Voorbeelden van abstracte redeneringstesten & oefenvragen

Dient u een abstracte redeneringstest af te leggen? Verhoog uw testscore met voorbereidingspakket voor abstracte redeneringsvoorbereiding van JobTestPrep dat oefentesten, antwoordtoelichtingen, studiegidsen en meer omvat. Begin vandaag nog met het voorbereiden en garandeer uw succes.

 • Totale testen: 34
 • Totale vragen: meer dan 670
 • Behandelde onderwerpen: abstracte en inductieve redenering
Begin met oefenen

 

Over abstracte redenering-PrepPack™

Verkrijg onmiddellijk toegang tot onze abstracte redenering-Prep Pack™. Dit pakket bevat meer dan 30 oefentesten en biedt u de beste kans op succes bij uw sollicitatie.

Wat is abstract redeneren?

Abstracte examens voor sollicitanten, die ook wel bekend zijn als inductieve redenerings- of schematische redeneringstesten, worden grootschalig gebruikt in organisaties om uw algemene intellectuele potentieel en het vermogen om nieuwe concepten en abstracte ideeën uit te werken, te beoordelen. Het zijn beoordelingen die op potentieel aanpassingsvermogen en vaardigheden gebaseerd zijn in plaats van op eerdere kennis. Over het algemeen zijn ze vergelijkbaar met IQ-testen en gebaseerd op uw vermogen om de logica achter specifieke patronen in symbolen of vormen te zien, in plaats van verbale of rekenkundige vaardigheden. De abstracte redeneringstest vereist de vaardigheid om aannames en conclusies te trekken op basis van informative, verstrekt in de vorm van symbolen of matrices. In dergelijke testen wordt u verzocht om een ontbrekend item of diagram te identificeren dat een bepaald logica-patroon, vaak in de vorm van een matrix, afmaken. Het dient als een zeer goede indicatie van IQ, gezien de aard van deze testtechniek. Daarom wordt het ten zeerste aanbevolen om goed voorbereid te zijn op dit type beoordeling.

Abstract redenerende psychometrische testen vormen een substantieel onderdeel van intelligentietesten en zijn daarom erg populair bij beoordelingscentrum-testbatterijen. Bij al deze testtypen wordt u verzocht om een ontbrekend cijfer in de matrix te identificeren, of u kunt beslissen in welke groep matrices een bepaald cijfer het best past. Deze worden als een erg eerlijke testen beschouwd, omdat de vragen niet zijn gebaseerd op de culturele of educatieve achtergrond. Het zijn bijzonder belangrijke beoordelingen voor functies waarvoor probleemoplossende vaardigheden vereist zijn en vakgebieden waar initiatief vereist is. De abstracte redeneringstesten kunnen voor allerlei soorten functies worden afgenomen. Om uw abstracte redeneringstest succesvol af te leggen, dient u creatief te zijn en erin te slagen om de vormen en patronen van de figuren logisch af te lezen, de regels en overeenkomsten te identificeren en deze feiten snel toe te passen om het juiste antwoord te concluderen. De beste manier om in de juiste stemming te komen is door erop voor te bereiden en te oefenen. Op deze pagina staan een paar voorbeeldvragen om te helpen begrijpen waar abstracte redeneringsbeoordelingen over gaan. Registreer u zich echter onmiddellijk bij JobTestPrep voor de beste kans om een goede indruk achter te laten bij de werkgevers en ontvang voorbereidingmaterialen zoals abstract redeneringsoefentest en informatie over hoe u de vragen dient te beantwoorden op een abstract redeneringsexamen.

Abstracte redeneringstest voor werk

Abstracte redeneringsvragen zijn specifiek ontworpen om erg uitdagend te zijn zodat er onderscheid wordt gemaakt tussen sollicitanten en om de prestaties te identificeren die ze kunnen leveren. Meestal hebben deze testen een korte tijdslimiet en de vragen dienen snel begrepen en juist beantwoord worden. Het is zeer waarschijnlijk dat de vragen en regels ook ingewikkelder worden naarmate de test vordert. Toch zijn er verschillende vraagtypes en -formaten die een aantal algemene concepten volgen welke algemeen voorkomen in verschillende schematische redeneringstesten. Zo ondersteunt de voorbereiding u bij het snel identificeren van het probleem op een online-abstracte redeneringstest.

Voorbeeld abstract examen voor sollicitanten

Zie hieronder de gratis vragen van abstracte redeneringstesten om meer inzicht te krijgen in hoe het abstracte bekwaamheidsexamen werkt.

Alle driehoeken ‘bewegen’ lichtjes tegen de klok in en naar buiten toe. Een goede oplossing voor het eerste voorbeeld van abstracte redeneringsvraag is de volledige figuur ontleden tot de elementen (driehoeken) en telkens te focussen op een van de elementen. Daarom is het juiste antwoord:

 

Abstracte redenering – voorbeeld 2:

De logica achter dit gratis abstracte redeneringsvoorbeeld: Een X-vorm is bezaaid met zwarte en witte stippen. Beide reeks stippen zijn onafhankelijk en volgen een vergelijkbaar patroon. In elk frame wordt een zwarte punt tegen de klok in toegevoegd in de hoeken van de X-vorm totdat alle hoeken bezet zijn. Vervolgens wordt er een stip van afgehaald, ook tegen de klok in. Hetzelfde patroon hebben we ook met de witte stippen; alleen met de klok mee. Als we de veranderingen van voor en na bekijken, moet de frame met het “vraagteken” er hetzelfde uitzien als frame 2, alleen met een extra zwarte punt (waardoor alle vier de zwarte punten aanwezig zijn) en een extra witte stip in de rechterbovenhoek, zoals bepaald door het patroon.

