You are logged in as customer LOG OUT
8 Minuten tijdslimiet
8.952 tests gedaan
8 Vragen inbegrepen

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

Wat is SHL Numeriek Redeneren?

Als kandidaat die op het punt staat het SHL numerieke beoordelingsproces te doorlopen, wordt tijdens het examen rekening gehouden met uw prestaties, snelheid, nauwkeurigheid en bewustzijn. Al deze factoren helpen u om uw totale testscore te bepalen. Het is daarom belangrijk om uw vaardigheden goed te koesteren en aan te scherpen voordat u de test aflegt.

 


SHL-voorbeeldvragen (tabellen en grafieken)

De meeste numerieke redeneervragen van SHL zijn in de vorm van grafieken en tabellen, dus het is cruciaal voor uw succes om er vertrouwd mee te raken en ze snel te leren interpreteren. Wij raden u aan dit soort vragen te oefenen totdat u er 's nachts van droomt.

Elke oefenvraag wordt hieronder gevolgd door een grondige uitleg over het juiste antwoord en tips voor het oplossen van dit soort vragen.

Maar eerst wat basiskennis.


De 7 elementen van tabellen en grafieken vormen

 1. Titels - vertellen u waar het kaartje/tafel over gaat, welke informatie het presenteert en hoe het gepresenteerd wordt.
 2. Soorten grafieksoorten die gebruikt worden om de gegevens weer te geven - Taart, staaf, histogram, lijn, enz.
 3. Numerieke data - Gehele getallen, breuken, decimalen, percentages, enz.
 4. Wiskundige termen om vertrouwd mee te raken - Termen zoals gemiddelde, mediaan, modus enz. wat betekenen ze en hoe kunnen ze correct worden gebruikt?
 5. Macro en Micro - Begrijpen wat elk stuk van de grafiek of tabel betekent, evenals het algemene thema waarmee de grafiek of tabel is geassocieerd.
 6. Schalen - Wat zijn de schalen die van toepassing zijn op kaarten of tabellen? (honderden/percentages/liters, enz.)
 7. Zoek en markeer het specifieke element of de specifieke elementen waar u naar gevraagd wordt.

Klaar om wat vragen te proberen?

Beantwoord elke vraag voordat u naar het juiste antwoord en de uitleg ervan kijkt. SHL numerieke redeneervragen zijn vaak complex. Lees ze zorgvuldig door

Voorbeeld 1:

In 2009 werden 13,7% van de verdiende dividenden aan de aandeelhouders uitgekeerd voordat de jaarrekening werd opgesteld.

Wat waren dan +/- de oorspronkelijke inkomsten uit dividenden als de opbrengst van de verkopen dat jaar 4,7 miljoen bedroeg?

A. £5.3m

B. £5.79m

C. £6.03m

D. £6.14m

E. £11.71m

Het juiste antwoord is (D) - 6,14 miljoen pond.

De volgende vergelijking verschijnt onder de grafiek: Kasstroom uit beleggingen = Opbrengsten uit verkopen + Verdiende dividenden.

Bedrijfswinsten worden ofwel herbelegd of betaald aan aandeelhouders.

Dividenden zijn betalingen door een onderneming aan haar aandeelhouders.

Eerst, vind de correcte waarde van investeringen in de grafiek. De waarde in 2009 was 10 miljoen.

Vervolgens kunt u het deel van de opbrengst van de verkopen aftrekken volgens de formule onder de grafiek: 10 – 4.7 = 5.3.

Om de oorspronkelijke inkomsten uit dividenden te vinden, hoeft u alleen maar 5,3 te delen door het resterende percentage:
100% - 13.7% = 86.3% = 0.863
5.3/0.863 = 6.14

Voorbeeld 2:

Hoeveel grote Europese gezinsauto's zijn er in 2004 in totaal verkocht?

A. 400,000

B. 1,000,000

C. 1,200,000

D. 2,000,000

E. 2,200,000

Het juiste antwoord is (E) - 2,2 miljoen.

