Alles wat u moet weten over verbale bekwaamheidstesten

Versla uw concurrentie en word aangenomen. Verkrijg toegang tot online testen voor verbale bekwaamheidstesten, gedetailleerde toelichtingen, score rapporten en meer. De oefenmaterialen van JobTestPrep simuleren een echte testomgeving en ondersteunen u bij het voorbereiden op uw aankomende verbale bekwaamheidstest.

Duizenden oefenvragen, deskundig advies en videohandleidingen.

Op maat gemaakt op functieniveau, test aanbieder en beroep

Begin met oefenen

Wat zijn verbale redenering testen?

Verbale redenerings-psychometrische testen behoren tot de meest voorkomende testen bij het solliciteren naar een nieuwe baan. Verbale redenering is de naam die wordt gegeven aan een reeks testen die gebruik maken van geschreven teksten om inzicht te krijgen in uw vermogen om informatie op te nemen, te analyseren en te interpreteren.

Welke vaardigheden worden gemeten in verbale redenering testen?

Verbale redenering testen toetsen u op een aantal onderdelen van de Engelse taalvaardigheid. Deze vaardigheden kunnen worden onderverdeeld in de volgende groepen:

Woordenschat

Uw begrip van de woorden die in uw werkomgeving worden gebruikt. Dit wordt gemeten aan de hand van verschillende beoordelingen, zoals gemengde zinnen, maak de zin af, spellingtesten en meer.

Grammatica

Deze testen onderzoeken uw kennis van de Engelse grammatica en uw vermogen om goede of slechte grammatica te herkennen. Grammatica wordt gemeten aan de hand van vragen om een zin in te vullen of om de juiste volgende zin in een alinea te plaatsen.

Begrip

Begrip betekent uw vermogen om geschreven informatie op te nemen, te analyseren en te interpreteren wat u hebt gelezen om vragen te beantwoorden.

Kritische redenering

Kritische redenering is een manier om informatie te analyseren. Bij verbale redenering testen dient u over het algemeen vast te stellen of een uitspraak juist of onjuist is op basis van de verstrekte informatie, of dat de verstrekte informatie niet voldoende is om tot een antwoord te komen.

Categorieën van verbale bekwaamheidstesten

Verbale redenering testen

Verbale redenering testen zijn erop gericht logische conclusies te trekken uit verbale informatie. Deze testen veronderstellen dat u de betekenis begrijpt van de woorden en zinsdelen die in de tekst worden gebruikt. Verbale redenering testen kunnen op vele manieren worden omschreven, inclusief verbale kritische redenering en verbale analyse. Een van de moeilijkste redenering testen is de kritisch denkende beoordeling van Watson Glaser. Deze test wordt gebruikt voor het beoordelen van advocaten en andere kandidaten op hoog niveau.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen, of verbaal begrip testen worden vaak gebruikt in functiebeoordelingen op operationeel niveau en ondersteunende functies, of voor posities waarbij een groot deel van het werk het lezen en ontcijferen van teksten bevat. Ongeacht het taalniveau van de test is het formaat altijd hetzelfde: een passage gevolgd door vragen over de inhoud van de tekst. Deze geschreven passages kunnen lang zijn, bestaande uit enkele paragrafen, of kort, bestaande uit slechts een paar zinnen.
Deze test meet uw vermogen om geschreven informatie te begrijpen, te analyseren en te interpreteren wat u hebt gelezen om vragen te beantwoorden. Vaak wordt u gevraagd naar specifieke woordenschat in uw werkgebied om ervoor te zorgen dat u bekend bent met specifieke termen en concepten.

Engelse taalvaardigheden

Engelse taalvaardigheidstesten worden gebruikt om sollicitanten te beoordelen waarvan Engels zowel wel als niet de moedertaal is.Voor functies waarin uitstekende Engelse communicatieve vaardigheden cruciaal zijn, helpen deze testen werkgevers om te beslissen wie ze hiervoor in dienst kunnen nemen.
Deze testen behandelen woordenschat, spelling, grammatica en algemeen taalgebruik.

