Gratis SHL Numeriek Redeneren Test | Vragen en Antwoorden

Wat is SHL Numeriek Redeneren?

Tijdens het examen wordt er rekening gehouden met je prestaties, snelheid en nauwkeurigheid. Het is daarom belangrijk om je vaardigheden aan te scherpen voor dat je de test aflegt.


SHL-voorbeeldvragen (tabellen en grafieken)

De meeste vragen zijn in de vorm van grafieken en tabellen, dus het is cruciaal om er zo snel mogelijk vertrouwd te geraken.

Elke oefenvraag wordt hieronder gevolgd door een grondige uitleg.

Maar eerst wat basiskennis.


De 7 elementen van tabellen en grafieken

  1. Titels - vertellen waarover gaat.
  2. Grafieksoorten - taart, staaf, histogram, lijn, enz.
  3. Numerieke data - Gehele getallen, breuken, decimalen, percentages, enz.
  4. Wiskundige termen - Termen zoals gemiddelde, mediaan, modus, enz.
  5. Macro en Micro - Begrijpen wat elk stuk van de grafiek of tabel betekent.
  6. Schalen - Wat zijn de schalen die van toepassing zijn op kaarten of tabellen? (Honderden/percentages/liters, enz.)
  7. Zoek en markeer het specifieke element of de specifieke elementen waar je naar gevraagd wordt.

Klaar om wat vragen te proberen?

Beantwoord elke vraag voordat je naar het juiste antwoord en de uitleg ervan kijkt. De vragen zijn vaak complex. Lees ze zorgvuldig door.

Voorbeeld 1:

In 2009 werden 13,7% van de verdiende dividenden aan de aandeelhouders uitgekeerd voordat de jaarrekening werd opgesteld.

Wat waren dan +/- de oorspronkelijke inkomsten uit dividenden als de opbrengst van de verkopen voor dat jaar 4,7 miljoen bedroeg?

A. £5.3m

B. £5.79m

C. £6.03m

D. £6.14m

E. £11.71m

Antwoord

Het juiste antwoord is (D) - 6,14 miljoen pond.

De volgende vergelijking verschijnt onder de grafiek: Kasstroom uit beleggingen = Opbrengsten uit verkopen + verdiende dividenden.

Bedrijfswinsten worden ofwel herbelegd of betaald aan aandeelhouders.

Dividenden zijn betalingen door een onderneming aan haar aandeelhouders.

Eerst, vind de correcte waarde van investeringen in de grafiek. De waarde in 2009 was 10 miljoen.

Vervolgens kan je het deel van de opbrengst van de verkopen aftrekken volgens de formule onder de grafiek: 10 – 4.7 = 5.3.

Om de oorspronkelijke inkomsten uit dividenden te vinden, hoef je alleen maar 5,3 te delen door het resterende percentage:
100% - 13.7% = 86.3% = 0.863
5.3/0.863 = 6.14

Voorbeeld 2:

Hoeveel grote Europese gezinsauto's zijn er in 2004 in totaal verkocht?

A. 400,000

B. 1,000,000

C. 1,200,000

D. 2,000,000

E. 2,200,000

Antwoord

Het juiste antwoord is (E) - 2,2 miljoen.

De grafiek toont het aantal schepen met verkochte voertuigen (minivans en SUV's) en niet het aantal verkochte voertuigen.

Zoals blijkt uit de kolom 2004 in de grafiek, waren er 20 × 100 schepen van verkochte minivans = 2.000 en hetzelfde aantal schepen van verkochte SUV's (20 x 100 = 2.000 schepen).

500 minivans passen in één schip. Daarom,

Het aantal verkochte minivans = 500 × 2.000 = 1.000.000.000.

600 SUV's passen in één schip. Daarom,

Het aantal SUV's = 600 × 2.000 = 1.200.000.

Als het aantal verkochte grote gezinsauto's in 2004 wordt opgeteld bij het aantal verkochte grote gezinsauto's resulteert dit in een totaal van 1.000.000 + 1.200.000 = 2.200.000 = 2,2 miljoen

 

Voorbeeld 3:

Wat is de verhouding tussen het aantal studenten dat het Louvre bezoekt en het aantal volwassenen dat Madame Tussaud's (ongeveer) bezoekt?

A. 103:171

B. 104:143

C. 105:169

D. 101:159

E. 106:163

Antwoord

Het juiste antwoord is (C) - 105 : 169.

Volgens de tabel:

Studenten die het Louvre bezoeken: 45% van de 4200 = 1.890.

Volwassenen die Madam Tussauds bezoeken: 78% van de 3.900 = 3.042.

De verhouding is: 1890 : 3,042.

Aangezien je deze mogelijkheid niet hebt in de antwoordopties, moet je deze verhouding delen door een gemene deler. In dit geval is het 9:

210 : 338.

Zoals te zien is, kan deze verhouding verder gedeeld worden door 2 om tot het juiste antwoord te komen:

105 : 169

(Met andere woorden, voor beide getallen' (1.890 en 3.042) is de grootste gemene deler gelijk aan 18).


Tijdsbeheer

De test heeft een tijdslimiet. 

  • Focus op vragen die de meeste punten waard zijn.
  • Breng een horloge/stopwatch mee.

Gissen is beter dan helemaal niet antwoorden

Laat geen vragen onbeantwoord

Slechts één correct antwoord

SHL's numerieke vragen zijn meerkeuzevragen met vijf antwoordopties per vraag en slechts één correct antwoord. Kies je antwoorden verstandig.

Handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders van handelsmerken. Geen van de merkhouders zijn aangesloten bij JobTestPrep of deze website.