Abstracte redenering – voorbeeld 3:

De logica achter het derde abstracte redeneringsvoorbeeld: Het volgende frame na elke stap vertoont een spiegelbeeld van het vorige frame. Bovendien wordt elke twee stappen een vorm toegevoegd aan het frame. Antwoordkeuze 3 is een gespiegelde versie van frame 5 en is daarom het juiste antwoord.

Tips voor de abstracte redeneringstest

Vertrouwd raken met de vraagtypes die u tegen kunt komen, is de beste voorbereidingsmethode. De beste tips van JobTestPrep voor de abstract redeneringstest zijn als volgt:

 • Sommige mensen genieten van de uitdaging om abstracte redeneringstesten op te lossen. Door jezelf te registreren bij JobTestPrep, verkrijgt u toegang tot de beste voorbeeldtesten voor het abstract redeneren die u een uitdaging bieden naast de beste online voorbereidingsmiddelen. Bovendien zullen onze antwoordtoelichtingen en vraaggidsen ervoor zorgen dat u de vragen begrijpt in plaats van alleen de oplossingstechnieken onthouden waardoor u zich op zijn beurt aan kunt passen aan elke gepresenteerde situatie en met succes uw abstracte redeneringsbeoordeling kunt afronden.
 • Veel van onze succesvolle kandidaten hebben aangegeven dat het nuttig is om de antwoorden te categoriseren op basis van de verschillende oplossingsstrategieën die ze uit de voorbereidingsmaterialen voor abstract denken van JobTestPrep hebben geleerd. Hiermee bedoelen ze dat het de truc is om de verschillende regels die op de verstrekte informatie zijn gebaseerd, uit proberen te vogelen. Groepeer de gegevens bijvoorbeeld op grootte, vorm of nummer en gebruik die als uitgangspunt om na te denken over de vragen. Werk hier dan methodisch aan tijdens de test.
 • Ook de regels één voor één proberen op te lossen is een erg eenvoudige maar effectieve tip. Met veel van de schematische redeneringstesten wordt er getracht om de kandidaat te verwarren door ze te overweldigen. Bekijk één aspect van de vraag per keer en zoek uit wat belangrijk is en wat kan worden verwaarloosd.
 • Tijdsbeheer is ook een van de vaak voorkomende problemen bij steeds meer abstracte redeneringstesten. Indien het beantwoorden van een vraag te lang duurt, is het beter om verder te gaan en niet al te veel tijd eraan te besteden. Behalve dat de vraag moeilijk te beantwoorden is, heeft het ook invloed op uw zelfvertrouwen en uw stroming. Dit kan fatale consequenties hebben wanneer u deze test met succes wilt afleggen. U kunt nog altijd terug gaan naar de vraag en een nieuwe poging wagen om de vraag te beantwoorden, indie u tijd over hebt aan het einde.
 • Tenslotte; indien u moeite hebt om het patroon van de vormen te vinden, kunt u de antwoorden bekijken om aanwijzingen te vinden voor het juiste antwoord. Ga op zoek naar mogelijke thema’s of patronen in de mogelijke antwoorden en probeer te achterhalen wat belangrijk is bij het vergelijken van de antwoorden op de vraag. Indien er bijvoorbeeld een reeks vormen vertoond wordt en alle antwoorden cirkels of vierkanten zijn, dan kunt u ervan uitgaan dat de volgende vorm in de reeks of een cirkel of een vierkant moet zijn. En werk hieruit achterwaarts om te achterhalen welk antwoord overeenkomt met de vraag. Dit antwoord zou het juiste antwoord moeten zijn volgens de methode van reverse engineering.

Bereid u zich voor met JobTestPrep

De abstracte oefenbeoordeling van JobTestPrep is het meest professionele en diepgaande webbrede voorbereidingspakket voor uw abstracte psychometrische testHet pakket bestaat uit veel abstracte voorbeelden en inductieve redeneringstesten met honderden vragen en toelichtingen over hoe de abstracte redeneringstesten online afgelegd moeten worden. Het omvat alle soorten abstracte redeneringstesten; zowel logische als inductieve redeneringstesten.

Wat Het Bevat

Wat is inbegrepen?

 • 11 volgende in de serie-testen
 • 3 analogieën testen
 • 9 odd-one-out (eentje hoort er niet bij)-testen
 • 8 matrices-testen
 • 3 testen met een andere stijl
 • 1 studiegids
 • 1 videozelfstudie
 • Testen met tijdslimiet inclusief scorerapporten
 • Uitgebreide tips voor het oplossen van problemen
 • Beveiligde betaling
 • Onmiddellijke online toegang, 24/7 oefenen
 • Geld terug garantie – zie algemene voorwaarden
 • Totale testen: 34
 • Totale gidsen:2

 

Niet gevonden wat je zocht? We zijn er om te helpen!

 

Beantwoord alsjeblieft wat korte vragen zodat we je naar de beste voorbereidingsmaterialen die we hebben kunnen leiden.

Les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Aucun des détenteurs de marques déposées ne sont affiliés à JobTestPrep ou à ce site Internet. JobTestPrep fournit les outils servant à la préparation de tests psychométriques. Tous les matériaux servant à cette préparation sont fournis en anglais uniquement.