You are logged in as customer LOG OUT
9 Minuten tijdslimiet
5.955 tests gedaan
12 Vragen inbegrepen

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

Wat zijn SHL verbale redeneringstesten?

Er is een grote verscheidenheid aan verbale tests die tegenwoordig door werkgevers worden gebruikt. Mondelinge tests van SHL (voorheen CEB) bevatten 30 meerkeuzevragen die in 19 minuten moeten worden beantwoord. Het wordt geleverd in een zeer specifiek antwoordformaat dat bekend staat als TFC, of True/False/Cannot Say.

Bij vragen van het TFC-type krijgt u een stukje tekst en een korte verklaring over de tekst. Aan de hand van deze tekst moet u bepalen of de stelling waar, onjuist of 'kan niet worden bepaald' is. 

 


Voordat u begint met het nemen van uw voorbeeldtest, moet u rekening houden met de volgende tips:

 • Neem voldoende tijd voor uzelf om de test af te ronden (ca. 15-20 min.).
 • Als u niet zeker bent van het juiste antwoord, gok dan niet (in tegenstelling tot onze aanbeveling in de eigenlijke SHL-test).
 • Bekijk uw resultatenrapport om de volledige uitleg te bekijken en de gebieden te begrijpen waar u verbetering nodig heeft.

SHL verbale vragen: Leer meer over waar/onwaar/kan niet worden bepaald

 • Een stelling die WAAR is volgt logischerwijs uit de informatie of adviezen in de passage.
 • Een stelling die ONWAAR is volgt logischerwijs onjuiste informatie of meningen in de passage.
 • Selecteer KAN NIET WORDEN BEPAALD als u op basis van de informatie in de tekst niet kunt bepalen of de verklaring waar of onwaar is.

Probeer er zelf een uit:

De productiecapaciteit in de Aziatische economieën heeft zich enorm ontwikkeld in haar verfijning, maar het blijft een zeer veelzijdig proces dat voortdurend voor verbetering vatbaar is. Het belangrijkste initiatief is de implementatie van ISO 9000-normen die zijn gebruikt als kwaliteitsregelgevers en mechanismen voor het minimaliseren van fouten. De grote nadruk die wordt gelegd op verfijning leidt echter tot hogere kosten die in de buurt komen van die van westerse fabrikanten, wat vragen oproept over de haalbaarheid ervan.

De implementatie van de ISO 9000-normen heeft geleid tot een vermindering van het aantal fouten.

De verklaring na de passage is:

 • Waar
 • Onwaar
 • Kan niet worden bepaald

Het juiste antwoord is: kan niet worden bepaald

We weten dat de ISO 9000-normen zijn gebruikt als een mechanisme om fouten te minimaliseren, maar we weten niet of het daadwerkelijk is gelukt om het aantal fouten te verminderen.

Probeer nog wat meer voorbeeldvragen uit

De verklaringen in de volgende 4 vragen en antwoorden:

 • Waar
 • Onwaar
 • Kan niet worden bepaald

Alle vragen hebben betrekking op de volgende passage:

De Europese Commissie [EG], het uitvoerend orgaan van de EU, heeft opnieuw een beschikking gegeven om Mitsubishi Electric Corporation, samen met Toshiba Corporation, een boete op te leggen wegens hun deelname aan een kartel op de markten voor gasgeïsoleerde schakelapparatuur. Dit gebeurde nadat een deel van de oorspronkelijke beschikking door het Europese Gerecht [EGC] nietig was verklaard wegens schending van de gelijke behandeling bij de vaststelling van de geldboeten van de twee ondernemingen. De EGC had de geldboeten nietig verklaard, hoewel de bevindingen van de Commissie werden bevestigd, omdat de Commissie bij de vaststelling van de geldboeten gebruik had gemaakt van verkoopcijfers voor een ander referentiejaar dan voor andere kartellijsten. De beschikking van vandaag zorgt ervoor dat Mitsubishi en Toshiba een passende boete krijgen voor hun deelname aan het kartel; de nieuwe opgelegde boetes worden berekend op basis van dezelfde parameters als in de oorspronkelijke beschikking, met uitzondering van het referentiejaar.

Vraag 1

De Europese Commissie heeft haar oorspronkelijke besluit herzien, nadat de EGC haar uitspraak had gedaan.

