% conflict risk
D. Cannot say
Correct antwoord
Onjuist antwoord

Het juiste antwoord is (A).

De passage vermeldt dat La Niña koelere klimaatomstandigheden met zich meebrengt, en dat "[het] risico op conflicten in tropische landen met 3 procent steeg tijdens La Niña-jaren" - dus een risico van 3% komt overeen met koelere jaren.

Voorbeeldvraag 2: begrijpend lezen (Verbaal Redeneren)

Admired university lecturers that benefit from a good reputation amongst students tend to concentrate on core subjects and have a carefully planned and an inflexible developmental trajectory while their teaching methods and class requirements continuously adapt to contemporary themes. Distinguished lecturers differentiate between invulnerable resources and ephemeral themes. They blend topical substances into their long established course material but will never eliminate a focal topic due to low current relevance. Having both the experience to concentrate on the essence and the motivation to stimulate students is what make these lecturers successful.

Which of the following contradicts the content of the passage?
A. Some lecturers are appreciated by their students.
B. Admired lecturers have predetermined course materials.
C. Reputable lecturers incorporate current themes in their classes.
Correct antwoord
Onjuist antwoord

In order to answer this question it is recommended to examine each distracter individually in order to decide whether it adheres to the passage or contradicts it. Statement A- adheres to the passage as the passage focuses on university lecturers ’that benefit from a good reputation amongst students’. Therefore, we can conclude that some lecturers are admired by their students. Statement B- the passage describes admired lecturers as lecturers that ’ blend topical substances into their long established course material’. In other words, they have a degree of inflexibility in their course materials but they do tend to incorporate contemporary themes into their pre-planned course materials. Thus, statement B contradicts the passage. Statement C adheres to the passage as a direct result of the contradictive nature of statement B.

Verbaal Redeneren (6)

VERBALE ANALYSE

We bieden een voorbeeldvraag die de vaardigheden test die je nodig hebt voor verbale analyse. Dit houdt in dat je tekstpassages leest en het beste antwoord kiest gebaseerd alleen op de gegeven tekst. Onze test bestaat uit 4 onderdelen, 16 vragen en duurt 12:00 minuten. 

Je krijgt tekstpassages te zien en je taak is om de beste antwoordoptie voor elke vraag te kiezen, uitsluitend gebaseerd op de informatie in de passage.

Voorbeeldvraag 1: verbale analyse (Verbaal Redeneren)

1. Richtlijn 77/486 verplicht de lidstaten om moedertaalonderwijs te verzorgen voor minderheidsleerlingen in het basisonderwijs - met de bepaling dat de term "minderheidstalen" verwijst naar de nationale talen van EU-burgers, maar met de controversiële, niet-bindende toevoeging dat dit recht kan worden uitgebreid naar andere minderheden.

2. Het lijkt erop dat een Zweeds initiatief, genomen toen Zweden het voorzitterschap van de EU had, tot doel had de richtlijn automatisch uit te breiden. Echter, mogelijk als gevolg van een regeringswissel in Zweden, kan het een poging zijn geworden om de uitbreiding van de richtlijn ongedaan te maken.

Welke van de volgende zou het beste "abrogate" kunnen vervangen terwijl de betekenis van de passage behouden blijft?

A. uitbreiden
B. goedkeuren
C. vernietigen
D. intrekken
Correct antwoord
Onjuist antwoord

Het woord "abrogate" heeft vele betekenissen, maar in de context van deze tekst betekent het "annuleren" of "intrekken". De context van het woord kan ons helpen de betekenis ervan te begrijpen zonder voorkennis. De zin waarin het woord voorkomt, is: "Het lijkt erop dat een Zweeds initiatief... tot doel had de richtlijn automatisch uit te breiden, Echter... het kan een poging zijn geworden om de uitbreiding van de richtlijn te abrogeren." Om de zin te vereenvoudigen: Zweden wilde de richtlijn uitbreiden, echter vervolgens veranderde de regering in het land en werd deze beslissing stopgezet. Afleider C (vernietigen) heeft een vergelijkbare negatieve betekenis, maar het is niet passend wanneer het gaat om richtlijnen. Daarom is het juiste antwoord D.

Voorbeeldvraag 2: verbale analyse (Verbaal Redeneren)

Een groeiende hoeveelheid onderzoek suggereert dat het regelmatige, hoog-niveau gebruik van meer dan één taal daadwerkelijk de vroege hersenontwikkeling kan verbeteren. Volgens verschillende studies vergroot het beheersen van twee of meer talen het vermogen om te focussen in het gezicht van afleiding, te beslissen tussen concurrerende alternatieven, en irrelevante informatie te negeren. Deze essentiële vaardigheden worden samengevoegd, bekend in hersentermen als 'executieve functie', en onderzoek suggereert dat ze zich eerder ontwikkelen bij tweetalige kinderen. Hoewel nog niemand het exacte mechanisme heeft geïdentificeerd waardoor tweetaligheid de hersenontwikkeling stimuleert, komt het voordeel waarschijnlijk voort uit de noodzaak van tweetaligen om voortdurend de juiste taal te kiezen voor een gegeven situatie.

Welke van de volgende beweringen is het meest nauwkeurig op basis van de passage?

