Voorbereiding beoordelingscentrum: advies en oefenmiddelen

Neem een voorsprong op de competentie door uzelf voor te bereiden op uw beoordelingsdag met JobTestPrep. Beoordelingscentrum-oefeningen worden gebruikt om de beste kandidaat voor de functie te bepalen. Dus goede voorbereiding geeft een voorsprong op de andere sollicitanten. Begin vandaag nog en solliciteer in vol vertrouwen met deze PrepPack™.

  • Casussen, sollicitatiegesprekken, groepsoefeningen, rollenspel, postbakoefening
  • Deskundig advies
  • Online toegang tot oefenmiddelen
Begin met oefenen

Wat is een beoordelingsdag?

De beoordelingsdag is vaak (maar niet altijd) de laatste fase in het sollicitatieproces. Beoordelingsdagen kunnen bij de werkgever of bij een particulier beoordelingscentrum plaatsvinden. U wordt geëvalueerd door middel van een reeks individuele- en groepstaken, die tot doel hebben om de werkgever een afgerond profiel van uw competenties te geven, alsmede inzicht op uw prestaties op de werkplek.

Beoordelingsdagen duren meestal vier tot 8 uur over een periode van één of twee dagen, alhoewel grote wervingscampagnes worden weleens een driedaags proces worden. Het exacte schema voor de beoordelingsdag varieert per werkgever afhankelijk van de functie waarvoor de beoordeling wordt gehouden. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende beoordelingscentrum-oefeningen waar werkgevers gebruik van maken in hun wervingsprocessen

Online testen

Bekwaamheids- en redeneringstesten maken meestal deel uit van het voorlopige online sollicitatieproces. In de meeste gevallen worden uitsluitend de kandidaten die slagen voor deze testen, opgeroepen naar het beoordelingscentrum. Echter, de verificatietesten worden verwacht aan het begin van de beoordelingsdag. U wordt verzocht een kortere versie van uw numerieke redenerings-, verbale redenerings- of non-verbale redeneringstesten af te leggen om uw eerdere prestatie te valideren.

Casussen

In deze oefeningen krijgt u een aantal documenten met betrekking tot een bepaalde situatie en u wordt verzocht om aanbevelingen te doen in de vorm van een kort verslag. Het onderwerp is wellicht niet belangrijk (en soms zelfs belachelijk). U wordt echter getest op uw bekwaamheid om de informatie te analyseren, helder en logisch na te denken en uw beoordelingsvermogen te beoefenen.

Analyse-oefeningen

Een analyse-oefening is hetzelfde als een casus. Het enige verschil is de naam. Casus is populairder, maar misschien gebruiken sommige bedrijven waarnaar u solliciteert, de term analyseoefeningen. In feite is de term analyse gepaster dan casus. U wordt niet getest op uw bekwaamheid om een casus te schrijven, u wordt beoordeeld op uw analytisch vermogen middels een casus.

Postbak oefening

Dit zijn zakelijke simulatieoefeningen waarin u een volledige postbak of elektronische inbox (e-tray) krijgt met e-mails, bedrijfsmemo’s, telefoon- en faxberichten, rapporten en correspondentie, alsmede informatie over de structuur van de organisatie en uw plaats daarin. Er wordt van u verwacht dat u beslissingen neemt, prioriteiten stelt bij uw werkbelasting, antwoorden opstelt, taken delegeert, acties aanbeveelt aan meerdere enzovoort. Deze oefening is ontworpen om te testen hoe u met ingewikkelde informatie omgaat binnen een beperkt tijdsbestek zodat u uw organisatorische en planningsvaardigheden kunt aantonen. Sommige werkgevers willen ook weten waarom u bepaalde beslissingen hebt genomen en kunnen u verzoeken items in de lade te annoteren of uw beslissingen later te bespreken. Postbakoefeningen zijn vaak een kernelement van het beoordelingscentrum.

Presentaties

Sommige werkgevers verzoeken u om een kort gesprek of presentatie voor te bereiden. U kunt verzocht worden om een voorbereide presentatie naar het beoordelingscentrum te brengen, maar meestal dient deze op de daadwerkelijke dag gemaakt te worden. Er kan een onderwerp ter discussie verstrekt worden of u bent vrij om een onderwerp te kiezen. Het onderwerp is wellicht niet belangrijk . Integendeel, de beoordelaar wil nagaan of u informatie effectief kunt structureren en communiceren; lever een beknopte, vloeiende en coherente stroom van ideeën af; en wees bereid om gerelateerde vragen zonder aarzeling aan te pakken.

Groepsopdrachten

U kunt als een groep verzocht worden om apparatuur of materialen te gebruiken om iets te maken (bijvoorbeeld om een golfbal te laten verplaatsen van de ene tafel naar de andere tafel met een paperclip en een leidingreiniger). De beoordelaars zijn meer geïnteresseerd in hoe de groep samenwerkt dan in de kwaliteit van het eindproduct. Daarnaast worden uw plannings-, probleemoplossingsvaardigheden en de creativiteit van uw onafhankelijke ideeën beoordeeld.

Rollenspel en Scenario’s

U kunt verzocht worden om deel te nemen aan een rollenspeloefening waarin een korte informatie aan u wordt vertrekt en een rol te spelen die gerelateerd is aan de functie waarop u solliciteert. In de opstelling kan een scène van een dagelijks dilemma voorkomen waarin een aantal ‘acteurs’ spelen en dat er van u als beslissingnemer verwacht wordt, met het dilemma om te gaan en met oplossingen te komen. De beoordelaars willen inzicht krijgen in uw individuele vaardigheden en uw verbale communicatie- en planningsvaardigheden. JobTestPrep biedt live, één-op-één beoordelingscentrum-sessies waarin rollenspellen en groepsactiviteiten worden gesimuleerd door professionele beoordelaars en psychologen.

 

Wat Het Bevat

Sollicitatiegesprekken

  • Sollicitatiegesprekken vormen een cruciaal onderdeel van het selectieproces. In sommige gevallen bestaat de beoordelingsdag uit meer dan één sollicitatiegesprek. De sollicitatiegesprekken worden afgenomen door ingehuurde beoordelaars, leden van het wervingssteam en/of door een seniorlid van het team/afdeling waar u zich aan wilt sluiten. Goed presteren op een sollicitatiegesprek kan de algemene indruk die u hebt achtergelaten, veranderen en zelfs de andere gebieden waarop u minder hebt gepresteerd, beïnvloeden. JobTestPrep geeft uitstekend advies over de op competentie gebaseerde sollicitatiegesprekken en de STAR-methode, en, het belangrijkste, we bieden een unieke voorbereidingsservice waarmee u feedback van experts op uw prestaties op sollicitatiegesprekken kunt krijgen.
  • 24 uur per dag direct online toegang.
  • Editie 2018, met het meest actuele oefenmateriaal in het Engels.

Niet gevonden wat je zocht? We zijn er om te helpen!

 

Beantwoord alsjeblieft wat korte vragen zodat we je naar de beste voorbereidingsmaterialen die we hebben kunnen leiden.

Les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Aucun des détenteurs de marques déposées ne sont affiliés à JobTestPrep ou à ce site Internet. JobTestPrep fournit les outils servant à la préparation de tests psychométriques. Tous les matériaux servant à cette préparation sont fournis en anglais uniquement.