 

Het juiste antwoord is TRUE. In de tekst staat dat de EGC het deel van de oorspronkelijke EG-beschikking dat betrekking had op boetes nietig heeft verklaard. Als gevolg daarvan heeft de EG de oorspronkelijke beschikking opnieuw vastgesteld, maar heeft zij de aan de ondernemingen opgelegde geldboeten gewijzigd.

Vraag 2

De Europese Commissie is streng geweest ten opzichte van Mitsubishi en Toshiba, in vergelijking met andere kartellijsten. Antwoord met toelichting

Het juiste antwoord is Cannot Say. Volgens de tekst is de nieuwe EU-wetgeving slechts in 6 lidstaten aangenomen, dus hoewel de wetgeving voorziet in de instelling van een nationale rapporteur of een gelijkwaardig mechanisme, is zij nog niet in elke lidstaat geïmplementeerd.

Vraag 3

De EG en de EGC zijn het erover eens dat Mitsubishi en Toshiba verantwoordelijk zijn voor hun deelname aan een kartel.

Het juiste antwoord is TRUE. Volgens de passage is er onenigheid tussen de EG en de ECG over de "beste" of meest passende straf voor de twee bedrijven. De kwestie van de verwijtbaarheid van de ondernemingen is echter niet omstreden, aangezien de tekst waarin staat dat "de EGC de geldboeten nietig heeft verklaard, ook al werd de bevinding van de Commissie bevestigd", wat betekent dat er overeenstemming bestaat over de bevinding van de Commissie.

Vraag 4

Alle EG-besluiten die boetes met zich meebrengen, moeten door de EGC worden goedgekeurd.

 

Het juiste antwoord is Cannot Say.

De passage beschrijft een geval waarin de EG haar besluit heeft gewijzigd op basis van een EGC-uitspraak. Hoewel dit een voorbeeld is van de gerechtelijke bevoegdheid van EGC, kan niet worden geconcludeerd dat elk EGC-besluit afhankelijk is van EGC-uitspraken. Het is mogelijk dat de EG in andere gevallen alleen optreedt.


Verhoog je kansen om te slagen met 139%!

Ontvang onze PrepPack™ met meer dan 1500 oefenvragen

 


astuces d'experts

De Top 7 Tips om hoog te scoren op uw SHL-beoordeling

Hieronder vindt u de 7 belangrijkste tips voor het maken en doorstaan van uw SHL verbale redeneertest:

1. Vergeet niet dat uw algemene kennis en mening niet van belang zijn. De vragen moeten uitsluitend worden beantwoord op basis van de informatie in de tekst. Een goede manier om je vooringenomenheid te omzeilen is je voor te stellen de zinsnede 'volgens de passage' voor elke uitspraak.

2. Kijk uit voor veralgemeningen

Veralgemening is het nemen van een idee uit de tekst en er een 'algemene regel' van maken. Als de passage bijvoorbeeld bespreekt hoe sommige advocaten hun baan opzeggen omdat ze ongelukkig zijn, en de verklaring luidt 'advocaten opzeggen omdat ze ongelukkig zijn', dan is het antwoord 'Cannot Say'; dit komt door de manier waarop de verklaring alle advocaten veralgemeniseert, maar de passage gaat alleen over 'enkele' van hen.

3. Voeg geen details toe. Dit is het tegenovergestelde van veralgemeningen. Je moet vermijden om algemene uitspraken te doen en er specifieke ideeën op te baseren. Als de passage bijvoorbeeld ging over advocaten die hun baan hebben opgegeven omdat ze ongelukkig waren, en de verklaring luidt 'de advocaten die hun baan hebben opgezegd waren ongelukkig vanwege de lange uren', dan zou het juiste antwoord zijn 'Cannot Say'. Hoewel het zinvol is om aan te nemen dat de verklaring waar is, heeft de passage u niet van die details op de hoogte gebracht. Het is mogelijk dat die advocaten geen probleem hadden met de lange uren, maar met een andere kwestie. Werklast, bijvoorbeeld.