Andere verbale testen en vraagtypen

 • Kritisch redeneren – Voorbeelden zijn de Watson-Glaser-test en de denkvaardigheden beoordeling (TSA) van de universiteiten van Oxford en Cambridge.
 • Redenering Testen – Deze testen vereisen dat u de informatie in een tekst analyseert en beslist of een uitspraak juist of onjuist is of dat er onvoldoende informatie is om tot een antwoord te komen.
 • Logische redenering testen – Deze testen geven inzicht in uw vermogen om informatie af te leiden uit gestelde feiten.
 • Analogieën – Een test van uw begrip van wat woorden betekenen en hun relaties met andere woorden. Dit kan worden getest in een mix van verbale vragen of het kan een op zichzelf staande test zijn
 • Engelse bekwaamheidstest – Een meting van hoe goed u instructies opvolgt, alsmede van uw woordenschat en spelling. Vergelijkbaar met de Engelse taalvaardigheid test.
 • Verbale toepassing – Deze vaardigheid wordt meestal getest door middel van het voltooien van zinnen waardoor uw begrijpend lezen en uw vermogen om ontbrekend woord te identificeren, worden beoordeeld.
 • Gemengde zinnen – Woorden in een zin zijn verwisseld waarbij u aan dient te geven welke woorden op de verkeerde plek staan.
 • Verbaal begrip – Een populair vraagtype waarin u binnen een beperkt tijdsbestek een stuk informatie uit de tekst dient te identificeren.
 • Meerkeuze – Veel verbale redenering testen bevatten meerkeuzevragen waarbij u het juiste antwoord uit een lijst met opties dient te kiezen.
 • Verbale analyse test – Een test op hoog niveau voor senior manager of directeur posities. Deze test combineert indelingen en moeilijkheidsniveaus waardoor het uitdagender wordt voor kandidaten. Lees meer over de verbale analysis test.
 • Grammaticatest – Deze test omvat een reeks grammaticale elementen. Het doel van deze test is om uw vermogen te beoordelen om de juiste grammatica in zinnen te herkennen en te gebruiken.

Zijn er verschillende verbale bekwaamheidstesten voor verschillende

taak niveaus en functies?

Ja. Er worden verschillende verbale bekwaamheidstesten afgenomen, ook zijn er meerdere testen voor verschillende functieniveaus, alsmede specifieke testen voor functies zoals politieagenten, brandweerlieden en vertegenwoordigers. Zie hieronder voor meer informatie

Operationeel/ondersteunend

Dit niveau van bekwaamheidstesten is bedoeld voor algemeen personeel of operationele en zakelijke ondersteuningsfuncties. Hiermee worden de volgende functies bedoeld: verkoop posities, klantenservice, administratieve taken en andere functies waarvoor niet veel ervaring vereist is.

Afgestudeerd/Management/Senior Management/

Testen voor afgestudeerden en management sollicitanten worden gebruikt om het vermogen van een kandidaat om geschreven taal te gebruiken en interpreteren te beoordelen. Ze kunnen ook worden gebruikt om het vermogen van een kandidaat om de logica achter argumenten te beoordelen of om complexe gegevens kritisch te interpreteren.

Andere functies

Verbale testen kunnen ook variëren, afhankelijk van de functie of beroepsgroep waarvoor ze zijn bedoeld. Hiermee kunnen werkgevers beoordelen of sollicitanten beschikken over de specifieke verbale kennis die nodig is voor een bepaalde functie.Bij professionele functies zoals politieagenten, brandweerlieden en verkopers is het bijvoorbeeld verplicht om goede verbale vaardigheden te hebben.

Welke grote beoordeling bedrijven bieden verbale bekwaamheidstesten?

Het beoordelings bedrijf dat de test produceert, zegt veel over waar u mee te maken krijgt. Elk bedrijf produceert testen met een ander tekstformaat, vraagstijl, tijdslimiet en moeilijkheidsniveau. De meest voorkomende beoordeling bedrijven die tegenwoordig verbale redenering testen voor functiebeoordelingen uitvoeren, worden hieronder vermeld.

CEB’s SHL – CEB’s SH biedt testen op verschillende niveaus aan, afhankelijk van de functie waarop u solliciteert. Verbale redenering testen bevatten meestal 18 meerkeuze/juist/onjuist/geen van beide-vragen. De testen dienen binnen een bepaalde tijdslimiet te worden afgelegd, maar de tijd verdeling per vraag hangt af van het niveau van de test.
SHL van CEB biedt ook verbale sollicitatietesten aan die inzicht in het niveau van het Engels taalgebruik geven, zoals spelling, grammatica en woordenschat. Ontdek meer over de SHL-verbale redenering testen van CEB op onze website.

Kenexa – Kenexa biedt verbale redenering testen die op maat zijn gemaakt voor het wervingsproces van de werkgever. Deze testen bestaan meestal uit vragen in juist/onjuist/geen van beide-formaat. Voor de Kenexa Infinity Series verbale redenering test heeft u 20 minuten de tijd voor 24 vragen. Ontdek meer en bereid u voor op de verbale redenering testen van Kenexa met JobTestPrep.

