Gratis Verbaal Redeneren Test | Vragen en Antwoorden

Wat is verbale redenering?

Verbaal redeneren is een veelgebruikte test in het aanwervingsproces. Deze testen worden gebruikt voor verschillende functies, waaronder administratieve, technische en leidinggevende functies. Deze testen worden voornamelijk gebruikt om jouw vermogen om schriftelijke informatie te begrijpen, te analyseren en te interpreteren. Bekijk de korte video hieronder om meer te weten te komen over verbaal redeneren.

Voorbeeldvragen met antwoorden

Hieronder een paar voorbeeldvragen die voorkomen op een echte test

Voorbeeld 1

Hoewel de minimumleeftijd voor het behalen van een rijbewijs de afgelopen jaren is gestegen, heeft een aanzienlijke stijging van de autoverkoop in de loop der jaren geleid tot een duizelingwekkende stijging van het aantal dodelijke auto-ongevallen. Zoals uit de laatste cijfers blijkt, komen dodelijke auto-ongevallen vooral voor bij jonge bestuurders met minder dan vijf jaar rijervaring. Afgelopen winter hadden 50 procent van alle dodelijke verkeersongevallen betrekking op bestuurders met maximaal vijf jaar rijervaring en nog eens 15 procent op bestuurders met zes tot acht jaar ervaring. De tussentijdse cijfers van het huidige jaar laten zien dat de massale reclamecampagne om auto-ongevallen te voorkomen heeft geleid tot enkele verbeteringen, maar de waarheid is dat het aantal jongere bestuurders dat betrokken is bij dodelijke ongevallen onaanvaardbaar hoog is.

Vraag 1

Dodelijke auto-ongevallen komen vaker voor bij jonge bestuurders met zes tot acht jaar ervaring dan bij oudere bestuurders met vergelijkbare ervaring.

 • Juist
 • Onjuist
 • Kan niet worden bepaald
Antwoord

Kan niet worden bepaald

Vraag 2

De sterke stijging van de autoverkoop is de reden voor de sterke stijging van het aantal dodelijke auto-ongevallen.

 • Juist
 • Onjuist
 • Kan niet worden bepaald
Antwoord

Waar

Vraag 3

De reclamecampagne "bestrijding van ongevallen" is er niet in geslaagd om het aantal auto-ongevallen te verminderen.

 • Juist
 • Onjuist
 • Kan niet worden bepaald
Antwoord

Kan niet worden bepaald

Voorbeeld 2

In het verleden werden verwarmingssystemen in woningen gebruikt met verschillende energiebronnen zoals hout, elektriciteit en kerosine. Maar deze zijn duur in vergelijking met zonne-energie. Zonne-energie is een alternatief, maar de toepassing ervan voor verwarming is beperkt tot een klein aantal apparaten. Er is ook de moeilijkheid om zonne-energie voor verwarmingsdoeleinden te verkrijgen in de winter, wanneer deze het meest nodig is en de belangrijkste bron, de zon, nauwelijks effectief is.

Vraag 1

In de winter is er nauwelijks zonne-energie beschikbaar.

 • Juist
 • Onjuist
 • Kan niet worden bepaald
Antwoord

Waar

Vraag 2

Het gebruik van zonne-energie voor verwarming is beperkt tot enkele verwarmingsapparaten.

 • Juist
 • Onjuist
 • Kan niet worden bepaald
Antwoord

Waar

Vraag 3

Als elektriciteit een stuk goedkoper zou zijn, zouden we geen zonne-energie nodig hebben.

 • Juist
 • Onjuist
 • Kan niet worden bepaald
Antwoord

Kan niet worden bepaald 


Tips om te slagen voor de verbale redeneertest

Om het meeste uit uw ervaring te halen, raden wij jou aan:

 • Een plaats zonder afleiding te zoeken.
 • Te werken binnen de tijdslimiet om werkelijke omstandigheden te simuleren.
 • Je fouten te bekijken en leren van de uitleg die u bij uw scorerapport krijgt.

FAQ

Wat zijn de onderwerpen van een verbale redeneertest?

De onderwerpen die op een verbale redeneertest verschijnen, kunnen verschillen tussen sectoren en functieniveaus. Lees verder om meer te weten te komen over wat je kunt verwachten als je een dergelijke test aflegt:

Woordenschat
Je begrip van de woorden die in je werktaal worden gebruikt, is van cruciaal belang voor het slagen op de verbale redeneertests. Jouw woordenschat wordt gemeten aan de hand van verschillende beoordelingen, zoals tests voor gemengde zinnen, tests voor het invullen van de zinnen, spelling tests, enz.

Grammatica
Deze tests onderzoeken jouw begrip van de Engelse grammatica en jouw vermogen om correcte en incorrecte grammatica te herkennen. 

Begrijpen
Begrijpen betekent dat je in staat bent om schriftelijke informatie te begrijpen, te analyseren en te interpreteren in relatie tot vragen die beantwoord moeten worden.

Kritische redenering
Kritisch redeneren is een maat voor hoe je de informatie analyseert. Bij verbale redeneertests moet je doorgaans vaststellen of een verklaring waar of onwaar is op basis van de verstrekte informatie en of dat informatie voldoende is om tot een conclusie te komen.

Wat houdt verbaal redeneervermogen in?

De soorten vragen die je tegenkomt tijdens een verbale redeneertest worden vaak bepaald door jouw functieniveau of beroep. Verbaal vermogen kan betrekking hebben op een verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder spelling, grammatica, woordgroepen, analogieën, zin aanvulling, het volgen van instructies, kritisch redeneren en verbale deducties.

Hoe worden verbale redeneertests gemeten?

Verbaal redeneervermogen wordt vaak gemeten door jouw ruwe score (het aantal vragen dat je correct hebt beantwoord) te vergelijken met een benchmark score. Deze benchmark of gemiddelde score wordt gegeven door het bedrijf dat de test levert of door de werkgever die de test uitvoert. De beste manier om ervoor te zorgen dat je de mediane score voor jouw verbaal examen kunt overschrijden, is door vooraf te oefenen.