Gratis SHL Inductief Redeneren Test | Vragen en Antwoorden

Wat is de SHL Inductieve Redeneertest ?

Voor deze tests moeten de kandidaten verbanden kunnen leggen tussen objecten en/of beelden om de toekomstige trend te voorspellen.


Voorbeeldvragen

Laat ons enkele voorbeeldvragen bekijken. Probeer ze zelf te beantwoorden en klik dan op "antwoord" om de antwoorden en verklaringen te zien.

Vraag 1

Bekijk onderstaande matrix. Uw taak is het identificeren van het ontbrekende deel.

test de Raisonnement Inductif SHL-question-3

 

 

Antwoord

Het juiste antwoord is (D).

Binnen elke rij en kolom verschijnt één en slechts één van deze vormen twee keer.

Als we van naar de 2e rij kijken, kunnen we zien dat deze al een vorm bevat dat twee keer verschijnt (de pijl wijst naar rechts).

Dus, we moeten op zoek naar een optie die deze rij zou aanvullen met een vorm die er nog niet in voorkomt 
(bv. een andere vorm dan een pijl naar rechts, een driehoek of een vijfhoek). Dit stelt ons in staat om opties A, B en C te elimineren.

Als we nu naar de eerste rij kijken, zien we dat geen van deze vormen verschijnt...twee keer. Het juiste antwoord moet ook een van de vormen bevatten die al in deze rij voorkomen. (een driehoek, ruit of pijl die naar links wijst), of het moet twee identieke vormen hebben die nog niet staan op deze rij.

Optie E voldoet niet aan dit criterium, zodat we overblijven met optie D.


Populaire regels

Hieronder een paar handige regels die u vooruit helpen om de juiste oplossing te vinden.

Verplaatsing

Hier draaien een of meer elementen die telkens van plaats wisselen. Laat ons even kijken naar onderstaande afbeelding en naar de bewegingen van de zwarte rechthoeken:

shl-inductive-rule-of-movement-example

 

Antwoord

Het juiste antwoord is (A).

Wij beginnen met het meest linkse vierkant:

- De grijze rechthoek rechtsboven blijft gedurende de hele reeks op zijn plaats. Het wordt verborgen door zwarte vierkanten.

- De zwarte rechthoek rechtsonder beweegt telkens van één plaats tegen kloksgewijs.

- De rechthoek links boven beweegt kloksgewijs telkens van twee plaatsen kloksgewijs.

In de laatste figuur, overlappen beide rechthoeken elkaar. 

Men kan dus nu verwachten dat 1 rechthoek zich 2 plaatsen kloksgewijs gaat verplaatsen en dat 1 rechthoek zich 1 plaats tegen kloksgewijs gaat verplaatsen. Dus is A het juiste antwoord.

Zie de onderstaande tekening voor meer informatie:

 shl-règle-de-mouvement-raisonnement inductif

Progressie

 

 shl-inductive-rule-of-progression

Antwoord

Het juiste antwoord is (E).

Tijdens elke stap wordt de cirkel verdeeld in een extra sectie. Alle secties zijn kloksgewijs mee toegevoegd en hebben dezelfde grootte.

Bij elke stap neemt het aantal identieke objecten in de linkerbovenhoek van het kader af met 1.


Inductief versus deductief: Wat is het verschil?

  • Inductief redeneren is het tekenen van brede generalisaties uit specifieke gegevens. Deze gaat van het individuele naar het algemene - het onderzoeken van de details, het onderscheiden van de modellen en het creëren van een theorie.
  • Deductief redeneren is het tegenovergestelde en gaat "van het algemene naar het specifieke". Het is de daad van het vormen van een theorie en het voorspellen hoe details moeten verschijnen als de theorie correct is.

Hier zijn nog enkele punten om te overwegen:

  • SHL maakt specifieke testen voor elke werkgever, wat betekent dat het aantal vragen en deadlines varieert. Over het algemeen heeft u echter ongeveer één minuut per vraag.
  • U kunt vragen overslaan, maar u mag er niet naar terugkeren.
  • De test wordt online afgenomen, maar u mag wel een pen en kladpapier gebruiken. 

SHL en andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders van handelsmerken. Geen van de merkhouders zijn aangesloten bij JobTestPrep of deze website.