Capaciteitentest – Oefen Tests, Vragen en Antwoorden

Heb je binnenkort een capaciteitentest? JobTestPrep biedt de grootste verzameling van online bekwaamheidsoefentesten en -handleidingen. Onze exclusieve PrepPacks™ volgen de stijlen van verschillende functieniveaus, testsoorten en toonaangevende testaanbieders. Krijg direct toegang en versla de concurrentie. Een duidelijk begrip hebben van de verschillende formats en stijlen van iedere soort test kan je vermogen om je succesvol voor te bereiden en uit te blinken geweldig verbeteren.

Alle Capaciteitentesten Pakket

Numeriek Redeneren Testen (Capaciteitentest Cijferreeksen)

Eén van de meest voorkomende soorten psychometrische toetsen is numeriek, d.w.z. gebaseerd op getallen. Wiskunde is cruciaal in het dagelijks leven en in bijna ieder beroep. Dat is de reden dat het zo’n veelvoorkomend kenmerk is van psychometrische toetsen. Er zijn twee verschillende niveaus van numerieke toetsen: rekenvaardigheid en numeriek redeneervermogen.

Basis rekenvaardigheid

Numerieke geletterdheid en basis rekenkundige bewerkingen – Deze basistest omvat de vier bewerkingen, basisberekeningen en het gebruik van een rekenmachine.

Numeriek redeneervermogentest

Numeriek redeneren – De basisstructuur van dit soort test is het toepassen van interpretatie en analysevaardigheden om conclusies te trekken. Het wordt gebruikt in beroepen met hogere niveaus numerieke data.

 • One cut-e numeracy test (scales eql) practice
 • One CEB SHL-style calculation test practice
 • 11 additional tests with hundreds of practice questions
 • Four study guides covering: fractions, decimals, equations, operations
 • Featuring the most up-to-date practice materials in English

Nu kopen van £39

 • 30+ numerical practice tests – over 800 Q&A
 • Including: graph/table, word problems & numerical series
 • 12 numerical reasoning video tutorials
 • New – Financial Terms Guide and extra drills by topic (percentages, ratios, currencies)
 • Featuring the most up-to-date practice materials in English

Nu kopen van £39

Verbaal Redeneren Testen

Verbale tests zijn taaltoetsen ontwikkeld om te zien hoe goed een kandidaat een tekst kan lezen en analyseren of zijn/haar begrip van verbale concepten kan weergeven.

Verbale redeneertest

Verbale redeneertesten zijn er in de vorm van tekstanalyse en/of taalkundige vragen. Het tekstanalyse-gedeelte omvat een stuk tekst gevolgd door 3–4 gerelateerde vragen. De vragen vereisen basis leesvaardigheid of de vaardigheid om logische conclusies te trekken gebaseerd op de informatie in de tekst. Taalkundige vragen omvatten analogieën en vragen waarbij je het buitenbeentje moet zoeken, waarbij snelle analyse van woorden en hun betekenis essentieel is.

Engelse taaltest

Engelse taal- of Engelse vaardigheidstesten worden gebruikt om kandidaten voor beroepen te beoordelen waarbij een goed begrip van geschreven en gesproken Engels nodig is. Deze beoordelingen kunnen algemene taalvaardigheden omvatten, maar ze kunnen zich ook concentreren op een bepaald veld, zoals technische of medische rollen waar specifiek vocabulair noodzakelijk is.

 • 29 online verbal reasoning tests, over 600 Q&A
 • True/false/cannot say critical reasoning
 • Verbal analysis, multiple-choice critical reasoning
 • Featuring the most up-to-date practice materials in English

Nu kopen van £39

 • 14 vocabulary tests
 • 10 spelling and grammar tests
 • Eight verbal comprehension tests
 • Featuring the most up-to-date practice materials in English

Nu kopen van £39

Abstract redeneervermogentests

Abstract redeneren is een brede categorie die tests omvat waarbij je gevraagd wordt logische conclusies te trekken gebaseerd op informatie weergegeven in vormen, patronen en woorden. De belangrijkste abstract redeneervermogentests hieronder besproken zijn inductief-, deductief- en schematisch redeneren.

Inductief redeneren

Bij inductief redeneren moet specifieke informatie gebruikt worden om algemene conclusies te trekken. Tests op dit gebied omvatten vaak een serie vormen of matrices. Jouw taak is om te bepalen welk antwoord de volgende in de serie is of welke vorm mist om de serie te voltooien.

Schematisch redeneren

Schematisch redeneren omvat het trekken van logische conclusies gebaseerd op visuele weergaven. Dit soort tests gebruikt letters, nummers en vormen om informatie weer te geven. Jij moet de regels van het schema ontcijferen om de vragen te beantwoorden.

Deductieve redeneertests

Deze tests zijn ontworpen om jouw logisch denken te beoordelen. Deductieve vragen onderzoeken vaak je vaardigheid om een set regels (‘theorie’) toe te passen op een specifiek voorbeeld. Deductieve redeneertests vallen in drie categorieën—verbaal, numeriek en non-verbaal. Hoewel deze categorieën dezelfde vaardigheden gebruiken, gebruiken non-verbale tests vormen en patronen om informatie weer te geven, terwijl verbale tests woorden gebruiken en numerieke tests cijfers.

