Het begrijpen van hoe het Interview Proces

Each interviewproces in zijn werk gaat verschilt lichtelijk afhankelijk van het bedrijf en de functie. Dat gezegd hebbende, de meeste interviews delen een aantal basiscomponenten. Bekijk hieronder zes handige tips die iedereen zou moeten begrijpen alvorens ze aan het wervingsproces beginnen.

Begin met het oefenen van Jouw Interview

Blink uit in Jouw Interviewprestatie

Moet je een interview van een Engelstalig bedrijf bijwonen? Verhoog je vertrouwelijkheid en vaardigheden met ons exclusieve zelfbeoordelingsplatform voor de voorbereiding van je interview. Ontwerp aangepaste interviewsessies, maak een opname van jezelf en krijg de beste interviewpraktijken om jouw volgende baan binnen te halen.

Wat het bevat

  • Op maat gemaakte interviewsessies op basis van verschillende functieprofielen/-niveaus
  • Een slimme en simpele interface om jouw antwoorden in het interview op video op te nemen
  • Zelfbeoordelingsinstrumenten: duid slechte interviewgewoontes aan en krijg toegang tot duizenden interviewvragen
  • Tillgång till en databas med tusentals intervjufrågor
  • Met het meest up-to-date materiaal in het Engels
  • Beschikbare onderwerpen: sollicitatiegesprekken – telefonisch, fysiek, digitaal

Stap 1: Begrijpen wie jou interviewt

Het wordt steeds gebruikelijker voor bedrijven om recruteringsbureaus aan te nemen om het eerste gesprek af te leggen, maar dit is niet altijd het geval. Het gesprek kan ook afgenomen worden door de personeelsafdeling, het middenkadermanagement of zelfs de directeur van een bedrijf. Om zeker te zijn dat je je op je gemak voelt bij aanvang van het eerste gesprek, vraag naar de details van het proces van het sollicitatiegesprek wanneer je voor het eerst wordt gecontacteerd, inclusief of je al dan niet een functietoets moet afleggen.

Begrijpen wie jou interviewt
Wat voor soort gesprek staat je te wachten?

Stap 2: Wat voor soort interview staat je te wachten?

Het is niet alleen belangrijk om te weten wie het interview zal afleggen, maar ook om er achter te komen wat voor soort gesprek je zal ondergaan. Er zijn vier uiteenlopende soorten interviews die je kunt tegenkomen.

Telefonisch interview

Het is niet ongebruikelijk voor het eerste gesprek in een selectieprocedure om telefonisch afgehandeld te worden. Dit type interview biedt de screener inzicht in of je al dan niet in aanmerking komt voor een meer klassiek sollicitatiegesprek. Een telefonisch interview is vaak korter dan een klassiek interview, en je hebt daardoor minder tijd om een goede indruk te maken. Een enorm voordeel van het telefonisch interview is dat je je CV, motivatiebrief en de functiebeschrijving ten alle tijden kunt raadplegen.

Klassiek interview

In het klassieke interview zul je één of meerdere interviewers persoonlijk ontmoeten. Dit kan het eerste interview zijn of het kan een vervolggesprek zijn op een eerste telefonisch interview. De tijd voor dit type interview ligt meestal tussen de 1 en 2 uur, en het doel is om een duidelijker beeld te krijgen over wie je bent, hoe je met verschillende situaties omgaat, over je persoonlijkheid en je sociale en verbale vaardigheden.

Groepsinterview

Groepsinterviews kunnen voorkomen aan het begin van het selectieproces. Het bedrijf bespaart tijd door in één keer met meerdere kandidaten kennis te maken. In een groepsinterview worden kandidaten geëvalueerd op hoe goed ze kunnen communiceren, luisteren en samenwerken met andere teamleden. Hier zul je niet dezelfde mate van aandacht ontvangen als tijdens een individueel gesprek, dus zorg dat je de balans vindt tussen opvallen en niet te dominant zijn.

Case-interview

Case-interviews komen steeds meer voor, vooral wanneer je wilt gaan werken in de adviessector. Bij dit type interview moet je een reëel probleem gaan oplossen of een puzzelachtige vraag beantwoorden, alleen of in een groep. In veel case-interviews moet je ook een examen voor indiensttreding afnemen. Het doel van het case-interview is om het probleemoplossend vermogen van de kandidaat te testen, net als diens logisch redeneervermogen en presentatie- en interpersoonlijke vaardigheden. Je zou dit van tevoren moeten oefenen voordat je aan een dergelijk interview gaat deelnemen.

Stap 3: Wordt er van mij verwacht dat ik een functietest ga afnemen?

Werkgevers gebruiken vaak psychometrische tests om participanten te screenen. Deze tests zijn steeds gebruikelijker geworden de laatste jaren. Testtypes en screeningprocedures die door werkgevers gebruikt worden omvatten: bekwaamheidstests, gedragstests, oefeningen van beoordelingscentra, medische onderzoeken en achtergrondchecks. Het is belangrijk dat je je voorbereidt voor deze tests zodat je beter dan de andere sollicitanten presteert. Zorg ervoor dat je om feedback vraagt nadat je enige soort van test hebt afgenomen.