4. Ga niet uit van oorzakelijk verband Twee stellingen die in de tekst voorkomen, zijn niet noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden in een oorzaak-en-gevolgrelatie. Dat is een gebruikelijke manier om u te verleiden 'Waar' te kiezen boven 'Kan niet zeggen'. Een passage kan bijvoorbeeld gaan over hoe sommige advocaten ongelukkig zijn en sommige advocaten stoppen met hun werk, maar nooit expliciet het oorzakelijk verband leggen. Als de verklaring dan luidt 'sommige advocaten stoppen met werken omdat ze ongelukkig zijn', dan zou het antwoord zijn 'Cannot Say'.

5. Creëer een 'mentale kaart' voor elke passage De mentale kaart is een stroomschema van de logica van de passage. Aangezien elke passage meer dan één verklaring bevat, zal het proces van het creëren van een mentale kaart je in staat stellen om alle items te bekijken die in de tekst aan de orde komen.

Zie het voorbeeld hieronder:

Twee onlangs gepubliceerde studies tonen aan dat 13 van de 16 kinderen die behandeld zijn met gentherapie - het behandelen van ziekten door het corrigeren van de defecte genen van een patiënt - voor ernstige gecombineerde immuundeficiëntie, of SCID, hun immuunsysteem hersteld hebben gekregen. De beste behandeling voor de ziekte is een beenmergtransplantatie van een immunologisch gematchte broer of zus. Maar als er geen gematchte donor beschikbaar is, worden ongeëvenaarde donoren, zoals ouders, gerekruteerd; deze transplantaties zijn slechts voor ongeveer 70 procent succesvol. Het succes van de gentherapie is nu een rivaal of gokker die in deze ongeëvenaarde donateursituaties een ongeëvenaarde plaats heeft veroverd. In 2001 ontwikkelde een kind in het onderzoek leukemie, vermoedelijk veroorzaakt door een component in het gemodificeerde virus, of vector, die de onderzoekers gebruikten om het juiste gen in de cellen van de jongen in te brengen. Van de 30 kinderen wereldwijd die zijn behandeld met gentherapie voor een andere vorm van SCID, gekenmerkt door een tekort aan het enzym adenosinede-aminase (ADA), heeft er geen enkele een leukemie ontwikkeld. Toch stellen medische onderzoekers dat gentherapie bij sommige kinderen nog steeds een beter alternatief is dan de conventionele behandeling van X-linked SCID, omdat 19 van de 20 kinderen die gentherapie voor X-linked SCID hebben gekregen nog in leven zijn. Toen deze kansen werden verteld, hebben alle ouders van kinderen met X-linked SCID gekozen voor gentherapie.

carte-mentale-shl-verbal

6. Besteed aandacht aan relatie trefwoorden Bij TFC-vragen zijn de relaties tussen tekstdelen vaak belangrijker dan de inhoud zelf. Deze woorden kunnen verwijzen naar uitsluiting, inclusie, ontkenning, enz.

7. Kwalificaties zijn belangrijk Net als relatietrefwoorden vertellen kwalificaties je veel over de context van de stelling in de tekst. Ze kunnen bijvoorbeeld onthullen of generalisaties mogelijk zijn (alle/geen, altijd/niet) of niet (weinig/geen, veel/meestal).


Hoe u zich verder voor te bereiden op uw test

Vergeet niet dat de verbale SHL-test in het algemeen bedoeld is om uw vermogen om tekst te interpreteren en te analyseren te meten. Daarom bevat de test GEEN elementen die rechtstreeks de basisaspecten van het taalgebruik meten (bv. woordenschat, grammatica, spelling, enz.). Om je voor te bereiden op het examen, moet je elk type vraag oefenen dat je verbale vaardigheid versterkt, zoals: Daadwerkelijke TFC-vragen - eerst en vooral. Begrijpingsoefeningen lezen - deze zullen u helpen om de belangrijkste punten van een tekst snel en efficiënt samen te vatten. Conclusie-aftrekoefeningen - dit zijn goede manieren om uw aftrekvermogen te versterken.


Verhoog je kansen om te slagen met 139%!

Ontvang onze PrepPack™ met meer dan 1500 oefenvragen

 

Hulp nodig vraagteken
minimaliseren sluiten
Hulp nodig vraagteken
Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.
Uw bericht is verzonden. Wij nemen binnenkort contact met u op.
Er was een probleem met het verzenden van uw bericht. Probeer het over een paar minuten opnieuw.