De grafiek toont het aantal schepen met verkochte voertuigen (minivans en SUV's) en niet het aantal verkochte voertuigen.

Zoals blijkt uit de kolom 2004 in de grafiek, waren er 20 × 100 schepen van verkochte minivans = 2.000 en hetzelfde aantal schepen van verkochte SUV's (20 x 100 = 2.000 schepen).

500 minivans passen in één schip. Daarom,

Het aantal gezogen minivantjes = 500 × 2.000 = 1.000.000.000.

600 SUV's passen in één vat. Daarom,

Het aantal opgeloste SUV's = 600 × 2.000 = 1.200.000.

Als het aantal verkochte grote gezinsauto's in 2004 wordt opgeteld bij het aantal verkochte grote gezinsauto's resulteert dit in een totaal van 1.000.000 + 1.200.000 = 2.200.000 = 2,2 miljoen = 2,2 miljoen.

 

Voorbeeld 3:

Wat is de verhouding tussen het aantal studenten dat het Louvre bezoekt en het aantal volwassenen dat Madame Tussaud's (ongeveer) bezoekt?

A. 103:171

B. 104:143

C. 105:169

D. 101:159

E. 106:163

Het juiste antwoord is (C) - 105 : 169.

Volgens de tabel:

Studenten die het Louvre bezoeken: 45% van de 4200 = 1.890.

Volwassenen die het Louvre bezoeken: de Madam Tussauds: 78% van de 3.900 = 3.042.

De verhouding is: 1890 : 3,042.

Aangezien je deze mogelijkheid niet hebt in de antwoordopties, moet je deze verhouding delen door een gemene deler. Als je de cijfers van elk getal optelt, zul je zien dat 1.890 optelt tot 18 en dat 3.042 opgeteld 9 is. Dit betekent dat beide getallen zeker door een gemene deler van 9 gedeeld kunnen worden:

210 : 338.

Zoals te zien is, kan deze verhouding verder gedeeld worden door 2 om tot het juiste antwoord te komen:

105 : 169

(Met andere woorden, beide getallen' (1.890 en 3.042) zijn de grootste gemene deler gelijk aan 18).


Verhoog je kansen om te slagen met 139%!

Ontvang onze PrepPack™ met meer dan 1500 oefenvragen

 


8 kenmerken waar u op moet letten in SHL Numerieke tests

 1. Complexiteit - SHL-tests zijn vaak complex en vereisen uw aandacht voor details.
  Functiespecifieke tests - SHL biedt verschillende numerieke redeneervermogenstesten die compatibel zijn met verschillende functies en functieniveaus (inclusief afgestudeerd, management en operationeel).
 2. Heterogeniteit - SHL numerieke redeneervermogenstoetsen kunnen sterk verschillen wat betreft het aantal vragen en de tijdslimiet. Merk op dat onze SHL op maat gemaakte prep-pakketten rekening houden met de componenten en
 3. kenmerken van de specifieke test die ze richten en uw oefenmateriaal structureren en uw oefenmateriaal en test op basis daarvan nabootsen.
 4. Holisme - De tijdslimiet geldt voor de gehele test (en niet per vraag). In de meeste gevallen krijgt u 25-35 minuten de tijd om de test af te ronden.
 5. Uiterlijk - SHL numerieke redeneervragen verschijnen meestal in de vorm van grafieken en/of tabellen, die: a) worden gevolgd door meerkeuzevragen met betrekking tot de gepresenteerde gegevens en b) u numerieke gegevens voorleggen.
 6. Statistisch gezien één - De meeste vragen bestaan uit één grafiek/tabel (sommige vragen kunnen uitzonderlijk uit meer bestaan).
 7. Delen - Meestal hebben twee tot vier vragen betrekking op dezelfde grafiek/tabel.
 8. De magische vijf - De meeste vragen bestaan uit vijf afleiders.

Rekenmachine - Ja of Nee? 

