You are logged in as customer LOG OUT

Wat is de SHL-test voor deductief denken?

De SHL-test voor deductief redeneren meet uw logisch denkvermogen. Het bestaat uit ongeveer 20 vragen en duurt meestal 15-20 minuten.

In de algemene beoordeling worden uw prestaties, snelheid, nauwkeurigheid tijdens de test genoteerd en vervolgens wordt uw eindresultaat bepaald.

 

SHL deduktives Denken


Welke vaardigheden meet de test?

  • Uw vermogen om conclusies te trekken op basis van de verstrekte informatie.
  • Uw vermogen om de sterke en zwakke punten van argumenten te identificeren.
  • Uw vermogen om onvolledige scenario's in uw eentje uit te voeren.

3 type vragen:

  • Syllogismen - De meest voorkomende vorm van vragen van deductief denken. Een vorm van argumentatie waarin een conclusie wordt getrokken uit twee of meer bepaalde stellingen.
  • Regeling - van bepaalde objecten of personen volgens een set van vooraf vastgestelde regels.
  • Basisveronderstellingen - Identificatie van de veronderstelling die in een bepaalde verklaring, passage of reeks gebeurtenissen wordt gemaakt.

Voorbeeldvragen met antwoorden

Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

syllogisme

Kies voor elke vraag het juiste antwoord.

Vraag 1

Er zijn geen dansers die niet slank zijn.
Er zijn geen zangers die geen dansers zijn.

Welke bewering moet waar zijn?

A. Er is niet één slank persoon die geen danser is.

B. Alle zangers zijn slank.

C. Ieder slank persoon is ook een zangeres.

D. Alle dansers zijn slanke zangers.

Het juiste antwoord is (B) - Alle zangers zijn slank.

Het lastige van deze vraag is dat ze negatief is. Dit betekent dat het noodzakelijk is om eerst de aard van elke groep te identificeren en de relatie tussen de groepen vast te stellen.

"Er zijn geen dansers die niet slank zijn' betekent dat alle dansers slank zijn (Dancer → slank).

Evenzo betekent "geen zangers die geen dansers zijn" dat alle zangers dansers zijn (zangers → dansers).

Als je deze context eenmaal hebt begrepen, wordt de relatie tussen de groepen duidelijker. De combinatie van beide stellingen leidt tot....:

Zanger → Danser → Slank

Daarom:

Zangeres → slank.

De enige echte verklaring is dat alle zangers slank zijn. Alle andere verklaringen zijn vals of onbepaald.

Vraag 2

In de magazijn van een restaurant zijn er zeven soorten fruit - vijgen, guaves, honingmeloenen, kiwi's, mango's, nectarines en papaja's - te vinden. De chef van het restaurant moet precies vier verschillende soorten fruit kiezen uit de zeven verschillende soorten fruit om een fruitsalade te bereiden. De geselecteerde vruchten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Papaja kan alleen worden geselecteerd als kiwi is geselecteerd.
- Vijgen kunnen alleen worden geselecteerd als nectarine is geselecteerd.
- Er moet ofwel mango of nectarine worden geselecteerd, maar niet beide.
- Er moet papaya of honingmeloen worden geselecteerd, maar niet beide.


Welke van de volgende punten zou een volledige en nauwkeurige lijst kunnen zijn van de vruchten waaruit de sla bestaat?

A. Kiwi, papaja, vijg, mango

B. Kiwi, Nectarine, honingmeloen, guave 

C. Mango, nectarine, vijg, papaja

D. Papaja, mango, guave, honingmeloen

E. Guave, papaja, kiwi, vijg

Het juiste antwoord is (B) - kiwi, nectarine, honingmeloen, guave.

Het juiste antwoord is het antwoord dat niet in strijd is met de regels.

Antwoord (A) - Volgens de afgeleide, kan vijg alleen worden geselecteerd als nectarine is geselecteerd () (~N → ~V). Bovendien kunnen mango en nectarine niet beide worden gebruikt (M of N). Een salade met mango en vijg is dus onmogelijk (M → ~V).

Antwoord (B) - Deze combinatie is niet in strijd met de regels en is daarom het juiste antwoord.

Antwoord (C) - Volgens de regels kunnen mango en nectarine niet beide worden geselecteerd (M of N).

Antwoord (D) - Volgens de regels kunnen papaya en honingmeloen niet beide worden geselecteerd (P of H).

Antwoord (E) - Volgens de regels kan vijg alleen geselecteerd worden als er nectarine geselecteerd is, dus een salade met vijg maar niet met nectarine is niet mogelijk (~N → ~V).

Vraag 3

In een beroemde dierentuin worden precies vijf panda's - Jinan, Knot, Lee, Mushu en Nee-Hau - gehouden in drie aangrenzende kooien genummerd 1 tot en met 3, waarvan 1 de verste links en 3 de verste rechts. Elke kooi bevat minstens één panda en elke panda kan slechts in één kooi worden bewaard. De plaats van de panda moet in overeenstemming zijn met het volgende:

- Knot zit in een kooi ergens links van Lee.
- Mushu en Nee-Hau worden niet in dezelfde kooi bewaard.
- Mushu of Jinan, maar niet allebei, worden in kooi 2 bewaard.
- Nee-Hau wordt in kooi 3 bewaard.


