Voorbereiden op alle numerieke redeneringstesten

Oefen numerieke redeneringstesten met JobTestPrep en overtref de concurrentie. We behandelen alle numerieke testtypes om u voor te bereiden op alle soorten wervingsprocessen. Kies een voorbereidingspakket dat aan uw behoeften is aangepast en begin vandaag nog met het verbeteren van uw prestaties.

 • Meer dan 1.5000 oefenvragen; met toelichtingen en oplossingstips
 • Testen zijn afgestemd op functie, testaanbieder en beroep.
Begin met oefenen

Wat is een numerieke redeneringstest?

Numerieke redeneringstest is de algemene term voor beoordelingen op basis van getallen, variërend van basis wiskundige of rekenkundige testen tot numeriek-kritische redeneringsbeoordelingen op hoogniveau. De variëteit van testtypen komt overeen met verschillende functieniveaus waarvoor deze beoordelingen worden gebruikt, waaronder hoge senior-managementfuncties, academische- of leidinggevende functies en administratieve- en verkooprollen. Numerieke testen zijn het meest voorkomende bekwaamheidstesttype dat kandidaten af dienen te leggen op de beoordelingscentra of tijdens het wervingssproces van de werkgever. Kandidaten worden beoordeeld op hun vermogen om numerieke gegevens te begrijpen en beslissingen te nemen op basis daarvan.

Welke vaardigheden meten deze testen?

Numerieke redeneringstesten zijn samengesteld om het scala aan vaardigheden en kennis te beoordelen dat voor bijna alle functies nodig is. Essentiële wiskundige of computervaardigheden zoals de vier basishandelingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen), percentages en verhoudingen, om er maar een paar te noemen, worden iedere dag gebruikt. De essentie is om grafieken en andere numerieke gegevens te kunnen begrijpen en analyseren. Indien u op zoek bent naar een functie in de financiële of banksector dan zijn financiële redeneringsvaardigheden een must. Als een onderdeel van het wervingsproces, vereisen technische functies vaak dat sollicitanten over snelheid en concentratie beschikken bij het berekenen van numerieke gegevens. Kritische redenering is noodzakelijk voor veel functies op hoogniveau, terwijl schattingsvaardigheden ook gunstig zijn voor veel functies.

Verkrijg numerieke redeneringstesten met antwoorden online

Het is geen probleem voor velen om goede oefenvragen te vinden tijdens het voorbereiden. Het probleem is echter het vinden van oefenvragen inclusief antwoorden en toelichtingen. Indien u niet weet of uw bevindingen juist of onjuist zijn, kunt u niet de nodige oefening en beoordeling op uw vaardigheden krijgen die u nodig hebt om deze, vaak uitdagende, beoordelingen door te staan. De voorbereidingspaketten voor numerieke redenering bieden u volledige oefentesten, alsmede antwoordverklaringen, studiegidsen en videozelfstudies om uw aankomende beoordeling volledig te begrijpen.

Numerieke testtypes

Een van de moeilijkste aspecten van het voorbereidingsproces is het vinden van de juiste oefening voor uzelf. Zoals eerder aangegeven; oefentesten inclusief antwoorden zijn een grote hulp. Echter, deze vragen dienen geschikt te zijn voor de testen die u gaat afleggen. Hieronder vindt u een lijst met de verschillende getallentesten die u waarschijnlijk tegenkomt, samen met de verschillende vraagtypen die bij deze beoordelingen voorkomen. Door het doel van elke vraag begrijpen (of het nu gaat om uw vaardigheden te testen bij het manipuleren van numerieke gegevens of bij het maken van snelle schattingen), kunt u niet slechts uzelf voorbereiden op de test, maar ook op de functie. Zodra u een uitnodiging hebt ontvangen om een numerieke test af te leggen als onderdeel van een functiebeoordeling, is het uw volgende en belangstrijkste stap om te bepalen met welke testtype u te maken gaat krijgen. Door het type test te bepalen waarmee u te maken krijgt, kunt u nu ontdekken wat de tijdslimiet en het vraagtypes zijn, en, belangrijker nog, leren hoe u uzelf kunt voorbereiden.

