Waar Onwaar Kan Niet Worden Bepaald Vragen
You are logged in as customer LOG OUT

Hoe omgaan met waar/onwaar/kan niet worden bepaald vragen ?

Er zijn vele benaderingen. We vroegen onze JobTestPrep testschrijvers om advies over hoe ze verbale redeneringstesten moeten benaderen. Zij concentreerden zich op twee belangrijke punten:

 • begrijpen wat de drie mogelijke antwoorden betekenen
 • het lezen van de passage en het tijdsbeheer

Waar/onwaar/kan niet worden bepaald vragen worden gebruikt om zowel de verbale toepassingsmogelijkheden als de kritische redeneervaardigheid op een hoger niveau te evalueren.

De moeilijkheid komt voort uit de aard en inhoud van de teksten en de complexiteit van de gestelde vragen.


Wat betekent waar/onwaar/kan niet worden bepaald?

 • Waar - de stelling is waar, omdat deze logischerwijs volgt uit de informatie of meningen in de passage.
 • Onwaar - de bewering is logischerwijs vals op basis van de informatie of meningen in de passage.
 • Kan niet worden bepaald - het is onmogelijk om te beslissen of de stelling waar of onwaar is zonder meer informatie.

Laten we eens kijken naar wat waar betekent in meer detail.

Een verklaring is waar als de informatie in de verklaring expliciet in de passage wordt gegeven. In dit geval:

 • De verklaring vat typisch een complex stuk informatie samen dat in de passage wordt gegeven met behulp van herzinnen en/of synoniemen van woorden en termen.
 • Soms brengt de verklaring stukken informatie samen die op verschillende plaatsen in de passage worden gegeven. Zoek deze stukken informatie en controleer of elk stuk waar is voor de hele uitspraak om waar te zijn.

Een uitspraak is ook waar als je de inhoud ervan correct kunt afleiden uit de informatie.

 • In dit geval moet er voldoende informatie zijn om de conclusie te trekken.
 • Vergeet niet om ENKEL en ALLEEN te vertrouwen op de informatie die in de passage wordt geïntroduceerd. Zelfs als uw algemene kennis en vertrouwdheid met het onderwerp suggereren dat de informatie ongeldig is, moet u ervan uitgaan dat het de passage alleen is die feiten en informatie kan leveren voor de besluitvorming. Met andere woorden, er is geen verplichting dat de informatie in de passage 100% correct is.
 • Zorg ervoor dat uw gevolgtrekking de details van de passage niet te veralgemenen, ook al lijkt het een definitieve conclusie. Elk ogenschijnlijk correct antwoord dat een bredere conclusie geeft dan het antwoord dat door de passage wordt ondersteund, valt niet onder de categorie die niet kan worden genoemd.

Voorbeeld

Een van de doelen van het oefenen voor een test is om uzelf vertrouwd te maken met het testformaatHier geven we u een voorproefje van het formaat van onze verbale redeneertestsOnderaan de passage staat een verklaring, het antwoord en de verklaring voor dit antwoord. 