Psychometrische test

Het psychometrisch testen is een breed begrip dat alle waardebepalingen omschrijft die gebruikt worden om de prestaties van een potentiële kandidaat te evalueren. Afhankelijk van de werkgever kunnen de technische vaardigheden, kennis, persoonlijke trekken, het beoordelingsvermogen en de functiepotentie van de kandidaat geëvalueerd worden. Psychometrisch testen kan in drie hoofdcategorieën worden opgebroken: bekwaamheidsproeven, gedragsonderzoek en oefeningen van beoordelingscentra.

Bekwaamheidsproef

Bekwaamheidsproef is een verzamelterm voor alle tests die de cognitieve vaardigheden van de kandidaat evalueren. De meest voorkomende bekwaamheidsproeven hebben betrekking op numeriek, verbaal en logisch beoordelingsvermogen. Bekwaamheidsproeven refereren ook aan alle technische en op vaardigheid gebaseerde tests. Technische tests evalueren de technische bekwaamheden van kandidaten die nodig zijn voor technische functies (d.i. ingenieurs, technici, monteurs). Tests die zijn gebaseerd op vaardigheden brengen de technische vaardigheden van de kandidaat in kaart. Deze tests focussen zich meestal op computer- en administratieve vaardigheden.

Gedragstest

Gedragstests worden gebruikt om te evalueren of een kandidaat specifieke eigenschappen bezit die hem of haar geschikt maken voor de functie waarvoor gesolliciteerd wordt. Gedragstests kunnen bestaan in de vorm van een persoonlijkheidstest en/of een situatiebeoordelingstoets

Beoordelingscentrumoefeningen

Oefeningen van beoordelingscentra zijn een beoordelingsmiddel gegrond in menselijke interactie. Beoordelingsoefeningen kunnen variëren in hoe ze zijn ingedeeld en kunnen het volgende omvatten: interviews, rollenspellen, groepsoefeningen, projecten en casestudies. Werkgevers creëren vaak werksimulaties om te evalueren hoe een kandidaat zichzelf presenteert en handhaaft in een interpersoonlijke omgeving.

Wordt er van mij verwacht dat ik een functietest ga afnemen?
Gespreksvoorbereiding dashboard

Stap 4: Wat moet ik meenemen naar het interview?

Zorg ervoor dat je de contactinformatie van je referentiepersoon meebrengt, samen met je CV en motivatiebrief. Afhankelijk van de functie zal je voorbereid moeten zijn om kopieën van je diploma’s en certificaten te laten zien die een bewijs vormen van je competenties en ervaring zoals gespecificeerd in je CV.

Stap 5: Welke vragen zullen mij gesteld worden?

Een klassiek interview begint vaak met de recruiter die je wat informatie geeft over het bedrijf en de functie, waarna jij waarschijnlijk gevraagd wordt iets over jezelf te vertellen. Je kunt verwachten dat de vragen gedragsgericht zijn, aangezien de recruiter er achter wilt komen hoe jij je gedraagt en hoe je omgaat met verschillende situaties. Het is niet ongewoon om gevraagd te worden wat je loonsverwachtingen zijn tijdens het eerste gesprek. Het is echter niet gangbaar om zo vroeg in het wervingsproces te onderhandelen over het loon.

Voorbeeldrapport van gespreksvoorbereiding
Wat gebeurt er na het interview?

Stap 6: Wat gebeurt er na het interview?

Na het interview kun je een e-mail sturen om je dank te uiten voor het interview, waarbij je refereert naar iets uit het interview. Indien je na een paar weken nog niets hebt vernomen van de werkgever zou je een telefoontje kunnen plegen waarin je vraagt naar de voortgang van je sollicitatie. Indien ze een andere kandidaat hebben gekozen kun je ze vragen waarom de keuze van de betreffende persoon is gemaakt.

Waarom zou ik me voorbereiden voor een interview?

Het oefenen voor een interview is niet anders dan het oefenen voor een online test. Wanneer je de situatie van tevoren simuleert zal je beter presteren op het interview zelf. We bieden je een slim en simpel instrument dat je kan helpen om jouw droombaan binnen te halen. Je kunt je interviewvoorbereiding gemakkelijk aanpassen naar wens op basis van het soort interview dat je zal gaan afleggen. Met onze zelfbeoordelingsinstrumenten kun je gemakkelijk je sterktes en zwaktes aanwijzen en je vaardigheden aanscherpen.

Niet gevonden wat je zocht? We zijn er om te helpen!

 

Beantwoord alsjeblieft wat korte vragen zodat we je naar de beste voorbereidingsmaterialen die we hebben kunnen leiden.