Basisrekenen

Basis rekentesten, ook wel bekend als numerieke geletterdheidstesten of basis wiskundige testen, gaan allen over de grondslagen van wiskunde. Een goed inzicht in het gebruik van de vier basishandelingen, breuken, decimalen, afrondingsgetallen, gemiddelden en basisgeometrie is belangrijk voor veel functies. In feite testen bedrijven hun kandidaten vaak om er zeker van te zijn dat ze over deze essentiële vaardigheden beschikken. De vragen zijn vaak eenvoudig en dienen in beperkte tijd te worden opgelost.

Numerieke redenering

De term ‘numeriek redeneren’ is nogal breed, maar het verwijst over het algemeen naar testen waarop meer dan alleen basisrekenen om de hoek komt kijken. Er zijn vier belangrijke onderwerpen die op deze testen aan bod komen:

Geschreven problemen

In geschreven problemen wordt alle informatie die u nodig hebt om de vraag te beantwoorden, verbaal weergegeven zonder het gebruik van visuele hulpmiddelen zoals grafieken of diagrammen weergegeven. De vraag is meestal een onderdeel van een korte paragraaf die een situatie opstelt zoals; ‘Sally en Jim gaan met elk £ 20,- naar de markt’. U krijgt dan de relevante informatie die het probleem opstelt, dat u op dient te lossen. Bijvoorbeeld: ‘Sally koopt vier manden met appels voor £ 2,50 per stuk. Jim koopt een brood dat twee keer zo veel kost als een van Sally’s appelmanden. Hoeveel hebben ze samen uitgegeven? ‘ Uw eerste stap is om erachter te komen wat u wordt gevraagd en vervolgens om de getallen te vinden die u moet gebruiken. Dit is niet simpelweg het optellen of aftrekken van getallen, maar eerder een logisch begrip van de woorden die voor je liggen.

Nummerreeksen

Numerieke vragen of nummerreeksen vragen zien er vaak ingewikkelder uit dan ze eigenlijk zijn. Elke vraag toont een onvolledige reeks getallen waarin u het ontbrekende getal(len) in dient te vullen of het volgende getal in de reeks dient te vinden. De getallen in de reeks vormen een numerieke reeks die een logische of numerieke regel volgt. Uw taak is om de regel te vinden die de getallen in de reeks met elkaar verbindt.

Numerieke redeneringsdiagrammen: grafieken en tabellen

Grafieken worden in numerieke redeneringsvragen worden gebruikt om de gegevens eenvoudig weer te geven voor de vraag en zijn een visueel hulpmiddel om u te ondersteunen bij het begrijpen van de gegevens in kwestie. Er zijn twee soorten diagrammen die voor rekentesten worden gebruikt: grafieken tabellen. Een grafiek toont de relatie tussen een aantal verschillende zaken of variabelen, die elk langs een paar assen in een rechte hoek worden gemeten. Tabellen daarentegen, geven een aantal feiten en getallen weer volgens een systeem dat ontworpen is om veel informatie in een kleine ruimte te verwerken.

Toereiekendheidsvraag

Dit zijn moeilijke vragentypes die vaak op de GMAT en de Rust Advanced Numerical Reasoning Appraisal (RANRA) voorkomen. Er zijn twee uitspraken, met elk een specifieke gegevensreeks, voordat de vraag wordt gepresenteerd. Uw taak is om te bepalen hoe toereikend deze uitspraken zijn om u te helpen met het beantwoorden van de vraag: hebt u de informatie uit beide uitspraken nodig? Is slechts één van de twee voldoende? Zijn ze beide niet nuttig? Heeft elke uitspraak voldoende informatie op zich? Voor elk vraagtype kunt u verschillende wiskundige concepten tegenkomen, zoals de vier functies, verhoudingen, percentages, statistieken, decimalen en breuken. Het is onwaarschijnlijk dat u een test tegenkom die zich richt op slechts één concept; er zijn veel verschillende concepten nodig om de vragen te beantwoorden.