A. Taal draagt bij aan hersenontwikkeling.
B. Tweetaligen hebben moeite met het selecteren van de juiste taal.
C. Executieve functies" ontwikkelen zich eerder bij tweetalige kinderen.
Correct antwoord
Onjuist antwoord

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we elke verklaring doornemen en beslissen of (1) deze voortvloeit uit de passage (2) deze nauwkeurig is. Verklaring A - de passage verbindt inderdaad verbetering in hersenontwikkeling met het verwerven van taal, dus de verklaring volgt uit de passage. Echter, de passage verbindt specifieker verbetering in 'executieve functies' met het beheersen van twee of meer talen. Bijgevolg is verklaring A mogelijk niet noodzakelijk de meest nauwkeurige en het is raadzaam om de overgebleven afleiders door te nemen alvorens een beslissing te nemen. Verklaring B - volgt niet uit de passage, aangezien de passage stelt dat tweetaligen 'voortdurend de juiste taal moeten kiezen', maar niet dat ze hier moeilijkheden bij hebben. Verklaring C - volgt uit de passage en is nauwkeuriger dan verklaring A, daarom is dit het juiste antwoord.

How to pass verbal reasoning tests? from JobTestPrep on Vimeo.

FAQ

Hoe lastig is de toets Verbaal Redeneren?

Het doel van een Verbaal Redeneren toets is om te kijken hoe goed je in de korte tijd die je hebt een tekst kunt analyseren, begrijpen en er conclusies uit kunt trekken. Het kan uiterst moeilijk zijn om voor deze tests te slagen als je geen duidelijk inzicht hebt in het format, de vraagstijl en de timingvereisten. Afgezien van de beperkte tijdsdruk, zijn er veel factoren die bijdragen aan de moeilijkheidsgraad van een mondelinge redeneertoets. Dit omvat:

- De lengte van de passages die je moet lezen.
- Het soort vragen dat wordt gesteld (argumentatie, verbale analyse, enz.).
- Het niveau van de gebruikte woordenschat/complexiteit van de tekst.

Het behalen van een verbale proeve van bekwaamheid is niet zo eenvoudig. Met de juiste voorbereiding is het echter zeker mogelijk om er doorheen te komen.

Hoe kan ik de testresultaten goed begrijpen?

De Verbaal Redeneren toets wordt vaak gescoord door uw gemiddelde score (het aantal correct beantwoorde vragen) te vergelijken met die van andere kandidaten. Op basis van jouw gemiddelde resultaat begrijpt jouw toekomstige werkgever of jij boven of onder het gemiddelde zit. Hoe hoger uw score ten opzichte van de normatieve groep, hoe groter uw kansen op het krijgen van de baan die u wilt.

Welke score hanteert de werkgever?

Of je slaagt voor je mondelinge proeve van bekwaamheid kan variëren afhankelijk van de werkgever en de branche. Net als bij veel andere psychometrische tests wordt je score vaak vergeleken met een gegeven gemiddelde of normatieve score.

Om voor de functie in aanmerking te komen, moet jouw score boven het opgegeven gemiddelde liggen, evenals boven het gemiddelde van de andere kandidaten die ook op deze functie hebben gesolliciteerd.

Om je toetsprestaties te verbeteren, raden we aan om je intensief voor te bereiden. Door onze online oefentoetsen met studiegidsen af te leggen, kun je je zelfvertrouwen vergroten en je snelheid en nauwkeurigheid verbeteren.

Een goede voorbereiding geeft je bovendien het voordeel dat je weet welke vraagstijl je kunt verwachten. Hierdoor kun je met meer vertrouwen naar de testdag uitkijken en heb je een duidelijke voorsprong op andere sollicitanten.

Hoe kan ik zo goed mogelijk scoren op de Verbaal Redeneren toets?

Verbale geschiktheidstesten worden vaak gemeten door uw ruwe score (het aantal vragen dat u correct hebt beantwoord) te vergelijken met een gemiddelde score. Deze gemiddelde waarde wordt verstrekt door het bedrijf dat de test uitvoert, of door de werkgever die de test uitvoert. Alleen met de juiste voorbereiding kunt u ervoor zorgen dat u deze waarde bereikt.

 

Hier zijn enkele nuttige tips om te slagen voor uw mondelinge redeneertoets

Oefen, oefen, oefen, oefen. Het gebruik van oefenmateriaal, inclusief antwoordsleutels, zal uw leerproces vereenvoudigen en uw kans vergroten om voor de toets te slagen.

Lees de vragen aandachtig. Dit zal je helpen te begrijpen waar je op moet letten in de tekst.

Probeer niets buiten de tekst aan te nemen. Alles wat je nodig hebt om de vragen te beantwoorden, vind je in de passages zelf. Let niet op antwoorden die niet door de tekst worden ondersteund.

Als u problemen ondervindt bij het beantwoorden van een vraag, is het meest waarschijnlijke antwoord onbepaald.

Maak jezelf niet druk! Als u niet weet wat u verder moet doen met een vraag, kunt u altijd terugkeren naar een vraag. Bijvoorbeeld aan het einde van de toets, als je nog wat tijd over hebt.