Het gebruik van een rekenmachine op de numerieke tests van SHL is niet altijd toegestaan. Het is ten zeerste aan te raden om na te gaan of het gebruik ervan al dan niet is toegestaan en de test dienovereenkomstig voor te bereiden;

In het geval dat het gebruik van een rekenmachine niet is toegestaan: Oefen de vereiste wiskundige technieken zoals basisrekenen, gemiddelden, percentages, ratio's, exponenten, vierkantswortels, enz. Bekijk de 2 gidsen in de links hierboven om je wiskundige vaardigheden op te frissen en je kenniskloof te dichten. Voor het versterken van je mentale rekenvaardigheid kijk je op deze site.
Indien het gebruik van een rekenmachine is toegestaan: Leer je vaardigheden in het gebruik ervan; Naast de basis rekenkundige bewerkingen, leer je hoe je de verschillende, meer geavanceerde formules en bewerkingen zoals exponenten, vierkantswortels, factorialen en geheugen kunt gebruiken.  


Volgorde van het oplossen van vragen

Aan het begin van de test moet u controleren of het mogelijk of toegestaan is om de vragen heen en weer te bewegen.

Indien toegestaan, beantwoord de vragen dan op uw eigen voorkeursvolgorde.
Markeer daarbij echter vragen die je nog niet hebt beantwoord, zodat je er geen mist.

Tijdsbeheer

De numerieke toetsen van SHL hebben een tijdslimiet na het afronden van de gehele toets. Leer hoe u uw tijd per vraag kunt beheren, binnen die tijdslimiet.

 • In het geval dat het toegestaan is om heen en weer te gaan door de vragen, beantwoord dan eerst eenvoudige vragen. Dit geeft u extra tijd om aan de moeilijkere delen te werken. Vergeet echter niet om terug te gaan naar de vragen die u hebt overgeslagen.
 • Als de puntenwaarde van de vragen op de test wordt vermeld, concentreer je je tijd dan op vragen die de meeste punten waard zijn.
 • Draag een horloge/stopwatch voor uw test - aangezien u geen mobiele telefoon mee kunt nemen in uw test en een klok aan de muur niet gegarandeerd is, kunt u zich met een horloge aan uw tijdsbudget houden.
 • Hoewel het zeer belangrijk is om je aan je tijdsbudget te houden, is het ook belangrijk om je niet door de vragen te haasten. Uw doel is immers niet alleen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, maar ze ook correct te beantwoorden.
 • Als je de test hebt doorgenomen en je tijd hebt gebudgetteerd, haast je je dan ook niet door de test heen. Onderdeel van een succesvol tijdmanagement is het bepalen van uw eigen tempo, om het risico van het maken van kritieke fouten te vermijden.
 • Verwacht het onverwachte - houd er rekening mee dat u, hoewel goed voorbereid op de test, zelden op onbekende vraagformaten kunt stuiten. Dat helpt u van tevoren om angst te vermijden en deze vraag rustiger te benaderen, waardoor uw kansen om de vraag correct te beantwoorden toenemen.

Gissen is beter dan helemaal niet antwoorden.

Op SHL's numerieke tests Laat geen vragen onbeantwoord. Tips voor het maken van goed onderbouwde gissingen (zoals het inschatten en elimineren van antwoorden) vindt u in de sectie Oplossingsstrategieën en technieken hieronder.

Slechts één correct antwoord

SHL's numerieke vragen zijn meerkeuzevragen met vijf antwoordopties per vraag, gemiddeld en slechts één correct antwoord. Kies uw antwoorden verstandig.

SHL en andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke merkhouders. Geen van de merkhouders is aangesloten bij JobTestPrep of deze website.


Verhoog je kansen om te slagen met 139%!

Ontvang onze PrepPack™ met meer dan 1500 oefenvragen

 

 

Hulp nodig vraagteken
minimaliseren sluiten
Hulp nodig vraagteken
Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.
Uw bericht is verzonden. Wij nemen binnenkort contact met u op.
Er was een probleem met het verzenden van uw bericht. Probeer het over een paar minuten opnieuw.