Geavanceerde numerieke redenering en numeriek-kritische redeneringstesten

Geavanceerde numerieke redeneringstesten worden gebruikt wanneer geavanceerde vaardigheden voor wiskunde, analyse en gegevensinterpretatie vereist zijn voor de functie. Deze testen bevatten vergelijkbare wiskundige concepten als de bovenstaande numerieke vragen en worden simpelweg als moeilijker beschouwd omdat ze een groot aantal grafieken bevatten om te lezen en omdat er meer berekeningen uitgevoerd dient te worden. U dient wellicht ook informatie te gebruiken die verder gaat dan de vraag, zoals formules die al dan niet in de test voorkomen. Numeriek-kritische redeneringstesten zijn een soort geavanceerde numerieke test, maar deze testen zijn moeilijk te karakteriseren, aangezien elk beoordelingsbedrijf zijn eigen normen vaststelt. Een ding dat gebruikelijk is bij deze testen is dat er zeer nauwkeurige berekeningen nodig zijn om de wiskundige problemen op te lossen.

Valuta- en eenheidsomzetting- testen

Alle soorten omzetting-testen werken volgens hetzelfde basisconcept: een formule gebruiken om het ene bedrag in het andere om te zetten in termen van specifieke eenheden.
De meest gebruikelijke soorten omzetting-testen zijn valutaomzetting- en eenheidsomzetting-testen. Deze worden gebruikt in bekwaamheidstesten voor veel verschillende banen. Houd er rekening mee dat u mogelijk te maken krijgt met een test waarbij alle vragen betrekking hebben op omzettingen, of dat u te maken krijgt met omzettingsvragen als onderdeel van een grotere numerieke redeneringstest

Testen zonder rekenmachine
Sommige numerieke testen laten het gebruik van een rekenmachine niet toe, omdat ze een beoordeling zijn van uw verstandelijke wiskundige vaardigheid. Hoewel het over het algemeen gebruikelijk is dat er een tijdslimiet geldt voor bekwaamheidstesten, gaan testen zonder rekenmachine bijzonder snel.
De vragen over deze testen kunnen worden samengesteld uit de concepten in de reguliere numerieke redeneringstesten hierboven. De cijfers waarmee u wordt gevraagd te werken, zijn echter eenvoudiger te berekenen.

Numerieke testen op ervaringsniveau van kandidaten

Het functieniveau waarop u solliciteert bepaalt vaak het type of niveau van de cijfertest die u tegenkomt. Niet alleen is de moeilijkheidsgraad verschillend tussen de testen, maar u kunt ook merken dat de onderwerpen en contexten van de vragen veranderen, met de nadruk op eenvoudigere of moeilijkere concepten.
Numerieke testen kunnen worden afgestemd op specifieke functieniveaus, inclusief vragen op het niveau van kennis die nodig zijn voor de functie waarvoor u solliciteert. Hoe hoger het functieniveau, hoe ingewikkelder de vragen, de numerieke gegevens en de berekeningen die nodig zijn om het juiste antwoord te bepalen. Bekijk onze pakketten om het niveau te vinden dat u nodig hebt om u voor te bereiden.

Operationeel, zakelijke ondersteuning en algemene personeelstesten

Dit niveau van numerieke testen is bedoeld voor functies voor algemeen personeel, operationele functies en ondersteunende functies waarvoor niet veel ervaring of eerdere training vereist is. Vaak is de test gericht op de functie, dus testen voor verkoopfuncties bevatten bijvoorbeeld vragen over het maken van wijzigingen of het berekenen van nieuwe prijzen op basis van kortingen.
Houd er rekening mee dat de tabellen en grafieken in deze testen vrij eenvoudig zijn en geen verdere analyse vereisen, maar voor het beantwoorden van de vragen is wel enige basis rekenkunde vereist.

Gediplomeerde en Management testen

Numerieke testen voor gediplomeerden en management sollicitanten worden beschouwd als testen op het middelbaar niveau. Dit omdat ze meer analyses en berekeningen bevatten dan de testen voor algemeen personeel, echter zonder de complexiteit van de senior management testen. Numerieke testen worden meestal op dit niveau gedaan, omdat de concurrentie voor dergelijke posities bij vooraanstaande bedrijven het grootst is.

Senior Management testen

Kandidaten voor hogere managementposities kunnen moeilijkere numerieke testen verwachten, vaak vergelijkbaar met geavanceerde testen. Deze testen bevatten meer informatie, zoals tabellen of grafieken, berekeningen, statistieken of andere numerieke gegevens. De informatie is ook vaak complexer, waardoor zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de gegevens toenemen. Onthoud dat u als senior manager veel mensen en projecten tegelijkertijd in de gaten houdt, dus het kunnen managen van veel informatie is noodzakelijk voor de taak.