Twee onlangs gepubliceerde studies tonen aan dat 13 van de 16 kinderen die behandeld zijn met gentherapie - het behandelen van ziekten door het corrigeren van defecte genen van een patiënt - voor ernstige gecombineerde immuundeficiëntie, of SCID, hun immuunsysteem hebben laten herstellen. De beste behandeling voor de ziekte is een beenmergtransplantatie van een immunologisch gematchte broer of zus. Maar wanneer er geen overeenkomende donor beschikbaar is, worden ongeëvenaarde donoren, zoals ouders, gerekruteerd; deze transplantaties zijn slechts ongeveer 70 procent succesvol. Het succes van gentherapie wedijvert of weddenschappen die in deze ongeëvenaarde donorsituaties worden gezien. In 2001 ontwikkelde een kind in het onderzoek leukemie, vermoedelijk veroorzaakt door een component in het gemodificeerde virus, of vector, die de onderzoekers gebruikten om het juiste gen in de jongenscellen in te brengen. Van de 30 kinderen wereldwijd die zijn behandeld met gentherapie voor een andere vorm van SCID, gekenmerkt door een tekort aan het enzym adenosine deaminase (ADA), heeft er geen enkele leukemie ontwikkeld. Toch beweren medische onderzoekers dat gentherapie nog steeds een beter alternatief is dan de conventionele behandeling voor X-gekoppelde SCID bij sommige kinderen, omdat 19 van de 20 kinderen die gentherapie hebben gekregen voor X-gekoppelde SCID nog steeds in leven zijn. Wanneer deze kansen worden verteld, hebben alle ouders van kinderen met X-gekoppeld SCID gekozen voor gentherapie. Twee onlangs gepubliceerde studies tonen aan dat 13 van de 16 kinderen die behandeld zijn met gentherapie - het behandelen van ziekten door het corrigeren van defecte genen van een patiënt - voor ernstige gecombineerde immuundeficiëntie, of SCID, hun immuunsysteem hebben laten herstellen. De beste behandeling voor de ziekte is een beenmergtransplantatie van een immunologisch gematchte broer of zus. Maar wanneer er geen overeenkomende donor beschikbaar is, worden ongeëvenaarde donoren, zoals ouders, gerekruteerd; deze transplantaties zijn slechts ongeveer 70 procent succesvol. Het succes van gentherapie wedijvert of weddenschappen die in deze ongeëvenaarde donorsituaties worden gezien. In 2001 ontwikkelde een kind in het onderzoek leukemie, vermoedelijk veroorzaakt door een component in het gemodificeerde virus, of vector, die de onderzoekers gebruikten om het juiste gen in de jongenscellen in te brengen. Van de 30 kinderen wereldwijd die zijn behandeld met gentherapie voor een andere vorm van SCID, gekenmerkt door een tekort aan het enzym adenosine deaminase (ADA), heeft er geen enkele leukemie ontwikkeld. Toch beweren medische onderzoekers dat gentherapie nog steeds een beter alternatief is dan de conventionele behandeling voor X-gekoppelde SCID bij sommige kinderen, omdat 19 van de 20 kinderen die gentherapie hebben gekregen voor X-gekoppelde SCID nog steeds in leven zijn. Wanneer deze kansen worden verteld, hebben alle ouders van kinderen met X-gekoppeld SCID gekozen voor gentherapie. 

(Aangepast van Nature.com) 

Verklaring 

Slechts 1 kind met ADA deficiëntie gerelateerd SCID kreeg leukemie. Deze bewering is onjuist, aangezien het rechtstreeks in tegenspraak is met een zin in de passage: "Van de 30 kinderen wereldwijd die zijn behandeld met gentherapie voor een andere vorm van SCID, gekenmerkt door een tekort aan het enzym adenosine deaminase (ADA), heeft er geen enkele leukemie ontwikkeld". Het is een beetje misleidend omdat ook wordt vermeld dat "een kind in de proef leukemie heeft ontwikkeld", en bovendien "19 van de 20 kinderen die gentherapie hebben gekregen voor X-gebonden SCID zijn nog in leven". De combinatie van deze twee zinnen kan leiden tot de conclusie dat het kind dat leukemie heeft gehad het 20e kind is. Dit kan waar zijn, maar het is niet waar dat dit kind een ADA-deficiëntie gerelateerd SCID had. Merk op hoe deze observatie direct uit de mentale kaart wordt getrokken.


Het lezen van de Passage en Time Management 

De verbale redeneervermogenstests worden uitgevoerd onder getimede omstandigheden. Dit is bewust om werkgevers in staat te stellen te zien hoe u onder druk werkt en om uw snelheid en nauwkeurigheid te meten. Lees hieronder onze tips voor het omgaan met tijdsdruk in een verbale redeneertest.

