Deductieve redeneringstesten – leren en oefenen

Op het punt om een deductieve redeneringstest aft e leggen? Leer alles wat u over deze logische test dient te weten en begin uzelf voor te bereiden met JobTestPrep.

Totale testen: 13

Totale vragen: meer dan 180

Begin met oefenen

Deductieve redeneringstesten – leren en oefenen

Op het punt om een deductieve redeneringstest aft e leggen? Leer alles wat u over deze logische test dient te weten en begin uzelf voor te bereiden met JobTestPrep.

Totale testen: 13

Totale vragen: meer dan 180

Over deductieve redeneringstesten

Deductieve redeneringstesten geeft inzicht in uw vermogen om logische conclusies te trekken uit een reeks aannames waarvan bekend dat deze waar zijn. Vragen op deductieve redeneringstesten kunnen u verzoeken om scenario’s aft e maken of de sterke en zwakke punten van een gegeven argument te identificeren.

Deductieve redeneringstesten vs. Inductieve redeneringstesten

Mensen verwarren inductieve en abductieve redenering vaak met deductieve redenering. Deze drie redeneringstypes vallen onder de term logisch redenering. Zoals hierboven is uitgelegd; deductieve redenering of deductie is een methode waarin men een bepaalde regel toepast die afkomstig is uit een verklaring of argument om tot specifieke conclusies te komen. Daarentegen is er sprake van inductief redeneren of inductie wanneer een gegeven uitspraak of een reeks herhalende gebeurtenissen een persoon ondersteunt bij het definiëren of identificeren van een bepaalde regel.

Deductie: een regel of een algemeen principe leidt tot een specifieke conclusie.

Inductie: een specifieke voorbeeld of een reeks herhaalde gebeurtenis leidt tot een regel of een algemeen principe.

Abductieve redenering, daartegenover, is vergelijkbaar met inductieve redenering in die zin dat de conclusies op waarschijnlijkheden zijn gebaseerd. In abductieve redenering wordt er verondersteld dat de meest aannemelijke conclusie juist is.

Syllogismen

Syllogismen zijn een van de populairste en meest voorkomende vormen van deductieve redeneringstesten. Een syllogisme is een bepaalde vorm van argumentatie die uit een belangrijke aanname, een ondergeschikte aanname en een logische conclusie bestaat. Het gebruik van syllogismen wordt beschouwd als een goede manier om de validiteit te waarborgen wanneer deductieve redenering beoordeeld wordt.

Voorbeeldvragen van syllogisme:

Belangrijke aanname: alle planten zijn fotosynthetisch

Ondergeschikte aanname: algen zijn planten

Conclusie: algen zijn fotosynthetisch

 

Zitopstellingen

Een andere populaire vorm van deductieve redeneringsvraag is de zitopstellingen. Bij deze type vragen dient u bepaalde items of personen te rangschikken volgens een reeks regels met betrekking tot hun plaatsingen.

Voorbeeldvraag zitopstelling:

Dan, Sam en Peter staan in een rij.

Dan staat niet achter Peter.

Sam staat als laatste in de rij.

Wie staat er als eerste in de rij?

Antwoord: Dan

Volgens de bovenstaande reeks regels is er slechts één logische manier om Dan, Sam en Peter te rangschikken. Dan is 1e, Peter is 2e en Sam is 3e.

Testinhoud & wie dient de test waarschijnlijk af te leggen

Sommige vragen op een deductieve redeneringstest kunnen verbaal worden gepresenteerd, terwijl andere vragen numerieke berekeningen kunnen vereisen. U krijgt de vragen of in syllogisme-formaat zoals hierboven weergegeven, of in een verhaaalformaat. Deductieve redenering is vaak vereist op veel uiteenlopende vakgebieden waarin besluitvorming een vereiste is. Kandidaten die solliciteren op functies in sectoren zoals wetenschap en informatica, bouwkunde, softwareontwikkeling en technisch ontwerp, kunnen worden verzocht om een deductieve redeneringstest af te leggen als onderdeel van het beoordelingsproces.

SHL-deductieve redeneringstest van CEB

SHL van CEB, de wereldleider in talentbeoordelingen voor werkgevers, maakt ook gebruik van deductieve redeneringstesten in haar beoordelingen. JobTestPrep bereidt al jaren de kandidaten voor op SHL-tests. In feite bevatten onze verbale oefenpakketten ook deductieve redeneringsvragen.

SHL geverifieerde deductieve redeneringstest

De kandidaten voor functies waarbij scenario’s worden geanalyseerd en argumenten worden geëvalueerd, zijn verplicht om deze test af te leggen. Het wordt online afgenomen en omvat 20 vragen die binnen 18 minuten afgelegd dienen te worden. Degenen die door verificatiefase van de deductieve redeneringstest van SHL komen, zullen vervolgens worden verzocht een verificatietest te doen onder toezicht. Bij deze test dient u een passage te lezen en te kiezen of een daaropvolgende uitspraak juist/ onjuist is volgens de passage.

Bereid u voor op deductieve redeneringstesten

Deductieve redeneringstesten geven inzicht in uw vermogen om logische argumenten te maken en goede conclusies te vormen. Deze vaardigheden zijn extreem van belang op het werk en werkgevers volgen nauwgezet de resultaten van uw test. Om goed te kunnen presteren op deductieve redeneringstesten, is het oefenen essentieel. Het vertrouwd raken met de structuur van de test geeft vertrouwen en dat resulteert op zijn beurt in verbeterde testprestaties. Om uw succes te waarborgen, heeft JobTestPrep ervoor gezorgd dat er populaire deductieve redeneertesten zijn opgenomen in haar verbale redeneringsoefenpaketten.

Wat Het Bevat

  • Wat is inbegrepen?

  • 13 testen, meer dan 180 oefenvragen
  • Syllogismes, zitopstellingen, aannames en meer
  • Vraagtypes die op SHL-, Kenexa-, Revelian- & Watson-Glaser-testen voorkomen
  • Uitgebreide toelichtingen en oplossingstips
  • Een inleidende studiegids voor deductieve redenering
  • Beveiligde betaling
  • Onmiddellijke toegang, 24/7 oefenen
  • Exclusief aan JobTestPrep

 

Niet gevonden wat je zocht? We zijn er om te helpen!

 

Beantwoord alsjeblieft wat korte vragen zodat we je naar de beste voorbereidingsmaterialen die we hebben kunnen leiden.

Les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Aucun des détenteurs de marques déposées ne sont affiliés à JobTestPrep ou à ce site Internet. JobTestPrep fournit les outils servant à la préparation de tests psychométriques. Tous les matériaux servant à cette préparation sont fournis en anglais uniquement.