Numerieke testen voor bankzaken & investering

Toonaangevende banken en investeringsbedrijven over de hele wereld gebruiken numerieke redeneringstesten om kandidaten te selecteren in de eerste fasen van het wervingsproces. Dit is een logische keuze voor dergelijke bedrijven aangezien de vaardigheden die tot uiting komen in een numerieke redeneringstest, inzicht geven in een deel van de vaardigheden die vereist zijn voor instapniveau, gediplomeerde- en managementposities.
Kandidaten zullen waarschijnlijk twee numerieke testen tegenkomen tijdens het wervingsproces – één om thuis te nemen en één welke als verificatietest in het beoordelingscentrum wordt afgenomen. Bank-gerelateerde testen bestaan uit statistische gegevens in de vorm van grafieken en/of diagrammen die betrekking hebben op de bedrijfswereld. Op basis van deze gegevens moeten berekeningen en kritische redeneringen worden gemaakt.
Onderwerpen bevatten financiële basis concepten en het gebruik van eenvoudige wiskundige formules (percentages, ratio’s, rekenkunde, basis algebra). Meestal is bij deze test het gebruik van een rekenmachine toegestaan en zijn er ongeveer 15-30 vragen die binnen 15-35 minuten moeten worden beantwoord.
Het testteam van JobTestPrep is voortdurend bezig met het bewerken en toevoegen van items aan onze database om ervoor te zorgen dat onze oefentesten voorzien zijn van actuele trends in numerieke bank- en investeringstesten. Hierdoor kunnen kandidaten hun prestaties verbeteren en hun zelfvertrouwen vergroten.

Grote beoordelingsbedrijven

Het beoordelingsbedrijf dat uw test produceert, zegt veel over wat u te wachten staat. Elk bedrijf heeft een ander testformaat, vraagstijl, tijdslimiet en moeilijkheidsgraad. Hoewel veel van de concepten die bij de testen worden gebruikt vergelijkbaar zijn, variëren de testen van de bedrijven in termen van vraagstijl, testindeling en tijdsbestek. Lees meer over deze testproviders en hoe u zich kunt voorbereiden met behulp van onze op maat gemaakte oefenpakketten.

 • SHL van CEB
 • Kenexa
 • Cubiks – Gediplomeerd en Bedrijfsondersteuning
 • Saville – Begrip, Analyse en Management series
 • Talent Q – Aspecten en Elementen series
 • cut-e – Numeriek vermogen en Rekenvaardigheid (schalen etc)
 • Pearson’s numeriek redeneren en RANRA

 

Wat Het Bevat

 • Bereid u voor op numerieke redeneringstesten

Prestaties van numerieke redeneringstesten kunnen eenvoudigweg worden verbeterd door te oefenen. Voorbereiding met het soort vragen dat wordt gebruikt tijdens de daadwerkelijke testen evenals een goed begrip van de basisprincipes van elk onderwerp, zijn de belangrijkste sleutel naar succes.
Bovendien is veelvuldig oefenen een methode om uw zelfvertrouwen te vergroten en uw reactietijden te verbeteren. Naast volledige oefentesten die de testen simuleren welke door werkgevers worden gebruikt, beschikken we over een breed scala aan voorbereidingshulpmiddelen, waaronder:

 • Studiegidsen
 • Videzelfstudies
 • Oefeningen per onderwerp
 • Deskundig advies
 • Tips en oplossingsstrategien

Bereid u vandaag nog voor met testen op maat voor functieniveau, beroep en testaanbieder.

 • 24 uur per dag direct online toegang.
 • Editie 2018, met het meest actuele oefenmateriaal in het Engels.

Niet gevonden wat je zocht? We zijn er om te helpen!

 

Beantwoord alsjeblieft wat korte vragen zodat we je naar de beste voorbereidingsmaterialen die we hebben kunnen leiden.

Les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Aucun des détenteurs de marques déposées ne sont affiliés à JobTestPrep ou à ce site Internet. JobTestPrep fournit les outils servant à la préparation de tests psychométriques. Tous les matériaux servant à cette préparation sont fournis en anglais uniquement.