Talent Q – Talent Q Talent Q-tests zijn adaptief, wat betekent dat de vragen veranderen afhankelijk van of u de vorige vraag goed of fout had. Er is geen algemene tijdslimiet voor de test; in plaats daarvan heeft elke vraag een tijdslimiet van 75 seconden voor de eerste vraag van elke reeks en 60 seconden voor elke volgende vraag. De vragen zijn meer keuze en u kunt worden verzocht om meer dan één antwoord te kiezen. Soms wordt u verzocht om te bepalen of een uitspraak juist of onjuist is. Begin met het oefenen van verbale testen van Talent Q met JobTestPrep.

Cubiks – Cubiks biedt testen op verschillende niveaus aan. Bij deze testen krijgt u een korte passage te lezen, die vier tot zes feiten bevat, gevolgd door een uitspraak over de passage. Uw taak is om te beslissen of de uitspraak juist, onjuist is of geen van beide is aan de hand van de informatie in de tekst. Ontdek meer over Cubiks verbale redenering testen op onze speciale pagina.

Saville – Saville biedt testen op drie niveaus aan, afhankelijk van de functie. De testen hebben een tijdslimiet, meestal met drie minuten per groep van vier vragen, wat neerkomt op minder dan één minuut per vraag. Saville biedt verbale redenerings- en begrip testen aan in zowel een kort en lang formaat. De vragen van de verbale redenering testen zijn meerkeuze/juist/onjuist of geen van beide. Lees meer over de verbale redenering testen van Saville op onze speciale pagina.

cut-e – cut-e verbale redeneringstesten hebben een heel andere structuur dan andere verbale redenering testen. U krijgt een aantal verschillende teksten tegelijkertijd, elk met verschillende informatie over een algemeen onderwerp. Dit algemene onderwerp kan een kledingmerk zijn en elke tekst op zijn eigen specifieke tabblad bevat informatie over een marketingstrategie, een maandelijks rapport, advertentie plannen en een beoordeling van concurrenten.

Er zijn 49 juist/ onjuist/ geen van beide-vragen. Om ze te beantwoorden dient u het juiste tabblad te vinden en de juiste beslissing te nemen met betrekking tot de verstrekte informatie. Ontdek meer over deze testen op onze pagina over verbale redenering van cut-e.

Hoe kan ik mijn score op verbale bekwaamheidstesten verbeteren?

Uw verbale vaardigheid, waaronder voornamelijk begrip, woordenschat en interpretatie, kan worden verbeterd door te oefenen. Door oefentesten af te leggen en meer te weten te komen over de soorten vragen die u krijgt tijdens de echte test, kunt u beter ontspannen, uw zelfvertrouwen vergroten en uw snelheid en nauwkeurigheid verbeteren. Het begrijpen van de onderbouwde principes van de testen en wat u goed en fout doet, zal nog meer bijdragen aan uw succes. De belangrijkste elementen om te onthouden bij het voorbereiden van een verbale redenering test zijn als volgt:

 • Nauwkeurigheid bij het beantwoorden van vragen
 • De snelheid waarmee u antwoordt (de meeste testen hebben een tijdslimiet).
 • De tekst begrijpen en hoe de vragen te beantwoorden.

 

 

Wat Het Bevat

 • Hoe JobTestPrep u kan helpen voorbereiden ?
  JobTestPrep heeft oefentesten gemaakt met behulp van dezelfde indelingen als de belangrijkste test aanbieders, zodat u zich middels deze testen kunt voorbereiden op de testen die werkgevers gebruiken voorafgaand aan het echte examen.
  We werken onze oefentesten voortdurend bij om ervoor te zorgen dat ze up-to-date zijn van de meest recente trends. Gebruik voor de beste voorbereiding alle informatie die uw aanstaande werkgever aan u heeft verstrekt om het juiste JobTestPrep-product te kiezen.
 • 24 uur per dag direct online toegang.
 • Editie 2018, met het meest actuele oefenmateriaal in het Engels.

Niet gevonden wat je zocht? We zijn er om te helpen!

 

Beantwoord alsjeblieft wat korte vragen zodat we je naar de beste voorbereidingsmaterialen die we hebben kunnen leiden.

Les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Aucun des détenteurs de marques déposées ne sont affiliés à JobTestPrep ou à ce site Internet. JobTestPrep fournit les outils servant à la préparation de tests psychométriques. Tous les matériaux servant à cette préparation sont fournis en anglais uniquement.