Welke stelling kan niet waar zijn?

A. Een panda wordt in kooi 2 bewaard.

B. Twee panda's worden in kooi 1 bewaard.

C. Twee panda's worden in kooi 2 gehouden.

D. Drie panda's worden in kooi 3 bewaard.

E. Drie panda's worden in kooi 2 gehouden.

Het juiste antwoord is (E) - Drie panda's worden in kooi 2 bewaard.

Het juiste antwoord op deze vraag is het enige antwoord dat niet mogelijk is. Dit betekent dat de vier foute antwoorden op zijn minst mogelijk zijn, maar niet noodzakelijkerwijs waar.

Om een antwoord uit te sluiten, moet er ten minste één mogelijke volledige regeling zijn die bij dat antwoord past.

Antwoord (A) - Dit is een mogelijke regeling waarbij er slechts één panda in kooi 2 zit:

1        2      3

K, M    J     L, N

Dit is dus niet het juiste antwoord.

Antwoord (B) - Dit is een mogelijke regeling waarbij er precies twee panda's in kooi 1 zitten:

1       2      3

J,K   M,L,   N 

Dit is dus niet het juiste antwoord.

Antwoord (C) - Dit is een mogelijke regeling waarbij er precies twee panda's in kooi 2 zitten:

1        2        3

K,M   L,J        N

Dit is dus niet het juiste antwoord.

Antwoord (D) - Dit is een mogelijke opstelling waarbij er precies drie panda's in kooi 3 zitten:

1   2     3

K   M   L,N,J

Dit is dus niet het juiste antwoord.

Opmerking: Na het uitsluiten van antwoorden (A) tot en met (D) is het controleren van antwoord (E) overbodig - het moet het juiste antwoord zijn.

Antwoord (E) - De toewijzing van drie panda's in kooi 2 betekent dat er één panda beer in kooi 1 en één panda in kooi 3 zit, aangezien elke kooi minstens één beer moet bevatten.

Nee-Hau wordt in kooi 3 bewaard. Mushu of Jinan, maar niet allebei, worden in kooi 2 gehouden (kooi 2: M J).

Als Mushu in kooi 2 zit, dan moet Jinan in kooi 1 of 3 zitten. Dit dwingt Knot en Lee om in kooi 2 te blijven, in strijd met de regel K <L:

1     2           3

J    K,M,L       N

Als Jinan in kooi 2 wordt gehouden, dan moet Mushu in kooi 1 worden gehouden, en hetzelfde probleem bestaat nog steeds - Knot en Lee worden in dezelfde kooi gehouden:

1       2       3

M    K, J, L   N

Dit antwoord is een onmogelijke regeling.

Vraag 4

De fabriek produceerde vorige maand duizend knuffels en elfhonderd in de vorige maand. De stijging van de salarissen van de werknemers heeft dan ook bijgedragen aan de verbetering van de productiviteit van de fabriek.

Wat is de aanname achter het argument?

A. Speelgoedfabrieken produceren ongeveer duizend knuffels per maand.

B. Twee maanden geleden produceerde de fabriek twaalfhonderd knuffels.

C. Het verhogen van de salarissen van werknemers verhoogt altijd de productiviteit.

D. In het verleden produceerde de fabriek minder dan duizend knuffels per maand.

E. De fabriek produceerde vorige maand duizend computers.

antwoord
Het juiste antwoord is (D) - De fabriek waar maandelijks minder dan duizend knuffels worden geproduceerd.

De verklaring over de verbetering van de productiviteit van de fabriek geeft aan dat de fabriek in het verleden minder productief was dan nu; vandaag de dag produceert de fabriek 1000-1100 stuks speelgoed per maand. Als dit een verbetering is, moet u ervan uitgaan dat de productiviteit in het verleden minder dan 1000 stuks speelgoed per maand was, zoals voorgesteld in Antwoord Keuze D. De fabriek produceert nu 1000-1100 stuks speelgoed per maand.

Doorloop de rest van de antwoordkeuzes:

Antwoord (A) - Alleen uit dit ene voorbeeld kun je geen algemene regel voor alle speelgoedfabrieken afleiden.

Antwoord (B) - Het feit dat er een verschil van honderd knuffels was tussen de vorige maand en de huidige maand betekent niets over de voorgaande maanden. Bovendien is dit voorstel in strijd met de informatie in de vraag. Aangenomen moet worden dat de productiviteit vroeger lager en niet hoger was, wat deze antwoordkeuze onlogisch maakt.

Antwoord (C) is om dezelfde reden uitgesloten - alleen geeft dit ene voorbeeld geen algemene regel voor het verhogen van de salarissen van werknemers.

Antwoord (E) - Voor zover u weet, produceert dit bedrijf alleen knuffeldieren. Het is mogelijk dat het ook andere producten maakt, maar je hebt geen enkele manier om het zeker te weten. Daarom kan je niet zeggen of deze verklaring waar of onwaar is.

 

Beoordelingen

Hulp nodig vraagteken
minimaliseren sluiten
Hulp nodig vraagteken
Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.
Uw bericht is verzonden. Wij nemen binnenkort contact met u op.
Er was een probleem met het verzenden van uw bericht. Probeer het over een paar minuten opnieuw.