 1. U moet eerst uw oplossingsstrategie in overweging nemen. Probeer twee strategieën toe te passen en kijk welke van die strategieën het beste bij u past: Begin met het lezen van de passage of begin met het lezen van de vraag.
 2. Het kiezen van de eerste strategie, lees elke passage een keer heel zorgvuldig. Voeg de betekenis van elke zin toe aan de vorige zin en probeer een mentale "kaart" van de informatie en de logica in de passage te tekenen.
 3. Als een zin je in de war brengt, lees hem dan opnieuw door met de vorige zin.
 4. Als de betekenis van een woord of zin voor u onduidelijk is, probeer dan de betekenis ervan te begrijpen aan de hand van de context waarin het wordt gebruikt. Dit is heel belangrijk, omdat in het onderdeel over verbaal redeneren zowel uw begrip als uw woordenschatvaardigheden worden onderzocht.
 5. Let op extreme woorden die naar verwijzen: Uitsluiting, inclusie, verbod, verbod, ontkenning, enz. Vergeet niet dat de relaties tussen de verschillende delen van de passage soms belangrijker zijn dan de eigenlijke inhoud ervan.
 6. Let goed op de kwalificaties, want die worden vaak gebruikt als determinatoren voor het juiste antwoord. Alleen extreme qualifiers zoals all/neen/niet altijd/altijd gelden nooit voor de hele groep van hun object. Kwalificatoren zoals weinigen/ enkelen, velen/ de meesten, laten nog steeds plaats voor uitzonderingen.
 7. Sommige mensen geloven dat het zinloos is om eerst de passage te lezen zonder de vragen te kennen. Dit is niet waar - het is om te beslissen over zelfervaring.
 8. Als u de strategie kiest om te beginnen met het lezen van de vraag, moet u de passage scannen en het relevante gedeelte van de tekst lokaliseren. Als je dit doet, lees dan zorgvuldig de aangrenzende zinnen, en probeer het juiste antwoord van hen af te leiden.
 9. In de meeste gevallen zijn de verklaringen geordend ten opzichte van de voortgang van de passage.

Waarom moet ik oefenen ? 

Simpel gezegd, oefenen = verbeteren.

Uit onze ervaring kan het beoefenen van Verbale waar/onwaar/kan niet weten testvragen leiden tot verbetering van 4 factors:

 1. Snellere responstijden.
 2. Verbetering van de concentratie in tests.
 3. Verbetering van kritische redeneervaardigheid.
 4. Toename van het zelfvertrouwen in de testen.

Het zijn deze 4 factors van verbetering die uw score in verbale redeneervermogenstoetsen zullen verhogen.


Verhoog je kansen om te slagen met 139%!

Ontvang onze PrepPack™ met meer dan 1500 oefenvragen

 


Hoe kan JobTestPrep mij helpen zich voor te bereiden?

JobTestPrep biedt verbale praktijkvoorbeelden van redeneervermogen die boordevol nuttige hulpmiddelen zitten om u te helpen uw scores te verbeteren. Onze pakketten zijn ontworpen volgens de testprovider die uw werkgever gebruikt, zoals de Cubiks online assessment, zodat u zich vertrouwd kunt maken met uw test voordat u deze uitvoert. We bieden ook bedrijfsspecifieke voorbereidingspakketten op maat, zoals de Macquarie psychometrische beoordeling. Onze pakketten bevatten advies en middelen die erop gericht zijn u te helpen de waarheid/onwaar/kan niet weten te begrijpen, inclusief videotutorials, deskundig advies, praktijkvragen en uitleg van antwoorden.

;
Niet wat je zocht?
?
Hulp nodig vraagteken
minimaliseren sluiten
Hulp nodig vraagteken
Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.
Uw bericht is verzonden. Wij nemen binnenkort contact met u op.
Er was een probleem met het verzenden van uw bericht. Probeer het over een paar minuten opnieuw.