 • 34 Practice tests online, over 670 questions
 • 25 Inductive Reasoning tests
 • Nine Abstract Reasoning tests 
 • All popular styles: shapes in a row, matrices, odd-one-out, set A/B
 • Featuring the most up-to-date practice materials in English

Nu kopen van £39

 • Nine diagrammatic reasoning tests
 • Answers and step by step explanations per question
 • Featuring the most up-to-date practice materials in English

Nu kopen van £39

 • 13 tests, over 180 practice questions
 • Syllogisms, seating arrangements, assumptions, and more
 • Question types seen on SHL, Kenexa, Revelian, & Watson-Glaser tests 
 • An introductory study guide to deductive reasoning
 • Featuring the most up-to-date practice materials in English

Nu kopen van £39

Technische tests

Technische tests beoordelen vaardigheden van een kandidaat voor een breed scala technische beroepen, zoals technici, fabrieksbeheerders, ingenieurs, etc. In deze categorie vallen ruimtelijk en mechanisch redeneren, foutcontrole en concentratietests. Deze tests vereisen, in de meeste gevallen, geen voorkennis van technische concepten. Ze geven meer een indicatie voor je aanleg voor technische vaardigheden.

Ruimtelijk inzicht

Ruimtelijk redeneren, bewustzijn en oriëntatie zijn allen verschillende namen voor hetzelfde soort test, die je vaardigheid evalueren om twee- en driedimensionale ruimtes te onderzoeken en er in te navigeren.

Mechanisch-/elektrisch redeneren

Mechanische en elektrische redeneertests evalueren ofwel basis begrip van natuurkundige concepten, gebaseerd op GCSE/middelbare schoolkennis, of de aanleg/intuïtie om zulke concepten te begrijpen.

Error/Data Checking testen

Error/Data Checking testen (Foutcontroletests) vind je vaak bij wervingsprocedures voor banen, aangezien ze een indicatie zijn voor je aandacht voor detail en het opmerken van fouten. De tests omvatten normaal gezien een lijst numerieke en alfanumerieke gegevens. Jouw taak is om de inconsistenties in de gegevens te vinden.

Concentratietests

Concentratietests worden gebruikt in een verscheidenheid aan functieniveaus waarvoor een hoog concentratieniveau vereist is om specifieke taken uit te voeren. Hoewel het simpel lijkt zorgen de vereiste snelheid en nauwkeurigheid ervoor dat het moeilijk is om je te concentreren op deze tests, nog afgezien van het feit dat je dezelfde of vergelijkbare informatie steeds opnieuw ziet.

 • 12 spatial reasoning tests online
 • 130+ questions, answers, and study guide
 • 3D cubes, rotations, 2D shapes, adding 2D shapes, perspectives, mirror images and more
 • Featuring the most up-to-date practice materials in English

Nu kopen van £39

 • Nine mechanical and electrical aptitude practice tests
 • Over 350 practice questions
 • Covering: Gears, levers, pulleys, electrical circuits, pressure, hydraulics and more
 • Featuring the most up-to-date practice materials in English

Nu kopen van £39

 • 13 Error Checking tests
 • Over 100 practice questions
 • Featuring the most up-to-date practice materials in English

Nu kopen van £39

 • Unlimited number of SCAAT & Group Bourdon style tests
 • Study guides
 • Featuring the most up-to-date practice materials in English

Nu kopen van £39

Waarom zou ik me voor moeten bereiden op een bekwaamheidstest?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom bedrijven bekwaamheidstests gebruiken: de eerste is om HR- en wervingskosten te verminderen en de tweede is om de kwaliteit van kandidaten te verbeteren op de lange duur en personeelsverloop te vermijden. Helaas hebben de recente informationele en technologische revoluties het wervingsvakgebied bijna veranderd in een exacte wetenschap. Bedrijven gebruiken verfijnde en rigoureuze psychometrische testprocedures om hun wervingsproces te optimaliseren. Volgens beoordelingsadviseurs kan het gebruiken van deze tests ervoor zorgen dat bedrijven de vaardigheden vinden waar ze naar zoeken in mensen die geschikt zijn voor de baan en wezenlijke geldbedragen besparen, waardoor rendabiliteit op de lange termijn wordt verhoogd. Daarom is het van enorm belang dat je ervoor zorgt dat je voorbereid bent op de test. Je wil er zeker van zijn dat je het rigoureuze wervingsproces overleeft.

Niet gevonden wat je zocht? We zijn er om te helpen!

 

Beantwoord alsjeblieft wat korte vragen zodat we je naar de beste voorbereidingsmaterialen die we hebben kunnen leiden.

Alle beoordelingsbedrijven genoemd op deze pagina zijn eigendom van hun respectievelijke merkhouders. Geen van de merkhouders zijn verbonden aan JobTestPrep of deze website. JobTestPrep voorziet in voorbereiding voor psychometrische tests. Alle voorbereidingsmaterialen worden geleverd in het Engels.